open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01
Get Citation

Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz i Renata Tarnowska
Folia Cardiol 2001;8(6):665-672.

open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01

Abstract

Wstęp: Zespół Fallota (TOF, tetralogy of Fallot) należy do wad serca obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, które mogą mieć różnorodny charakter i pojawiać się nawet wiele lat po zastosowanym leczeniu chirurgicznym. Są one uważane za jeden z głównych czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej. Wiele elementów może wpływać na częstość oraz charakter występujących zaburzeń rytmu.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę wyników badań 104 pacjentów po korekcji TOF. Chorzy w trakcie badań byli w wieku 4,9-40 lat, a w trakcie zabiegu -d 5 miesięcy do 26 lat. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił 2,9-24,8 lat (śr. 11 lat). Na podstawie badania EKG metodą Holtera podzielono pacjentów na grupę A (n = 17), w której obserwowano istotne komorowe zaburzenia rytmu i grupę B (n = 87) bez takich zaburzeń.
Wyniki: Porównanie obu grup wykazało dłuższy okres obserwacji i starszy wiek w chwili zabiegu u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu. W grupie tej wystąpiły 2 nagłe zgony sercowe. Nie stwierdzono istotnych różnic w pozostałych analizowanych parametrach.
Wnioski: Komorowe zaburzenia rytmu serca stanowią poważny problem u pacjentów po korekcji TOF. Ich częstość jest większa u osób operowanych później i wzrasta wraz z wydłużeniem okresu obserwacji. Pacjenci z komorowymi zaburzeniami rytmu wymagają szczegółowej, odpowiednio częstej kontroli, a w wybranych przypadkach - leczenia. Zaburzenia rytmu serca mogą być jedną z potencjalnych przyczyn nagłej śmierci sercowej.

Abstract

Wstęp: Zespół Fallota (TOF, tetralogy of Fallot) należy do wad serca obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, które mogą mieć różnorodny charakter i pojawiać się nawet wiele lat po zastosowanym leczeniu chirurgicznym. Są one uważane za jeden z głównych czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej. Wiele elementów może wpływać na częstość oraz charakter występujących zaburzeń rytmu.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę wyników badań 104 pacjentów po korekcji TOF. Chorzy w trakcie badań byli w wieku 4,9-40 lat, a w trakcie zabiegu -d 5 miesięcy do 26 lat. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił 2,9-24,8 lat (śr. 11 lat). Na podstawie badania EKG metodą Holtera podzielono pacjentów na grupę A (n = 17), w której obserwowano istotne komorowe zaburzenia rytmu i grupę B (n = 87) bez takich zaburzeń.
Wyniki: Porównanie obu grup wykazało dłuższy okres obserwacji i starszy wiek w chwili zabiegu u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu. W grupie tej wystąpiły 2 nagłe zgony sercowe. Nie stwierdzono istotnych różnic w pozostałych analizowanych parametrach.
Wnioski: Komorowe zaburzenia rytmu serca stanowią poważny problem u pacjentów po korekcji TOF. Ich częstość jest większa u osób operowanych później i wzrasta wraz z wydłużeniem okresu obserwacji. Pacjenci z komorowymi zaburzeniami rytmu wymagają szczegółowej, odpowiednio częstej kontroli, a w wybranych przypadkach - leczenia. Zaburzenia rytmu serca mogą być jedną z potencjalnych przyczyn nagłej śmierci sercowej.
Get Citation

Keywords

zespół Fallota; zaburzenia rytmu serca; nagła śmierć sercowa; obserwacje pooperacyjne

About this article
Title

Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica

Pages

665-672

Published online

2001-10-01

Page views

512

Article views/downloads

1691

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(6):665-672.

Keywords

zespół Fallota
zaburzenia rytmu serca
nagła śmierć sercowa
obserwacje pooperacyjne

Authors

Marek Tomaszewski
Robert Sabiniewicz i Renata Tarnowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl