open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13
Get Citation

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca. Część II: Parametry zmienności rytmu zatokowego a przebyty zawał serca i obecność istotnych zmian miażdzycowych w tętnicach wieńcowych u osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Hanna Wąchowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2001;8(3):277-284.

open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13

Abstract

Cel pracy: Ocena wpływu zaawansowania zmian anatomicznych w tętnicach wieńcowych i ich następstw na parametry zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) u chorych ze stabilną postacią choroby niedokrwiennej serca (IHD, ischaemic heart disease).

Materiał i metody: Zbadano 100 osób ze stabilną IHD, u których wykonano koronarografię, wentrykulografię oraz 24-godzinne monitorowanie EKG. Pięćdziesięciu czterech pacjentów przebyło zawał serca (AMI+), w tym 44 — jeden zawał, 10 — dwa lub więcej. Parametry HRV ocenianano na podstawie analizy czasowej i częstotliwościowej z zapisu 24-godzinnego, w zależności od typu zawału (Q; non-Q), lokalizacji i obecności zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych (CAD+; CAD–, coronary artery disease).

Wyniki: U chorych po przebytym AMI występowały istotnie niższe wartości rMSSD, pNN50, mocy w zakresie ultraniskich częstotliwości (ULF, ultra low frequency) i mocy w zakresie wysokich częstotliwości (HF, high frequency) niż u osób, które nie przebyły zawału (AMI–). Pacjenci po zawale non-Q charakteryzowali się istotnie niższymi wartościami ww. parametrów i średnim R–R niż osoby po zawale typu Q. Liczba przebytych zawałów i ich lokalizacja nie wpływały na parametry HRV. Chorzy z niedrożnością co najmniej jednej tętnicy wykazywali niższe wartości SDNN, wskaźnika SDNN, rMSSD, pNN50 i HF niż osoby z naczyniami jedynie zwężonymi. Grupa AMI– CAD– różniła się istotnie od pacjentów z CAD+ wyższymi wartościami SDNN, wskaźnika SDANN, TINN, ULF, całkowitej mocy widmowej (TP, total power), mocy w zakresie niskich (LF, low frequency) i bardzo niskich częstotliwości (VLF, very low frequency).

Wnioski: Obniżenie TP i skorelowanych z nią parametrów czasowych HRV u pacjentów ze stabilną IHD może być zależne od istotnych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, niezależnie od przebycia AMI. U pacjentów po zawale serca wartości parametrów HRV zależnych od układu przywspółczulnego są obniżone, co można wiązać z obecnością niedrożnej tętnicy. (Folia Cardiol. 2001; 8: 277–284)

Abstract

Cel pracy: Ocena wpływu zaawansowania zmian anatomicznych w tętnicach wieńcowych i ich następstw na parametry zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) u chorych ze stabilną postacią choroby niedokrwiennej serca (IHD, ischaemic heart disease).

Materiał i metody: Zbadano 100 osób ze stabilną IHD, u których wykonano koronarografię, wentrykulografię oraz 24-godzinne monitorowanie EKG. Pięćdziesięciu czterech pacjentów przebyło zawał serca (AMI+), w tym 44 — jeden zawał, 10 — dwa lub więcej. Parametry HRV ocenianano na podstawie analizy czasowej i częstotliwościowej z zapisu 24-godzinnego, w zależności od typu zawału (Q; non-Q), lokalizacji i obecności zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych (CAD+; CAD–, coronary artery disease).

Wyniki: U chorych po przebytym AMI występowały istotnie niższe wartości rMSSD, pNN50, mocy w zakresie ultraniskich częstotliwości (ULF, ultra low frequency) i mocy w zakresie wysokich częstotliwości (HF, high frequency) niż u osób, które nie przebyły zawału (AMI–). Pacjenci po zawale non-Q charakteryzowali się istotnie niższymi wartościami ww. parametrów i średnim R–R niż osoby po zawale typu Q. Liczba przebytych zawałów i ich lokalizacja nie wpływały na parametry HRV. Chorzy z niedrożnością co najmniej jednej tętnicy wykazywali niższe wartości SDNN, wskaźnika SDNN, rMSSD, pNN50 i HF niż osoby z naczyniami jedynie zwężonymi. Grupa AMI– CAD– różniła się istotnie od pacjentów z CAD+ wyższymi wartościami SDNN, wskaźnika SDANN, TINN, ULF, całkowitej mocy widmowej (TP, total power), mocy w zakresie niskich (LF, low frequency) i bardzo niskich częstotliwości (VLF, very low frequency).

Wnioski: Obniżenie TP i skorelowanych z nią parametrów czasowych HRV u pacjentów ze stabilną IHD może być zależne od istotnych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, niezależnie od przebycia AMI. U pacjentów po zawale serca wartości parametrów HRV zależnych od układu przywspółczulnego są obniżone, co można wiązać z obecnością niedrożnej tętnicy. (Folia Cardiol. 2001; 8: 277–284)

Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; miażdżyca tętnic wieńcowych; typ zawału serca; lokalizacja zawału serca

About this article
Title

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca. Część II: Parametry zmienności rytmu zatokowego a przebyty zawał serca i obecność istotnych zmian miażdzycowych w tętnicach wieńcowych u osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica

Pages

277-284

Published online

2001-06-13

Page views

508

Article views/downloads

4452

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(3):277-284.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
miażdżyca tętnic wieńcowych
typ zawału serca
lokalizacja zawału serca

Authors

Hanna Wąchowiak-Baszyńska
Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl