open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18
Get Citation

Prawostronne serce trójprzedsionkowe

Maria Żyła-Frycz, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Michał Wojtalik i Marian Zembala
Folia Cardiol 2002;9(6):573-576.

open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chłopca z siniczą złożoną wadą serca, u którego na podstawie badania echokardiograficznego rozpoznano serce trójprzedsionkowe prawostronne (CTD). Wadzie tej towarzyszył całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (CAVC), L-malpozycja wielkich tętnic (L-TGA) oraz zastawkowe i podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej (PS). Z powodu objawów utrudnionego spływu z żył systemowych w 13 miesiącu życia u dziecka wykonano skuteczne (ale tylko czasowo) przezskórne poszerzenie otworu w błonie dzielącej prawy przedsionek. W 2 rż. u chłopca wykonano dwukierunkowe zespolenie metodą Glenna oraz chirurgiczne poszerzenie otworu w błonie w świetle prawego przedsionka (RA). Obecny stan dziecka jest dobry, a za pomocą badania echokardiograficznego stwierdza się swobodny przepływ przez otwór w błonie dzielącej RA oraz dobry hemodynamiczny efekt zabiegu Glenna. (Folia Cardiol. 2002; 9: 573–576)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chłopca z siniczą złożoną wadą serca, u którego na podstawie badania echokardiograficznego rozpoznano serce trójprzedsionkowe prawostronne (CTD). Wadzie tej towarzyszył całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (CAVC), L-malpozycja wielkich tętnic (L-TGA) oraz zastawkowe i podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej (PS). Z powodu objawów utrudnionego spływu z żył systemowych w 13 miesiącu życia u dziecka wykonano skuteczne (ale tylko czasowo) przezskórne poszerzenie otworu w błonie dzielącej prawy przedsionek. W 2 rż. u chłopca wykonano dwukierunkowe zespolenie metodą Glenna oraz chirurgiczne poszerzenie otworu w błonie w świetle prawego przedsionka (RA). Obecny stan dziecka jest dobry, a za pomocą badania echokardiograficznego stwierdza się swobodny przepływ przez otwór w błonie dzielącej RA oraz dobry hemodynamiczny efekt zabiegu Glenna. (Folia Cardiol. 2002; 9: 573–576)
Get Citation

Keywords

serce trójprzedsionkowe prawostronne; echokardiografia

About this article
Title

Prawostronne serce trójprzedsionkowe

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica

Pages

573-576

Published online

2002-11-18

Page views

753

Article views/downloads

2221

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(6):573-576.

Keywords

serce trójprzedsionkowe prawostronne
echokardiografia

Authors

Maria Żyła-Frycz
Anna Baranowska
Jarosław Rycaj
Jacek Białkowski
Małgorzata Szkutnik
Michał Wojtalik i Marian Zembala

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl