open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23
Get Citation

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ligia Rausińska-Nocny, Krzysztof Mazurek, Barbara Wasilewska, Ewa Rydzewska i Krystyna Bątkowska
Folia Cardiol 2001;8(4):381-388.

open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23

Abstract

Wstęp: Sejsmokardiografia wysiłkowa jest nową nieinwazyjną metodą wykrywania niedokrwienia w chorobie niedokrwiennej serca. Jest to przedsercowa rejestracja fal niskiej częstotliwości produkowanych przez serce w czasie pracy mechanicznej i przenoszonych na powierzchnię klatki piersiowej.

Cel pracy: Ocena przydatności sejsmokardiografii wysiłkowej w diagnostyce niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w odniesieniu do elektrokardiograficznej i scyntygraficznej próby wysiłkowej.

Materiał i metody: Analizą objęto 40 mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca, w wieku średnio 49,2 lat, skierowanych na scyntygraficzny test wysiłkowy ze wskazań klinicznych, będących po koronarografii. U wszystkich chorych wykonywano jednocześnie elektrokardiograficzny (EXT), scyntygraficzny (SPECT) i sejsmokardiograficzny (SCG) test wysiłkowy. Wartość diagnostyczną powyższych testów ustalono w odniesieniu do koronarografii. Za istotne przyjmowano zwężenie ł 50% w co najmniej jednej z trzech dużych tętnic wieńcowych. Oceniano i porównywano czułość, specyficzność, pozytywną i negatywną wartość prognostyczną oraz dokładność tych trzech testów w całej grupie i w podgrupach.

Wyniki: SCG okazała się istotnie czulszą (p < 0,01) i dokładniejszą (p < 0,04) metodą wykrywania niedokrwienia niż EXT. Natomiast czułość i dokładność SPECT nieznacznie przewyższała czułość i dokładność SCG przy braku istotnej statystycznie różnicy między wartościami. Czułość próby SCG w porównaniu ze SPECT nie różniła się istotnie zarówno dla trwałych, jak i przemijających ubytków w ukrwieniu. W przypadku zmian w jednym, dwóch i trzech naczyniach różnice czułości SPECT i SCG były nieistotne. W porównaniu z EXT SPECT i SCG okazały się istotnie czulsze w podgrupie ze zwężeniem ł 50% w jednej tętnicy (p < 0,02).

Wnioski: Sejsmokardiografia wysiłkowa jest czulszą metodą wykrywania niedokrwienia w chorobie wieńcowej w porównaniu z EXT. Czułość SCG wysiłkowej jest porównywalna z czułością scyntygraficznej próby wysiłkowej.

Abstract

Wstęp: Sejsmokardiografia wysiłkowa jest nową nieinwazyjną metodą wykrywania niedokrwienia w chorobie niedokrwiennej serca. Jest to przedsercowa rejestracja fal niskiej częstotliwości produkowanych przez serce w czasie pracy mechanicznej i przenoszonych na powierzchnię klatki piersiowej.

Cel pracy: Ocena przydatności sejsmokardiografii wysiłkowej w diagnostyce niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w odniesieniu do elektrokardiograficznej i scyntygraficznej próby wysiłkowej.

Materiał i metody: Analizą objęto 40 mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca, w wieku średnio 49,2 lat, skierowanych na scyntygraficzny test wysiłkowy ze wskazań klinicznych, będących po koronarografii. U wszystkich chorych wykonywano jednocześnie elektrokardiograficzny (EXT), scyntygraficzny (SPECT) i sejsmokardiograficzny (SCG) test wysiłkowy. Wartość diagnostyczną powyższych testów ustalono w odniesieniu do koronarografii. Za istotne przyjmowano zwężenie ł 50% w co najmniej jednej z trzech dużych tętnic wieńcowych. Oceniano i porównywano czułość, specyficzność, pozytywną i negatywną wartość prognostyczną oraz dokładność tych trzech testów w całej grupie i w podgrupach.

Wyniki: SCG okazała się istotnie czulszą (p < 0,01) i dokładniejszą (p < 0,04) metodą wykrywania niedokrwienia niż EXT. Natomiast czułość i dokładność SPECT nieznacznie przewyższała czułość i dokładność SCG przy braku istotnej statystycznie różnicy między wartościami. Czułość próby SCG w porównaniu ze SPECT nie różniła się istotnie zarówno dla trwałych, jak i przemijających ubytków w ukrwieniu. W przypadku zmian w jednym, dwóch i trzech naczyniach różnice czułości SPECT i SCG były nieistotne. W porównaniu z EXT SPECT i SCG okazały się istotnie czulsze w podgrupie ze zwężeniem ł 50% w jednej tętnicy (p < 0,02).

Wnioski: Sejsmokardiografia wysiłkowa jest czulszą metodą wykrywania niedokrwienia w chorobie wieńcowej w porównaniu z EXT. Czułość SCG wysiłkowej jest porównywalna z czułością scyntygraficznej próby wysiłkowej.

Get Citation

Keywords

choroba niedokrwienna serca; próba wysiłkowa; sejsmokardiografia; scyntygrafia

About this article
Title

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica

Pages

381-388

Published online

2001-07-23

Page views

570

Article views/downloads

987

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(4):381-388.

Keywords

choroba niedokrwienna serca
próba wysiłkowa
sejsmokardiografia
scyntygrafia

Authors

Iwona Korzeniowska-Kubacka
Ligia Rausińska-Nocny
Krzysztof Mazurek
Barbara Wasilewska
Ewa Rydzewska i Krystyna Bątkowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl