open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Analiza przyczyn i rodzaju wtórnych zabiegów interwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota u dzieci. Obserwacje wczesne i średnioodległe

Andrzej Rudziński, Elżbieta Olczykowska-Siara, Zbigniew Kordon, Beata Załuska, Maciej Pitak Krystyna Paruch, Maria Łoś-Stolarczyk, i Lesław Szydłowski
Folia Cardiol 2001;8(5):575-580.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Cel pracy: Analiza przyczyn, rodzaju i częstości oraz wyników zabiegów reinterwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota (TOF) w obserwacji średniookresowej.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 230 dzieci (137 M, 93 Ż) z TOF, poddanych całkowitej korekcji w wieku 2-202 miesięcy (śr. 53,5 ± 41,4), w tym 62 w wieku do 24 miesięcy, 93 w przedziale 25-60 miesięcy życia i 75 starszych, które leczono w okresie 01.01.1990-31.12.2000 r. Z grupy tej zmarło ogółem 10 dzieci (4,3%), głównie we wczesnym okresie pooperacyjnym (75%). Pozostałe obserwowano przez okres 1-125 miesięcy (śr. 45,7 ± 35,8) po zabiegu. Na podstawie analizy wyników badań echokardiograficznych, a u 16 dzieci także hemodynamicznych, zidentyfikowano pacjentów z nieprawidłowościami pooperacyjnymi, wymagających powtórnych zabiegów. U dzieci tych ocenie poddano typ nieprawidłowości, jej częstość oraz rodzaj i wynik podjętego leczenia w odniesieniu do wieku wykonania korekcji całkowitej.
Wyniki: Zabiegów reinterwencyjnych wymagało 21 dzieci (9,1%), w tym 12,9% najwcześniej operowanych, 7,5% dzieci z grupy średniej i 8% spośród najstarszych. Czas od korekcji doreinterwencji wynosił 0,03-76 miesięcy, (śr. 21 ± 21,8). U 18 dzieci wykonano reoperacje (u 10 - z powodu resztkowych ubytków międzykomorowych, u 7 - z powodu znacznego zwężenia drogi wypływu z prawej komory, u 3 - z powodu zwężeń gałęzi tętnicy płucnej, u 2 - z powodu tętniaków pnia tętnicy płucnej, u 1 - z powodu znacznej niedomykalności zastawki trójdzielnej i u 1 - z powodu dużych tętnic krążenia obocznego), a u 3 spośród 4 wykonano skuteczną plastykę balonową obwodowych zwężeń tętnicy płucnej. Sześć miesięcy po reinterwencji zmarło 1 dziecko (4,76%) z powodu powikłań infekcyjnych i prawokomorowej niewydolności serca.
Wnioski: Zabiegi reinterwencyjne po korekcji TOF u dzieci we wczesnym i pośrednim okresie obserwacji są rzadkie i obarczone niewielkim ryzykiem, a wyniki leczenia są zadowalające. (Folia Cardiol. 2001; 8: 575–580)

Abstract

Cel pracy: Analiza przyczyn, rodzaju i częstości oraz wyników zabiegów reinterwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota (TOF) w obserwacji średniookresowej.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 230 dzieci (137 M, 93 Ż) z TOF, poddanych całkowitej korekcji w wieku 2-202 miesięcy (śr. 53,5 ± 41,4), w tym 62 w wieku do 24 miesięcy, 93 w przedziale 25-60 miesięcy życia i 75 starszych, które leczono w okresie 01.01.1990-31.12.2000 r. Z grupy tej zmarło ogółem 10 dzieci (4,3%), głównie we wczesnym okresie pooperacyjnym (75%). Pozostałe obserwowano przez okres 1-125 miesięcy (śr. 45,7 ± 35,8) po zabiegu. Na podstawie analizy wyników badań echokardiograficznych, a u 16 dzieci także hemodynamicznych, zidentyfikowano pacjentów z nieprawidłowościami pooperacyjnymi, wymagających powtórnych zabiegów. U dzieci tych ocenie poddano typ nieprawidłowości, jej częstość oraz rodzaj i wynik podjętego leczenia w odniesieniu do wieku wykonania korekcji całkowitej.
Wyniki: Zabiegów reinterwencyjnych wymagało 21 dzieci (9,1%), w tym 12,9% najwcześniej operowanych, 7,5% dzieci z grupy średniej i 8% spośród najstarszych. Czas od korekcji doreinterwencji wynosił 0,03-76 miesięcy, (śr. 21 ± 21,8). U 18 dzieci wykonano reoperacje (u 10 - z powodu resztkowych ubytków międzykomorowych, u 7 - z powodu znacznego zwężenia drogi wypływu z prawej komory, u 3 - z powodu zwężeń gałęzi tętnicy płucnej, u 2 - z powodu tętniaków pnia tętnicy płucnej, u 1 - z powodu znacznej niedomykalności zastawki trójdzielnej i u 1 - z powodu dużych tętnic krążenia obocznego), a u 3 spośród 4 wykonano skuteczną plastykę balonową obwodowych zwężeń tętnicy płucnej. Sześć miesięcy po reinterwencji zmarło 1 dziecko (4,76%) z powodu powikłań infekcyjnych i prawokomorowej niewydolności serca.
Wnioski: Zabiegi reinterwencyjne po korekcji TOF u dzieci we wczesnym i pośrednim okresie obserwacji są rzadkie i obarczone niewielkim ryzykiem, a wyniki leczenia są zadowalające. (Folia Cardiol. 2001; 8: 575–580)
Get Citation

Keywords

komplikacje pooperacyjne; zespół Fallota — reoperacje; leczenie — wyniki

About this article
Title

Analiza przyczyn i rodzaju wtórnych zabiegów interwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota u dzieci. Obserwacje wczesne i średnioodległe

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

575-580

Published online

2001-09-24

Page views

539

Article views/downloads

1329

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):575-580.

Keywords

komplikacje pooperacyjne
zespół Fallota — reoperacje
leczenie — wyniki

Authors

Andrzej Rudziński
Elżbieta Olczykowska-Siara
Zbigniew Kordon
Beata Załuska
Maciej Pitak Krystyna Paruch
Maria Łoś-Stolarczyk
i Lesław Szydłowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl