Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-08-22

open access

Page views 667
Article views/downloads 1321
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet

Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz i Marek Jastrzębski

Abstract

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. W warunkach prawidłowych ciśnienie krwi u młodych kobiet jest niższe niż u mężczyzn, ale jego przyrost z wiekiem jest u kobiet większy; ciśnienie tętnicze u kobiet w wieku 40-50 rż. jest wyższe niż u mężczyzn w tym samym wieku. W polskiej populacji nadciśnienie tętnicze występuje u 36-43% kobiet. Ocenia się, iż 30-40% wszystkich powikłań sercowo-naczyniowych, związanych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego, występuje u osób z wartościami ciśnienia nieupoważniającymi do rozpoznania nadciśnienia tętniczego, ale wyższymi od wartości uważanych za optymalne (tj. < 120/80 mm Hg). Z badań prowadzonych w Polsce wynika, iż prawie 1/3 kobiet z nadciśnieniem tętniczym nie jest świadoma choroby, przy czym stwierdzono istotną zależność między wiekiem i wykształceniem kobiet a świadomością choroby, dlatego rozpowszechnienie prewencji nadciśnienia tętniczego byłoby jednocześnie postępowaniem terapeutycznym dla części osób. Zasady prewencji niefarmakologicznej nadciśnienia tętniczego u kobiet są takie same jak u mężczyzn, choć w większości dotychczasowych prób poświęconych temu zagadnieniu nie analizowano wyników w zależności od płci, a do wielu badań kwalifikowano tylko mężczyzn. Istnieją jednak podstawy, by uznać, że kobiety odnoszą podobne korzyści jak mężczyźni, a modyfikacja stylu życia jest szczególnie przydatna w okresie menopauzy.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file