open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Jakość życia dorosłych pacjentów z zespołem Fallota i problemy z nią związane

Stanisława Małecka-Dymnicka, Janusz Jagoda i Alicja Baczyńska
Folia Cardiol 2001;8(5):563-568.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Wstęp: Dzięki olbrzymiemu rozwojowi kardiochirurgii około 85% dzieci z wrodzonymi wadami serca dożywa wieku dorosłego - niezbędne staje się zatem stworzenie długotrwałej, wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej nad tymi pacjentami; jest to nowe wyzwanie dla medycyny.
Materiał i metody: Badaniami objęto 37 dorosłych pacjentów z zespołem Fallota (TOF), którzy pozostają pod obserwacją w Poradni Wad Wrodzonych Serca przy SPSK Nr 1 w Gdańsku od 5 lat. Wyodrębniono dwie grupy badanych: grupa I (n = 27) - chorzy po korekcji radykalnej i grupa II (n = 10) - pacjenci, których z różnych powodów nie operowano albo poddano jedynie operacji paliatywnej. Wiek pacjentów w grupie I wynosił 18-56 lat (śr. 32 lata), a w grupie II 24-44 lat (śr. 31 lat). Analizie poddano stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, samopoczucie, sprawność fizyczną oraz choroby współistniejące. Na podstawie badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych, tj. morfologii krwi, EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiografii, 24-godzinnego badania elektrokardiograficznego metodą Holtera, oceniono stan hemodynamiczny układu krążenia.
Wyniki: Jakość życia dorosłych pacjentów z zespołem Fallota jest zadowalająca.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy stwierdzili, iż liczne problemy, które pojawiają się u dorosłych z TOF, wymagają stworzenia systematycznej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej dla tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 563–567)

Abstract

Wstęp: Dzięki olbrzymiemu rozwojowi kardiochirurgii około 85% dzieci z wrodzonymi wadami serca dożywa wieku dorosłego - niezbędne staje się zatem stworzenie długotrwałej, wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej nad tymi pacjentami; jest to nowe wyzwanie dla medycyny.
Materiał i metody: Badaniami objęto 37 dorosłych pacjentów z zespołem Fallota (TOF), którzy pozostają pod obserwacją w Poradni Wad Wrodzonych Serca przy SPSK Nr 1 w Gdańsku od 5 lat. Wyodrębniono dwie grupy badanych: grupa I (n = 27) - chorzy po korekcji radykalnej i grupa II (n = 10) - pacjenci, których z różnych powodów nie operowano albo poddano jedynie operacji paliatywnej. Wiek pacjentów w grupie I wynosił 18-56 lat (śr. 32 lata), a w grupie II 24-44 lat (śr. 31 lat). Analizie poddano stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, samopoczucie, sprawność fizyczną oraz choroby współistniejące. Na podstawie badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych, tj. morfologii krwi, EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiografii, 24-godzinnego badania elektrokardiograficznego metodą Holtera, oceniono stan hemodynamiczny układu krążenia.
Wyniki: Jakość życia dorosłych pacjentów z zespołem Fallota jest zadowalająca.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy stwierdzili, iż liczne problemy, które pojawiają się u dorosłych z TOF, wymagają stworzenia systematycznej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej dla tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 563–567)
Get Citation

Keywords

zespół Fallota; dorośli; problemy medyczne i socjologiczne

About this article
Title

Jakość życia dorosłych pacjentów z zespołem Fallota i problemy z nią związane

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

563-568

Published online

2001-09-24

Page views

740

Article views/downloads

3701

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):563-568.

Keywords

zespół Fallota
dorośli
problemy medyczne i socjologiczne

Authors

Stanisława Małecka-Dymnicka
Janusz Jagoda i Alicja Baczyńska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl