Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2001-09-24

open access

Page views 704
Article views/downloads 1583
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Aterektomia bezpośrednia- efektywna metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia własne z aterektomem nowej generacji

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Sebastian Ciuka, Tomasz Dryja, Tomasz Pawłowski, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2001;8(5):581-590.

Abstract

Celem aterektomii bezpośredniej jest powiększenie światła zwężonego naczynia poprzez wycięcie blaszki miażdżycowej (debulking), co poprawia zarówno bezpośrednie, jak i odległe rokowanie pacjenta leczonego interwencyjnie. Przedstawiono trzy zabiegi wykonania aterektomii bezpośredniej aterektomem nowego typu (Flexicut, Guidant). Każdy z przeprowadzonych zabiegów poprzedzono i optymalizowano wykonaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS, intracoronary ultrasound). W każdym przypadku zabieg był zakończony implantacją stentu wewnątrzwieńcowego: w dwóch pierwszych ze względu na suboptymalny wynik zabiegu aterektomii, stwierdzony po kontroli ICUS, a w trzecim ze względu na powikłanie zabiegu dyssekcją upośledzającą przepływ wieńcowy. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność zastosowania aterektomu Flexicut, jednoznacznie wskazując przy tym na konieczność zastosowania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. (Folia Cardiol. 2001; 8: 581–589)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file