open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Porównanie skuteczności hipolipemicznej statyn i hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z hipercholesterolemią po menopauzie

Julita Chojnowska-Jezierska, Halina Adamska-Dyniewska, Jan Stefaniak i Marlena Broncel

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Wstęp: U kobiet po menopauzie wzrasta częstość hiperlipidemii i choroby niedokrwiennej serca. W piśmiennictwie, pomimo istniejących kontrowersji, podkreśla się korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na lipidogram surowicy.
Cel pracy:Porównanie skuteczności hipolipemicznej HTZ i trzech silnie działających statyn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 128 kobiet z hiperlipidemią typu II, po menopauzie, w wieku 42-65 lat. Pacjentki podzielono na 4 grupy: grupa 1 - 36 kobiet leczonych cyklicznie HTZ; grupa 2 - 35 kobiet leczonych atorwastatyną w dawce 10 mg/d., grupa 3 - 42 kobiety leczone simwastatyną w dawce 20 mg/d.; grupa 4 - 15 kobiet leczonych prawastatyną w dawce 20 mg/d. Pacjentki kwalifikowano do leczenia po 2 miesiącach stosowania diety hipolipemicznej. Leczenie aktywne prowadzono przez 3 miesiące. Przed i po leczeniu farmakologicznym oznaczano lipidogram surowicy: cholesterol całkowity (TC, total cholesterol), triglicerydy (TG, triglycerides) - metodą enzymatyczną, cholesterol frakcji HDL (HDL-C, HDL-cholesterol) - metodą bezpośrednią, cholesterol frakcji LDL (LDL-C, LDL-cholesterol) - ze wzoru Friedewalda, lipoproteinę(a) - Lp(a) - metodą immunoenzymatyczną.
Wyniki: Zarówno leczenie statynami, jak i HTZ istotnie obniżyły stężenie TC, LDL-C, Lp(a). Dodatkowo obserwowano istotne obniżenie stężenia TG podczas terapii atorwastatyną i simwastatyną. Porównanie siły działania hipolipemicznego HTZ ze statynami wykazało, że statyny silniej obniżają TC, LDL-C i TG; różnica istotna w przypadku atorwastatyny i simwastatyny. Obniżenie stężenia LDL-C < 130 mg/dl uzyskało 54,3% kobiet leczonych statynami i tylko 13,9% stosujących chormonalną terapię zastępczą.
Wnioski: U kobiet po menopauzie z łagodną hipercholesterolemią stosowanie HTZ prowadzi do normalizacji lipidogramu, jednakże w ciężkich postaciach hiperlipidemii HTZ nie może być jedyną formą terapii hipolipemicznej. Hormonalną terapię zastępczą należy brać pod uwagę u wszystkich kobiet z hipercholesterolemią, u których nie ma przeciwwskazań do tego typu terapii; szczególną rolę HTZ odgrywa u kobiet, które nie mogą być leczone statynami.

Abstract

Wstęp: U kobiet po menopauzie wzrasta częstość hiperlipidemii i choroby niedokrwiennej serca. W piśmiennictwie, pomimo istniejących kontrowersji, podkreśla się korzystny wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na lipidogram surowicy.
Cel pracy:Porównanie skuteczności hipolipemicznej HTZ i trzech silnie działających statyn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 128 kobiet z hiperlipidemią typu II, po menopauzie, w wieku 42-65 lat. Pacjentki podzielono na 4 grupy: grupa 1 - 36 kobiet leczonych cyklicznie HTZ; grupa 2 - 35 kobiet leczonych atorwastatyną w dawce 10 mg/d., grupa 3 - 42 kobiety leczone simwastatyną w dawce 20 mg/d.; grupa 4 - 15 kobiet leczonych prawastatyną w dawce 20 mg/d. Pacjentki kwalifikowano do leczenia po 2 miesiącach stosowania diety hipolipemicznej. Leczenie aktywne prowadzono przez 3 miesiące. Przed i po leczeniu farmakologicznym oznaczano lipidogram surowicy: cholesterol całkowity (TC, total cholesterol), triglicerydy (TG, triglycerides) - metodą enzymatyczną, cholesterol frakcji HDL (HDL-C, HDL-cholesterol) - metodą bezpośrednią, cholesterol frakcji LDL (LDL-C, LDL-cholesterol) - ze wzoru Friedewalda, lipoproteinę(a) - Lp(a) - metodą immunoenzymatyczną.
Wyniki: Zarówno leczenie statynami, jak i HTZ istotnie obniżyły stężenie TC, LDL-C, Lp(a). Dodatkowo obserwowano istotne obniżenie stężenia TG podczas terapii atorwastatyną i simwastatyną. Porównanie siły działania hipolipemicznego HTZ ze statynami wykazało, że statyny silniej obniżają TC, LDL-C i TG; różnica istotna w przypadku atorwastatyny i simwastatyny. Obniżenie stężenia LDL-C < 130 mg/dl uzyskało 54,3% kobiet leczonych statynami i tylko 13,9% stosujących chormonalną terapię zastępczą.
Wnioski: U kobiet po menopauzie z łagodną hipercholesterolemią stosowanie HTZ prowadzi do normalizacji lipidogramu, jednakże w ciężkich postaciach hiperlipidemii HTZ nie może być jedyną formą terapii hipolipemicznej. Hormonalną terapię zastępczą należy brać pod uwagę u wszystkich kobiet z hipercholesterolemią, u których nie ma przeciwwskazań do tego typu terapii; szczególną rolę HTZ odgrywa u kobiet, które nie mogą być leczone statynami.
Get Citation

Keywords

statyny; hormonalna terapia zastępcza; hiperlipidemia

About this article
Title

Porównanie skuteczności hipolipemicznej statyn i hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z hipercholesterolemią po menopauzie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

1-8

Published online

2001-08-22

Page views

662

Article views/downloads

2167

Keywords

statyny
hormonalna terapia zastępcza
hiperlipidemia

Authors

Julita Chojnowska-Jezierska
Halina Adamska-Dyniewska
Jan Stefaniak i Marlena Broncel

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl