open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03
Get Citation

Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym

Celestyn Janukowicz, Andrzej Hellmann, Jerzy Pryczkowski, Janina Aleszewicz, Odon Pętlak, Maciej Kamiński i Hanna Ciepłuch
Folia Cardiol 2002;9(5):475-483.

open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03

Abstract

Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem Löfflera i dużą niedomykalnością trzech zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, u drugiego — dwie zastawki przedsionkowo- komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.

Abstract

Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem Löfflera i dużą niedomykalnością trzech zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, u drugiego — dwie zastawki przedsionkowo- komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.
Get Citation

Keywords

zespół hipereozynofilowy; niedomykalność zastawki dwudzielnej; wymiana zastawki mitralnej; niedomykalność prawej zastawki żylnej; implantacja protezy Björk-Shileya; endomiokardialne zwłóknienie Löfflera

About this article
Title

Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica

Pages

475-483

Published online

2002-10-03

Page views

381

Article views/downloads

1559

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(5):475-483.

Keywords

zespół hipereozynofilowy
niedomykalność zastawki dwudzielnej
wymiana zastawki mitralnej
niedomykalność prawej zastawki żylnej
implantacja protezy Björk-Shileya
endomiokardialne zwłóknienie Löfflera

Authors

Celestyn Janukowicz
Andrzej Hellmann
Jerzy Pryczkowski
Janina Aleszewicz
Odon Pętlak
Maciej Kamiński i Hanna Ciepłuch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl