Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-08-22

open access

Page views 681
Article views/downloads 2229
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Porównanie skuteczności hipolipemicznej statyn i hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z hipercholesterolemią po menopauzie

Julita Chojnowska-Jezierska, Halina Adamska-Dyniewska, Jan Stefaniak i Marlena Broncel

Abstract

Wstęp: U kobiet po menopauzie wzrasta częstość hiperlipidemii i choroby niedokrwiennej serca. W piśmiennictwie, pomimo istniejących kontrowersji, podkreśla się korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na lipidogram surowicy.
Cel pracy:Porównanie skuteczności hipolipemicznej HTZ i trzech silnie działających statyn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 128 kobiet z hiperlipidemią typu II, po menopauzie, w wieku 42-65 lat. Pacjentki podzielono na 4 grupy: grupa 1 - 36 kobiet leczonych cyklicznie HTZ; grupa 2 - 35 kobiet leczonych atorwastatyną w dawce 10 mg/d., grupa 3 - 42 kobiety leczone simwastatyną w dawce 20 mg/d.; grupa 4 - 15 kobiet leczonych prawastatyną w dawce 20 mg/d. Pacjentki kwalifikowano do leczenia po 2 miesiącach stosowania diety hipolipemicznej. Leczenie aktywne prowadzono przez 3 miesiące. Przed i po leczeniu farmakologicznym oznaczano lipidogram surowicy: cholesterol całkowity (TC, total cholesterol), triglicerydy (TG, triglycerides) - metodą enzymatyczną, cholesterol frakcji HDL (HDL-C, HDL-cholesterol) - metodą bezpośrednią, cholesterol frakcji LDL (LDL-C, LDL-cholesterol) - ze wzoru Friedewalda, lipoproteinę(a) - Lp(a) - metodą immunoenzymatyczną.
Wyniki: Zarówno leczenie statynami, jak i HTZ istotnie obniżyły stężenie TC, LDL-C, Lp(a). Dodatkowo obserwowano istotne obniżenie stężenia TG podczas terapii atorwastatyną i simwastatyną. Porównanie siły działania hipolipemicznego HTZ ze statynami wykazało, że statyny silniej obniżają TC, LDL-C i TG; różnica istotna w przypadku atorwastatyny i simwastatyny. Obniżenie stężenia LDL-C < 130 mg/dl uzyskało 54,3% kobiet leczonych statynami i tylko 13,9% stosujących chormonalną terapię zastępczą.
Wnioski: U kobiet po menopauzie z łagodną hipercholesterolemią stosowanie HTZ prowadzi do normalizacji lipidogramu, jednakże w ciężkich postaciach hiperlipidemii HTZ nie może być jedyną formą terapii hipolipemicznej. Hormonalną terapię zastępczą należy brać pod uwagę u wszystkich kobiet z hipercholesterolemią, u których nie ma przeciwwskazań do tego typu terapii; szczególną rolę HTZ odgrywa u kobiet, które nie mogą być leczone statynami.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file