open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03
Get Citation

Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba
Folia Cardiol 2002;9(5):405-415.

open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest ocena zależności między parametrami turbulencji rytmu zatokowego (HRT) a obrazem klinicznym osób z chorobą wieńcową oraz ocena cech klinicznych chorych z nieprawidłowymi parametrami turbulencji.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (29 kobiet i 117 mężczyzn; wiek 62 ± 9 lat) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z analizą HRT, oceniając początek turbulencji (TO) oraz nachylenie turbulencji (TS) rytmu zatokowego.
Wyniki: Wartości TO w całej grupie wynosiły od –8,3% do +4,45%; średnio –1,29% ± 1,63%; wartość TS mieściła się w zakresie 0,42–54,7 ms/RR; średnio 11,3 ± 10,3 ms/RR. Za nieprawidłowe parametry HRT uznano wartości TO z ostatniego przedziału kwartylowego (£ –0,37%) oraz wartości TS z pierwszego przedziału kwartylowego (l 4,25 ms/RR). Średnie wartości TO były wyższe, a TS niższe u osób powyżej 60 rż., po zawale serca oraz u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory (EF) mniejszą niż 40%. Stwierdzono wyższe wartości TS u chorych leczonych statynami, nitratami oraz b-blokerami, natomiast niższe u leczonych blokerami
kanałów wapniowych. Ponadto stwierdzono, że w porównaniu z chorymi charakteryzującymi się prawidłowymi wartościami TO i TS, osoby z nieprawidłowymi wartościami HRT są starsze i mają cechy bardziej zaawansowanej choroby wieńcowej: wiek > 60 lat u 77% vs. 49%; przebyty zawał serca u 75% vs. 64% i EF < 40% u 25% vs. 3% pacjentów. W analizie wieloczynnikowej wykazano, że wiek (OR 1,27; p = 0,002) i EF < 40% (OR 1,39; p = 0,001) są niezależnymi czynnikami istotnie związanymi z nieprawidłową turbulencją.
Wnioski: Wartości parametrów turbulencji zależą od obrazu klinicznego badanych chorych i stosowanej farmakoterapii. Starszy wiek i istotna pozawałowa dysfunkcja lewej komory są niezależnymi czynnikami związanymi z nieprawidłową turbulencją.

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest ocena zależności między parametrami turbulencji rytmu zatokowego (HRT) a obrazem klinicznym osób z chorobą wieńcową oraz ocena cech klinicznych chorych z nieprawidłowymi parametrami turbulencji.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (29 kobiet i 117 mężczyzn; wiek 62 ± 9 lat) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z analizą HRT, oceniając początek turbulencji (TO) oraz nachylenie turbulencji (TS) rytmu zatokowego.
Wyniki: Wartości TO w całej grupie wynosiły od –8,3% do +4,45%; średnio –1,29% ± 1,63%; wartość TS mieściła się w zakresie 0,42–54,7 ms/RR; średnio 11,3 ± 10,3 ms/RR. Za nieprawidłowe parametry HRT uznano wartości TO z ostatniego przedziału kwartylowego (£ –0,37%) oraz wartości TS z pierwszego przedziału kwartylowego (l 4,25 ms/RR). Średnie wartości TO były wyższe, a TS niższe u osób powyżej 60 rż., po zawale serca oraz u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory (EF) mniejszą niż 40%. Stwierdzono wyższe wartości TS u chorych leczonych statynami, nitratami oraz b-blokerami, natomiast niższe u leczonych blokerami
kanałów wapniowych. Ponadto stwierdzono, że w porównaniu z chorymi charakteryzującymi się prawidłowymi wartościami TO i TS, osoby z nieprawidłowymi wartościami HRT są starsze i mają cechy bardziej zaawansowanej choroby wieńcowej: wiek > 60 lat u 77% vs. 49%; przebyty zawał serca u 75% vs. 64% i EF < 40% u 25% vs. 3% pacjentów. W analizie wieloczynnikowej wykazano, że wiek (OR 1,27; p = 0,002) i EF < 40% (OR 1,39; p = 0,001) są niezależnymi czynnikami istotnie związanymi z nieprawidłową turbulencją.
Wnioski: Wartości parametrów turbulencji zależą od obrazu klinicznego badanych chorych i stosowanej farmakoterapii. Starszy wiek i istotna pozawałowa dysfunkcja lewej komory są niezależnymi czynnikami związanymi z nieprawidłową turbulencją.
Get Citation

Keywords

turbulencja rytmu zatokowego; monitorowanie holterowskie; choroba wieńcowa

About this article
Title

Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica

Pages

405-415

Published online

2002-10-03

Page views

471

Article views/downloads

998

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(5):405-415.

Keywords

turbulencja rytmu zatokowego
monitorowanie holterowskie
choroba wieńcowa

Authors

Iwona Cygankiewicz
Jerzy Krzysztof Wranicz
Halina Bolińska
Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl