Vol 8, Supp. C (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-07-27

open access

Page views 516
Article views/downloads 3614
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia lewej komory po zawale serca

Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak i Maria Krzemińska-Pakuła

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file