open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10
Get Citation

Niekorzystny wpływ terapii lekiem < font face=symbol > b < /font > -adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi

Jacek Gajek, Dorota Zyśko i Bogumił Halawa
Folia Cardiol 2002;9(3):271-274.

open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10

Abstract

Leki b-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszanie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastępczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia b-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiodepresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.

Abstract

Leki b-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszanie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastępczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia b-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiodepresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.
Get Citation

Keywords

omdlenia wazowagalne; leczenie; beta-blokery

About this article
Title

Niekorzystny wpływ terapii lekiem b-adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica

Pages

271-274

Published online

2002-04-10

Page views

420

Article views/downloads

919

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(3):271-274.

Keywords

omdlenia wazowagalne
leczenie
beta-blokery

Authors

Jacek Gajek
Dorota Zyśko i Bogumił Halawa

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl