open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa u kobiet jako wyznacznik niskiego ryzyka choroby wieńcowej

Elżbieta Krzymińska, Edyta Płońska, Hanna Szwed, Zbigniew Gąsior, Jarosław Drożdż, Andrzej Szyszka, Jacek Flasiński, Andrzej Sieńko, Michał Sas, Marek Demczuk, Andrzej Kleinrok i Andrzej Gackowski

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Wstęp: Echokardiograficzną próbę dobutaminową (EDST, echocardiographic dobutamine stress test) uznaje się za cenną metodę diagnostyczną u pacjentów z chorobą wieńcową. Wobec dowodów odrębności przebiegu choroby niedokrwiennej serca u kobiet i mężczyzn, zwraca się uwagę na konieczność oceny prowadzonych badań w zależności od płci.
Cel pracy: Porównanie wartości wyniku EDST u kobiet i mężczyzn ze spontanicznymi bólami w klatce piersiowej, z dodatnim (+) wynikiem próby wysiłkowej (ETT, electrocardiographic treadmill test), bez zmian w dużych naczyniach w wykonanej koronarografii naczyń wieńcowych.
Materiał i metody: Echokardiograficzną próbę dobutaminową przeprowadzono według powszechnie przyjętego protokołu obciążenia dobutaminą w zakresie 5-40 mg/kg/min, przy zmianie stężeń o 5 mg co 3 min. Przy dużych stężeniach - od 25 mg - dopuszczono podawanie Atropiny i.v. (0,25–1,0 mg). Oceniano pojawienie się zaburzeń kurczliwości, wskaźnik zaburzeń kurczliwości (WMSI) przy małej oraz dużej dawce dobutaminy, rejestrowano tętno podczas próby, osiągnięty odsetek tętna maksymalnego i pojawienie się bólu w klatce piersiowej. Według znanych kryteriów kwalifikowano wynik próby jako: zdecydowanie dodatni (++), dodatni (+), ujemny (–) i niediagnostyczny. U wszystkich pacjentów wykonano koronarografię.
Wyniki: Przebadano 50 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 50,9 ± 8,2 oraz 48,8 ± 10,9 lat. Już u 10% kobiet i 12,8% mężczyzn stwierdzono zaburzenia kurczliwości odcinkowej lewej komory serca w spoczynku. U kobiet przy małych dawkach dobutaminy zaburzenia ustępowały i ponownie występowały przy dużych dawkach leku, zaś u mężczyzn zaburzenia stopniowo narastały od początku stosowanych obciążeń. W wyniku próby ustalono: wynik zdecydowanie dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), ujemny u 33 kobiet (66,0%) i 16 mężczyzn (42,1%), p < 0,05; niediagnostyczny u 3 kobiet (6,0%) i 10 mężczyzn (26,3%), p < 0,05. W próbach fałszywie dodatnich u mężczyzn dominują rozległe, bezbólowe lub o małym natężeniu bólu, zaburzenia kurczliwości, w próbach fałszywie dodatnich u kobiet - ból dławicowy bez zaburzeń kurczliwości.
Wniosek: Wartość EDST dla kobiet i mężczyzn bez zmian w naczyniach epikardialnych serca różni się; dla kobiet ujemny wynik testu wyklucza ryzyko choroby wieńcowej

Abstract

Wstęp: Echokardiograficzną próbę dobutaminową (EDST, echocardiographic dobutamine stress test) uznaje się za cenną metodę diagnostyczną u pacjentów z chorobą wieńcową. Wobec dowodów odrębności przebiegu choroby niedokrwiennej serca u kobiet i mężczyzn, zwraca się uwagę na konieczność oceny prowadzonych badań w zależności od płci.
Cel pracy: Porównanie wartości wyniku EDST u kobiet i mężczyzn ze spontanicznymi bólami w klatce piersiowej, z dodatnim (+) wynikiem próby wysiłkowej (ETT, electrocardiographic treadmill test), bez zmian w dużych naczyniach w wykonanej koronarografii naczyń wieńcowych.
Materiał i metody: Echokardiograficzną próbę dobutaminową przeprowadzono według powszechnie przyjętego protokołu obciążenia dobutaminą w zakresie 5-40 mg/kg/min, przy zmianie stężeń o 5 mg co 3 min. Przy dużych stężeniach - od 25 mg - dopuszczono podawanie Atropiny i.v. (0,25–1,0 mg). Oceniano pojawienie się zaburzeń kurczliwości, wskaźnik zaburzeń kurczliwości (WMSI) przy małej oraz dużej dawce dobutaminy, rejestrowano tętno podczas próby, osiągnięty odsetek tętna maksymalnego i pojawienie się bólu w klatce piersiowej. Według znanych kryteriów kwalifikowano wynik próby jako: zdecydowanie dodatni (++), dodatni (+), ujemny (–) i niediagnostyczny. U wszystkich pacjentów wykonano koronarografię.
Wyniki: Przebadano 50 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 50,9 ± 8,2 oraz 48,8 ± 10,9 lat. Już u 10% kobiet i 12,8% mężczyzn stwierdzono zaburzenia kurczliwości odcinkowej lewej komory serca w spoczynku. U kobiet przy małych dawkach dobutaminy zaburzenia ustępowały i ponownie występowały przy dużych dawkach leku, zaś u mężczyzn zaburzenia stopniowo narastały od początku stosowanych obciążeń. W wyniku próby ustalono: wynik zdecydowanie dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), ujemny u 33 kobiet (66,0%) i 16 mężczyzn (42,1%), p < 0,05; niediagnostyczny u 3 kobiet (6,0%) i 10 mężczyzn (26,3%), p < 0,05. W próbach fałszywie dodatnich u mężczyzn dominują rozległe, bezbólowe lub o małym natężeniu bólu, zaburzenia kurczliwości, w próbach fałszywie dodatnich u kobiet - ból dławicowy bez zaburzeń kurczliwości.
Wniosek: Wartość EDST dla kobiet i mężczyzn bez zmian w naczyniach epikardialnych serca różni się; dla kobiet ujemny wynik testu wyklucza ryzyko choroby wieńcowej
Get Citation

Keywords

dodatnia próba wysiłkowa; kobiety; mężczyźni; ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa; koronarografia; normalne tętnice wieńcowe

About this article
Title

Ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa u kobiet jako wyznacznik niskiego ryzyka choroby wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

53-60

Published online

2001-08-22

Page views

520

Article views/downloads

4305

Keywords

dodatnia próba wysiłkowa
kobiety
mężczyźni
ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa
koronarografia
normalne tętnice wieńcowe

Authors

Elżbieta Krzymińska
Edyta Płońska
Hanna Szwed
Zbigniew Gąsior
Jarosław Drożdż
Andrzej Szyszka
Jacek Flasiński
Andrzej Sieńko
Michał Sas
Marek Demczuk
Andrzej Kleinrok i Andrzej Gackowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl