open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Aterektomia bezpośrednia- efektywna metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia własne z aterektomem nowej generacji

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Sebastian Ciuka, Tomasz Dryja, Tomasz Pawłowski, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2001;8(5):581-590.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Celem aterektomii bezpośredniej jest powiększenie światła zwężonego naczynia poprzez wycięcie blaszki miażdżycowej (debulking), co poprawia zarówno bezpośrednie, jak i odległe rokowanie pacjenta leczonego interwencyjnie. Przedstawiono trzy zabiegi wykonania aterektomii bezpośredniej aterektomem nowego typu (Flexicut, Guidant). Każdy z przeprowadzonych zabiegów poprzedzono i optymalizowano wykonaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS, intracoronary ultrasound). W każdym przypadku zabieg był zakończony implantacją stentu wewnątrzwieńcowego: w dwóch pierwszych ze względu na suboptymalny wynik zabiegu aterektomii, stwierdzony po kontroli ICUS, a w trzecim ze względu na powikłanie zabiegu dyssekcją upośledzającą przepływ wieńcowy. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność zastosowania aterektomu Flexicut, jednoznacznie wskazując przy tym na konieczność zastosowania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. (Folia Cardiol. 2001; 8: 581–589)

Abstract

Celem aterektomii bezpośredniej jest powiększenie światła zwężonego naczynia poprzez wycięcie blaszki miażdżycowej (debulking), co poprawia zarówno bezpośrednie, jak i odległe rokowanie pacjenta leczonego interwencyjnie. Przedstawiono trzy zabiegi wykonania aterektomii bezpośredniej aterektomem nowego typu (Flexicut, Guidant). Każdy z przeprowadzonych zabiegów poprzedzono i optymalizowano wykonaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS, intracoronary ultrasound). W każdym przypadku zabieg był zakończony implantacją stentu wewnątrzwieńcowego: w dwóch pierwszych ze względu na suboptymalny wynik zabiegu aterektomii, stwierdzony po kontroli ICUS, a w trzecim ze względu na powikłanie zabiegu dyssekcją upośledzającą przepływ wieńcowy. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność zastosowania aterektomu Flexicut, jednoznacznie wskazując przy tym na konieczność zastosowania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. (Folia Cardiol. 2001; 8: 581–589)
Get Citation

Keywords

aterektomia kierunkowa; implantacja

About this article
Title

Aterektomia bezpośrednia- efektywna metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia własne z aterektomem nowej generacji

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

581-590

Published online

2001-09-24

Page views

606

Article views/downloads

1455

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):581-590.

Keywords

aterektomia kierunkowa
implantacja

Authors

Robert Gil
Aneta I. Gziut
Sebastian Ciuka
Tomasz Dryja
Tomasz Pawłowski
Rafał Żurawski
Artur Krzywkowski i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl