open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03
Get Citation

Przezżylna implantacja stymulatora serca u dzieci

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokoczuk, Radosław Lenarczyk, Jacek Białkowski, Beata Chodór, Bożena Zeifert, Elżbieta Adamowicz-Czoch i Lech Poloński
Folia Cardiol 2002;9(5):459-463.

open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena przebiegu zabiegów przezżylnej implantacji stymulatorów serca u dzieci i młodzieży.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi implantacji kardiostymulatorów u 16 pacjentów poniżej 18 rż. (wiek: 9–17 lat, średnio 14,1 roku). Przyczyną zakwalifikowania do zabiegu były objawowe zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok II° i III°). U 5 pacjentów rozpoznano etiologię zapalną, u 2 - wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy, u 9 zaburzenia przewodzenia były następstwem chirurgicznej korekcji wady serca (u 3 chorych - ASD, 3 - VSD, 3 - AVR). U 13 chorych implantowano stymulatory typu DDD, zaś u 3 - VVIR.
Wyniki: U wszystkich dzieci, u których wykonano zabieg, implantacja była skuteczna. Średni czas zabiegu wynosił 82 ± 49 min, średni czas użycia fluoroskopii 10,7 ± 8,1 min. W bezpośrednim okresie pozabiegowym oraz w obserwacji odległej (od 1 miesiąca do 3 lat) nie wystąpiły istotne powikłania. Na podstawie analizy regresji liniowej stwierdzono, że wiek pacjentów korelował ujemnie z czasem trwania zabiegu.
Wnioski: Zabiegi przezżylnej implantacji kardiostymulatora u dzieci powyżej 9 rż., mimo że u dzieci młodszych trwają dłużej, są bezpieczne i skuteczne.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena przebiegu zabiegów przezżylnej implantacji stymulatorów serca u dzieci i młodzieży.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi implantacji kardiostymulatorów u 16 pacjentów poniżej 18 rż. (wiek: 9–17 lat, średnio 14,1 roku). Przyczyną zakwalifikowania do zabiegu były objawowe zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok II° i III°). U 5 pacjentów rozpoznano etiologię zapalną, u 2 - wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy, u 9 zaburzenia przewodzenia były następstwem chirurgicznej korekcji wady serca (u 3 chorych - ASD, 3 - VSD, 3 - AVR). U 13 chorych implantowano stymulatory typu DDD, zaś u 3 - VVIR.
Wyniki: U wszystkich dzieci, u których wykonano zabieg, implantacja była skuteczna. Średni czas zabiegu wynosił 82 ± 49 min, średni czas użycia fluoroskopii 10,7 ± 8,1 min. W bezpośrednim okresie pozabiegowym oraz w obserwacji odległej (od 1 miesiąca do 3 lat) nie wystąpiły istotne powikłania. Na podstawie analizy regresji liniowej stwierdzono, że wiek pacjentów korelował ujemnie z czasem trwania zabiegu.
Wnioski: Zabiegi przezżylnej implantacji kardiostymulatora u dzieci powyżej 9 rż., mimo że u dzieci młodszych trwają dłużej, są bezpieczne i skuteczne.
Get Citation

Keywords

stała stymulacja serca u dzieci; implantacja przezżylna

About this article
Title

Przezżylna implantacja stymulatora serca u dzieci

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica

Pages

459-463

Published online

2002-10-03

Page views

536

Article views/downloads

1148

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(5):459-463.

Keywords

stała stymulacja serca u dzieci
implantacja przezżylna

Authors

Oskar Kowalski
Zbigniew Kalarus
Janusz Prokoczuk
Radosław Lenarczyk
Jacek Białkowski
Beata Chodór
Bożena Zeifert
Elżbieta Adamowicz-Czoch i Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl