open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Przebieg ciąży u chorych z wadami serca

Agata Leśniak, Wiesława Tracz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz i Magdalena Kostkiewicz

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Cel pracy: Ocena przebiegu ciąży, porodu i połogu u chorych z wadami serca, obserwowanych w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Krakowie.
Materiał i metody: W latach 1987-1999 obserwowano 304 kobiety ciężarne z wadami serca w wieku 18-42 lat, średnio 24,1 ± 4,7 lat. Grupę I stanowiły 133 chore z wadą zastawki mitralnej; grupę II - 49 z wadą zastawki aorty; grupę III - 39 chorych z wszczepionymi zastawkami, w tym 29 ze sztucznymi zastawkami oraz 10 z homogennymi zastawkami aortalnymi; grupę IV - 83 chore z wrodzonymi wadami serca. W I, II, III trymestrze ciąży oraz 6-8 tygodni po porodzie wykonywano badanie podmiotowe i przedmiotowe z oceną wydolności krążenia według klasyfikacji NYHA, badanie elektrokardiograficzne i echokardiograficzne.
Wyniki: Ocena stanu klinicznego: W I trymestrze ciąży 285 chorych zaliczono do I lub II, a 9 do III klasy czynnościowej według NYHA. Pogorszenie wydolności krążenia w czasie ciąży wystąpiło u 34 chorych - u 22 z grupy I, u 6 z grupy II, u 6 z grupy III oraz po porodzie u 1 chorej z grupy IV. Ocena noworodków: 292 zdrowe noworodki, w tym 8 z wcześniactwem, 16 z hipotrofią wewnątrzmaciczną, 8 poronień, 2 martwo urodzonych dzieci, 2 zgony noworodków. Sposób rozwiązania: 237 porodów siłami natury, 59 cięć cesarskich.
Wnioski: 1. Kobiety ciężarne z krytycznym zwężeniem zastawki mitralnej (powierzchnia zastawki Ł 1,5 cm2) stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia zagrażających życiu powikłań w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym. 2. U chorych z ciasnym zwężeniem zastawki aorty (powierzchnia zastawki Ł 1,0 cm2) ciąża może spowodować nagłe pogorszenie stanu klinicznego. 3. Pogorszenia stanu klinicznego w przebiegu ciąży można oczekiwać u chorych z wadami zastawkowymi serca, u których stwierdzono powiększenie i upośledzenie kurczliwości lewej komory. 4. O pomyślnym przebiegu ciąży, porodu i połogu u chorych ze sztucznymi zastawkami decyduje czynność zastawki, funkcja lewej komory oraz skuteczność leczenia przeciwzakrzepowego. 5. Ciąża u chorych z wrodzonymi wadami serca bez zaawansowanego nadciśnienia płucnego jest dobrze tolerowana.

Abstract

Cel pracy: Ocena przebiegu ciąży, porodu i połogu u chorych z wadami serca, obserwowanych w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Krakowie.
Materiał i metody: W latach 1987-1999 obserwowano 304 kobiety ciężarne z wadami serca w wieku 18-42 lat, średnio 24,1 ± 4,7 lat. Grupę I stanowiły 133 chore z wadą zastawki mitralnej; grupę II - 49 z wadą zastawki aorty; grupę III - 39 chorych z wszczepionymi zastawkami, w tym 29 ze sztucznymi zastawkami oraz 10 z homogennymi zastawkami aortalnymi; grupę IV - 83 chore z wrodzonymi wadami serca. W I, II, III trymestrze ciąży oraz 6-8 tygodni po porodzie wykonywano badanie podmiotowe i przedmiotowe z oceną wydolności krążenia według klasyfikacji NYHA, badanie elektrokardiograficzne i echokardiograficzne.
Wyniki: Ocena stanu klinicznego: W I trymestrze ciąży 285 chorych zaliczono do I lub II, a 9 do III klasy czynnościowej według NYHA. Pogorszenie wydolności krążenia w czasie ciąży wystąpiło u 34 chorych - u 22 z grupy I, u 6 z grupy II, u 6 z grupy III oraz po porodzie u 1 chorej z grupy IV. Ocena noworodków: 292 zdrowe noworodki, w tym 8 z wcześniactwem, 16 z hipotrofią wewnątrzmaciczną, 8 poronień, 2 martwo urodzonych dzieci, 2 zgony noworodków. Sposób rozwiązania: 237 porodów siłami natury, 59 cięć cesarskich.
Wnioski: 1. Kobiety ciężarne z krytycznym zwężeniem zastawki mitralnej (powierzchnia zastawki Ł 1,5 cm2) stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia zagrażających życiu powikłań w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym. 2. U chorych z ciasnym zwężeniem zastawki aorty (powierzchnia zastawki Ł 1,0 cm2) ciąża może spowodować nagłe pogorszenie stanu klinicznego. 3. Pogorszenia stanu klinicznego w przebiegu ciąży można oczekiwać u chorych z wadami zastawkowymi serca, u których stwierdzono powiększenie i upośledzenie kurczliwości lewej komory. 4. O pomyślnym przebiegu ciąży, porodu i połogu u chorych ze sztucznymi zastawkami decyduje czynność zastawki, funkcja lewej komory oraz skuteczność leczenia przeciwzakrzepowego. 5. Ciąża u chorych z wrodzonymi wadami serca bez zaawansowanego nadciśnienia płucnego jest dobrze tolerowana.
Get Citation

Keywords

ciąża; wada zastawki aorty; wada zastawki mitralnej; sztuczne zastawki; homograft; wady wrodzone

About this article
Title

Przebieg ciąży u chorych z wadami serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

17-24

Published online

2001-08-22

Page views

597

Article views/downloads

1217

Keywords

ciąża
wada zastawki aorty
wada zastawki mitralnej
sztuczne zastawki
homograft
wady wrodzone

Authors

Agata Leśniak
Wiesława Tracz
Piotr Podolec
Mieczysław Pasowicz i Magdalena Kostkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl