Vol 8, Supp. C (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-07-27

open access

Page views 450
Article views/downloads 2448
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena zastawki w stenozie aortalnej metodą echokardiografii obciążeniowej: wartość diagnostyczna i bezpieczeństwo badania

Edyta Płońska

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file