open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13
Get Citation

Wpływ budowy blaszki miażdżycowej na remodeling ściany tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Sławomir Sielski, Dariusz Kozłowski, Elena Chadorczenko, Grzegorz Raczak, Iwona Dębicka, Maria Bogdan, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2001;8(3):233-250.

open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13

Abstract

Cel pracy: Ocena wpływu budowy blaszki miażdżycowej na przebudowę ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).

Materiał i metody: U 45 chorych zakwalifikowanych do zabiegu przezskórnej rewaskularyzacji serca przed zabiegiem wykonano badanie IVUS. Zapisy badań zarejestrowane u 38 pacjentów nadawały się do dalszej dokładnej analizy ilościowej oraz jakościowej. W 48 spośród 137 badanych segmentów tętnic wieńcowych możliwe było znalezienie przekrojów referencyjnych do badania remodelingu.

Wyniki: Analizując wpływ różnych czynników na remodeling ściany tętnicy, stwierdzono istnienie zależności: od wielkości blaszki miażdżycowej, od parametrów określających rozkład przestrzenny blaszek (koncentryczność, najmniejsza grubość blaszki) oraz od obecności zwapnień. Nie potwierdzono natomiast zależności remodelingu od morfologicznego typu blaszki miażdżycowej (blaszki miękkie, twarde i mieszane). Analiza kierunku remodelingu wykazała korelację między remodelingiem dodatnim a obecnością zwapnień i ekscentrycznością blaszki miażdżycowej. Nie stwierdzono istotnych zależności w grupie blaszek bez remodelingu i z ujemnym remodelingiem.

Wnioski: Przebudowa miażdżycowa ściany tętnic wieńcowych w badanym materiale różniła się w zależności od wielkości blaszki, jej rozkładu na obwodzie naczynia oraz od obecności zwapnień. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem kierunku i wielkości przebudowy miażdżycowej naczynia pomiędzy blaszkami miękkimi, mieszanymi i twardymi. (Folia Cardiol. 2001; 8: 233–250)

Abstract

Cel pracy: Ocena wpływu budowy blaszki miażdżycowej na przebudowę ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).

Materiał i metody: U 45 chorych zakwalifikowanych do zabiegu przezskórnej rewaskularyzacji serca przed zabiegiem wykonano badanie IVUS. Zapisy badań zarejestrowane u 38 pacjentów nadawały się do dalszej dokładnej analizy ilościowej oraz jakościowej. W 48 spośród 137 badanych segmentów tętnic wieńcowych możliwe było znalezienie przekrojów referencyjnych do badania remodelingu.

Wyniki: Analizując wpływ różnych czynników na remodeling ściany tętnicy, stwierdzono istnienie zależności: od wielkości blaszki miażdżycowej, od parametrów określających rozkład przestrzenny blaszek (koncentryczność, najmniejsza grubość blaszki) oraz od obecności zwapnień. Nie potwierdzono natomiast zależności remodelingu od morfologicznego typu blaszki miażdżycowej (blaszki miękkie, twarde i mieszane). Analiza kierunku remodelingu wykazała korelację między remodelingiem dodatnim a obecnością zwapnień i ekscentrycznością blaszki miażdżycowej. Nie stwierdzono istotnych zależności w grupie blaszek bez remodelingu i z ujemnym remodelingiem.

Wnioski: Przebudowa miażdżycowa ściany tętnic wieńcowych w badanym materiale różniła się w zależności od wielkości blaszki, jej rozkładu na obwodzie naczynia oraz od obecności zwapnień. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem kierunku i wielkości przebudowy miażdżycowej naczynia pomiędzy blaszkami miękkimi, mieszanymi i twardymi. (Folia Cardiol. 2001; 8: 233–250)

Get Citation

Keywords

coronary artery wall remodeling; intravascular ultrasound

About this article
Title

Wpływ budowy blaszki miażdżycowej na remodeling ściany tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica

Pages

233-250

Published online

2001-06-13

Page views

516

Article views/downloads

1451

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(3):233-250.

Keywords

coronary artery wall remodeling
intravascular ultrasound

Authors

Jacek Kubica
Marek Radomski
Adam Sukiennik
Robert Gil
Sławomir Sielski
Dariusz Kozłowski
Elena Chadorczenko
Grzegorz Raczak
Iwona Dębicka
Maria Bogdan
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl