open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet

Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz i Marek Jastrzębski

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. W warunkach prawidłowych ciśnienie krwi u młodych kobiet jest niższe niż u mężczyzn, ale jego przyrost z wiekiem jest u kobiet większy; ciśnienie tętnicze u kobiet w wieku 40-50 rż. jest wyższe niż u mężczyzn w tym samym wieku. W polskiej populacji nadciśnienie tętnicze występuje u 36-43% kobiet. Ocenia się, iż 30-40% wszystkich powikłań sercowo-naczyniowych, związanych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego, występuje u osób z wartościami ciśnienia nieupoważniającymi do rozpoznania nadciśnienia tętniczego, ale wyższymi od wartości uważanych za optymalne (tj. < 120/80 mm Hg). Z badań prowadzonych w Polsce wynika, iż prawie 1/3 kobiet z nadciśnieniem tętniczym nie jest świadoma choroby, przy czym stwierdzono istotną zależność między wiekiem i wykształceniem kobiet a świadomością choroby, dlatego rozpowszechnienie prewencji nadciśnienia tętniczego byłoby jednocześnie postępowaniem terapeutycznym dla części osób. Zasady prewencji niefarmakologicznej nadciśnienia tętniczego u kobiet są takie same jak u mężczyzn, choć w większości dotychczasowych prób poświęconych temu zagadnieniu nie analizowano wyników w zależności od płci, a do wielu badań kwalifikowano tylko mężczyzn. Istnieją jednak podstawy, by uznać, że kobiety odnoszą podobne korzyści jak mężczyźni, a modyfikacja stylu życia jest szczególnie przydatna w okresie menopauzy.

Abstract

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. W warunkach prawidłowych ciśnienie krwi u młodych kobiet jest niższe niż u mężczyzn, ale jego przyrost z wiekiem jest u kobiet większy; ciśnienie tętnicze u kobiet w wieku 40-50 rż. jest wyższe niż u mężczyzn w tym samym wieku. W polskiej populacji nadciśnienie tętnicze występuje u 36-43% kobiet. Ocenia się, iż 30-40% wszystkich powikłań sercowo-naczyniowych, związanych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego, występuje u osób z wartościami ciśnienia nieupoważniającymi do rozpoznania nadciśnienia tętniczego, ale wyższymi od wartości uważanych za optymalne (tj. < 120/80 mm Hg). Z badań prowadzonych w Polsce wynika, iż prawie 1/3 kobiet z nadciśnieniem tętniczym nie jest świadoma choroby, przy czym stwierdzono istotną zależność między wiekiem i wykształceniem kobiet a świadomością choroby, dlatego rozpowszechnienie prewencji nadciśnienia tętniczego byłoby jednocześnie postępowaniem terapeutycznym dla części osób. Zasady prewencji niefarmakologicznej nadciśnienia tętniczego u kobiet są takie same jak u mężczyzn, choć w większości dotychczasowych prób poświęconych temu zagadnieniu nie analizowano wyników w zależności od płci, a do wielu badań kwalifikowano tylko mężczyzn. Istnieją jednak podstawy, by uznać, że kobiety odnoszą podobne korzyści jak mężczyźni, a modyfikacja stylu życia jest szczególnie przydatna w okresie menopauzy.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; prewencja; płeć

About this article
Title

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

25-36

Published online

2001-08-22

Page views

628

Article views/downloads

1273

Keywords

nadciśnienie tętnicze
prewencja
płeć

Authors

Piotr Jankowski
Kalina Kawecka-Jaszcz i Marek Jastrzębski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl