Vol 9, No 4 (2002): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2002-06-21

open access

Page views 477
Article views/downloads 6329
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST

Małgorzata Kurpesa i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiol 2002;9(4):285-291.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file