Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2002-10-03

open access

Page views 459
Article views/downloads 1678
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym

Celestyn Janukowicz, Andrzej Hellmann, Jerzy Pryczkowski, Janina Aleszewicz, Odon Pętlak, Maciej Kamiński i Hanna Ciepłuch
Folia Cardiol 2002;9(5):475-483.

Abstract

Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem Löfflera i dużą niedomykalnością trzech zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, u drugiego — dwie zastawki przedsionkowo- komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file