open access

Vol 9, No 4 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-06-21
Get Citation

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Mieczyslaw Pasowicz
Folia Cardiol 2002;9(4):373-377.

open access

Vol 9, No 4 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-06-21

Abstract

U 73-letniego pacjenta z rozrusznikiem VVI implantowanym z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III° i utrwalonym typowym trzepotaniem przedsionków (AFl), który zgłosił się z objawami niewydolności serca klasy III według NYHA, w badaniu echokardiograficznym stwierdzono powiększenie jam obu przedsionków, brak fali A napływu mitralnego oraz zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory. Wykonano skuteczną ablację prądem o wysokiej częstotliwości AFI, a następnie zamieniono układ stymulujący na DDD. Uzyskano istotną poprawę wydolności czynnościowej (do klasy I wg NYHA) oraz parametrów funkcji rozkurczowej lewej komory, a także normalizację wymiarów jam serca. W czasie 10-miesięcznej obserwacji nie rejestrowano AFl, stymulator DDD funkcjonuje prawidłowo.

Abstract

U 73-letniego pacjenta z rozrusznikiem VVI implantowanym z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III° i utrwalonym typowym trzepotaniem przedsionków (AFl), który zgłosił się z objawami niewydolności serca klasy III według NYHA, w badaniu echokardiograficznym stwierdzono powiększenie jam obu przedsionków, brak fali A napływu mitralnego oraz zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory. Wykonano skuteczną ablację prądem o wysokiej częstotliwości AFI, a następnie zamieniono układ stymulujący na DDD. Uzyskano istotną poprawę wydolności czynnościowej (do klasy I wg NYHA) oraz parametrów funkcji rozkurczowej lewej komory, a także normalizację wymiarów jam serca. W czasie 10-miesięcznej obserwacji nie rejestrowano AFl, stymulator DDD funkcjonuje prawidłowo.
Get Citation

Keywords

ablacja prądem o wysokiej częstotliwości; trzepotanie przedsionków; stymulacja VVI i DDD

About this article
Title

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 4 (2002): Folia Cardiologica

Pages

373-377

Published online

2002-06-21

Page views

542

Article views/downloads

1689

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(4):373-377.

Keywords

ablacja prądem o wysokiej częstotliwości
trzepotanie przedsionków
stymulacja VVI i DDD

Authors

Jacek Majewski
Jacek Lelakowski
Agnieszka Czunko i Mieczyslaw Pasowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl