open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18
Get Citation

Udar mózgu a test pochyleniowy

Jacek Gajek i Dorota Zyśko
Folia Cardiol 2002;9(6):583-596.

open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18

Abstract

Omdlenia wazowagalne są uważane za schorzenie o łagodnym przebiegu. Mogą one jednak prowadzić do powikłań, z których najbardziej znane są urazy, ponieważ dotyczą znacznego odsetka chorych mdlejących. U osób ze strukturalną chorobą serca, nasiloną miażdżycą tętnic wieńcowych i dogłowowych, spadek ciśnienia tętniczego w przebiegu reakcji wazowagalnej może doprowadzić do wystąpienia powikłań, których związek z omdleniem jest trudny do ustalenia. Częstość takiego zjawiska z pewnością jest niedoszacowana. Autorzy opisują przypadek chorej, u której w przebiegu omdlenia — poprzedzonego objawami typowymi dla omdleń wazowagalnych — wystąpił udar mózgu. W omówieniu rozważa się wskazania i przeciwwskazania do wykonywania testu pochyleniowego, zarówno biernego jak i z prowokacją farmakologiczną, u chorych po udarze mózgu. (Folia Cardiol. 2002; 9: 583–586)

Abstract

Omdlenia wazowagalne są uważane za schorzenie o łagodnym przebiegu. Mogą one jednak prowadzić do powikłań, z których najbardziej znane są urazy, ponieważ dotyczą znacznego odsetka chorych mdlejących. U osób ze strukturalną chorobą serca, nasiloną miażdżycą tętnic wieńcowych i dogłowowych, spadek ciśnienia tętniczego w przebiegu reakcji wazowagalnej może doprowadzić do wystąpienia powikłań, których związek z omdleniem jest trudny do ustalenia. Częstość takiego zjawiska z pewnością jest niedoszacowana. Autorzy opisują przypadek chorej, u której w przebiegu omdlenia — poprzedzonego objawami typowymi dla omdleń wazowagalnych — wystąpił udar mózgu. W omówieniu rozważa się wskazania i przeciwwskazania do wykonywania testu pochyleniowego, zarówno biernego jak i z prowokacją farmakologiczną, u chorych po udarze mózgu. (Folia Cardiol. 2002; 9: 583–586)
Get Citation

Keywords

omdlenia wazowagalne; udar mózgu; test pochyleniowy; powikłania

About this article
Title

Udar mózgu a test pochyleniowy

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica

Pages

583-596

Published online

2002-11-18

Page views

454

Article views/downloads

1298

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(6):583-596.

Keywords

omdlenia wazowagalne
udar mózgu
test pochyleniowy
powikłania

Authors

Jacek Gajek i Dorota Zyśko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl