open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23
Get Citation

Próba wysiłkowa u pacjentów po operacji zespołu Fallota

Barbara Wójcicka-Urbańska, Beata Kucińska i Maria Wróblewska-Kałużewska
Folia Cardiol 2001;8(4):433-438.

open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23

Abstract

Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny tolerancji wysiłku u dzieci po operacji zespołu Fallota oraz występowania zaburzeń rytmu w trakcie testu wysiłkowego.

Materiał i metody: Analizie poddano 15 pacjentów po operacji zespołu Fallota w wieku 7– –17 lat, średnio 11,7 lat, w odległym okresie 5–15 lat po operacji zespołu Fallota. U wszystkich wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, EKG metodą Holtera, badanie echokardiograficzne w prezentacji dwuwymiarowej, próbę wysiłkową na bieżni. U 12 dzieci efekt hemodynamiczny korekcji wady był dobry, u 3 niezadowalający. Wyniki testu wysiłkowego grupy badanej porównano z danymi uzyskanymi u 17 zdrowych dzieci. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono na podstawie testu t-Studenta.

Wyniki: U dzieci z dobrym wynikiem leczenia operacyjnego czas testu wysiłkowego oraz osiągnięty wydatek metaboliczny, a także przyrost ciśnienia skurczowego nie różniły się w porównaniu z grupą kontrolną. Maksymalna częstotliwość serca była istotnie statystycznie niższa niż w grupie dzieci zdrowych. U 25% pacjentów z dobrym wynikiem leczenia w EKG wysiłkowym i powysiłkowym stwierdzano pojedyncze przedwczesne pobudzenia komorowe.

Wnioski: Po operacji zespołu Fallota występuje obniżona odpowiedź tętna na wysiłek fizyczny, niezależnie od efektów leczenia operacyjnego. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy wydolnością wysiłkową pacjentów z zadowalającym wynikiem hemodynamicznym leczenia operacyjnego i wydolnością dzieci zdrowych. U około 25% chorych, pomimo dobrego hemodynamicznie wyniku leczenia operacyjnego, można spodziewać się wystąpienia wysiłkowych zaburzeń rytmu serca. Próba wysiłkowa jest przydatnym badaniem diagnostycznym w odległym okresie po korekcji zespołu Fallota.

Abstract

Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny tolerancji wysiłku u dzieci po operacji zespołu Fallota oraz występowania zaburzeń rytmu w trakcie testu wysiłkowego.

Materiał i metody: Analizie poddano 15 pacjentów po operacji zespołu Fallota w wieku 7– –17 lat, średnio 11,7 lat, w odległym okresie 5–15 lat po operacji zespołu Fallota. U wszystkich wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, EKG metodą Holtera, badanie echokardiograficzne w prezentacji dwuwymiarowej, próbę wysiłkową na bieżni. U 12 dzieci efekt hemodynamiczny korekcji wady był dobry, u 3 niezadowalający. Wyniki testu wysiłkowego grupy badanej porównano z danymi uzyskanymi u 17 zdrowych dzieci. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono na podstawie testu t-Studenta.

Wyniki: U dzieci z dobrym wynikiem leczenia operacyjnego czas testu wysiłkowego oraz osiągnięty wydatek metaboliczny, a także przyrost ciśnienia skurczowego nie różniły się w porównaniu z grupą kontrolną. Maksymalna częstotliwość serca była istotnie statystycznie niższa niż w grupie dzieci zdrowych. U 25% pacjentów z dobrym wynikiem leczenia w EKG wysiłkowym i powysiłkowym stwierdzano pojedyncze przedwczesne pobudzenia komorowe.

Wnioski: Po operacji zespołu Fallota występuje obniżona odpowiedź tętna na wysiłek fizyczny, niezależnie od efektów leczenia operacyjnego. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy wydolnością wysiłkową pacjentów z zadowalającym wynikiem hemodynamicznym leczenia operacyjnego i wydolnością dzieci zdrowych. U około 25% chorych, pomimo dobrego hemodynamicznie wyniku leczenia operacyjnego, można spodziewać się wystąpienia wysiłkowych zaburzeń rytmu serca. Próba wysiłkowa jest przydatnym badaniem diagnostycznym w odległym okresie po korekcji zespołu Fallota.

Get Citation

Keywords

zespół Fallota; próba wysiłkowa

About this article
Title

Próba wysiłkowa u pacjentów po operacji zespołu Fallota

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica

Pages

433-438

Published online

2001-07-23

Page views

636

Article views/downloads

1240

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(4):433-438.

Keywords

zespół Fallota
próba wysiłkowa

Authors

Barbara Wójcicka-Urbańska
Beata Kucińska i Maria Wróblewska-Kałużewska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl