open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18
Get Citation

Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Piotr Jarski, Mariusz Gąsior, Roman Przybylski, Jerzy Pacholewicz, Bogdan Ryfiński, Bartosz Hudzik, Marian Zembala i Lech Poloński
Folia Cardiol 2002;9(6):521-528.

open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18

Abstract

Wstęp: Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) stanowi 80% wszystkich zabiegów kardiochirurgicznych. Celem pracy jest analiza częstości ostrych epizodów sercowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym, którzy przebyli zabieg CABG.
Materiał i metody: Analizie poddano 296 chorych w wieku 56,4 ± 7,9 lat: 58 kobiet (19,6%) i 238 mężczyzn (80,4%) hospitalizowanych w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w latach 1998–2000 i poddanych zabiego-wi CABG. U 195 spośród nich występowało wieloletnie nadciśnienie tętnicze. Z pacjentami lub ich rodziną kontaktowano się telefonicznie, a następnie przesyłano im do wypełnienia ankietę.
Wyniki: Śmiertelność wewnątrzszpitalna w całej grupie badanych (n = 296) wynosiła 3,7%, śmiertelność 30-dniowa - 4,4%, śmiertelność całkowita w obserwacji 2-letniej - 5,7%. W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono znamiennie wyższą częstość zgonów (p = 0,035). W obserwacji 30-dniowej u pacjentów z nadciśnieniem stwierdzono 11 zgonów (5,6%); 10 spośród nich wystąpiło w okresie wewnątrzszpitalnym, a jeden po wypisaniu ze szpitala. W tym samym czasie u pacjentów bez nadciśnienia zanotowano 2 zgony (2%; p < 0,03) - jeden wewnątrzszpitalny i jeden po wypisaniu chorego ze szpitala. Zawały serca u osób z nadciśnieniem tętniczym występowały u 3,1% (u chorych bez nadciśnienia -2%), konieczność ponownej hospitalizacji wynosiła odpowiednio 13,3% vs. 7%, PTCA - 2,5% vs. 1%, a częstość dławicy niestabilnej - 3,1% vs. 1%.
Wnioski: U osób z chorobą wieńcową i towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym, które poddano zabiegowi CABG, częstość zgonów była istotnie wyższa w porównaniu z chorymi bez nadciśnienia. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem częstości pozostałych analizowanych ostrych epizodów sercowych. (Folia Cardiol. 2002; 9: 521–528)

Abstract

Wstęp: Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) stanowi 80% wszystkich zabiegów kardiochirurgicznych. Celem pracy jest analiza częstości ostrych epizodów sercowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym, którzy przebyli zabieg CABG.
Materiał i metody: Analizie poddano 296 chorych w wieku 56,4 ± 7,9 lat: 58 kobiet (19,6%) i 238 mężczyzn (80,4%) hospitalizowanych w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w latach 1998–2000 i poddanych zabiego-wi CABG. U 195 spośród nich występowało wieloletnie nadciśnienie tętnicze. Z pacjentami lub ich rodziną kontaktowano się telefonicznie, a następnie przesyłano im do wypełnienia ankietę.
Wyniki: Śmiertelność wewnątrzszpitalna w całej grupie badanych (n = 296) wynosiła 3,7%, śmiertelność 30-dniowa - 4,4%, śmiertelność całkowita w obserwacji 2-letniej - 5,7%. W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono znamiennie wyższą częstość zgonów (p = 0,035). W obserwacji 30-dniowej u pacjentów z nadciśnieniem stwierdzono 11 zgonów (5,6%); 10 spośród nich wystąpiło w okresie wewnątrzszpitalnym, a jeden po wypisaniu ze szpitala. W tym samym czasie u pacjentów bez nadciśnienia zanotowano 2 zgony (2%; p < 0,03) - jeden wewnątrzszpitalny i jeden po wypisaniu chorego ze szpitala. Zawały serca u osób z nadciśnieniem tętniczym występowały u 3,1% (u chorych bez nadciśnienia -2%), konieczność ponownej hospitalizacji wynosiła odpowiednio 13,3% vs. 7%, PTCA - 2,5% vs. 1%, a częstość dławicy niestabilnej - 3,1% vs. 1%.
Wnioski: U osób z chorobą wieńcową i towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym, które poddano zabiegowi CABG, częstość zgonów była istotnie wyższa w porównaniu z chorymi bez nadciśnienia. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem częstości pozostałych analizowanych ostrych epizodów sercowych. (Folia Cardiol. 2002; 9: 521–528)
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; pomostowanie naczyń wieńcowych; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica

Pages

521-528

Published online

2002-11-18

Page views

681

Article views/downloads

1072

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(6):521-528.

Keywords

choroba wieńcowa
pomostowanie naczyń wieńcowych
nadciśnienie tętnicze

Authors

Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Krzysztof Wilczek
Piotr Jarski
Mariusz Gąsior
Roman Przybylski
Jerzy Pacholewicz
Bogdan Ryfiński
Bartosz Hudzik
Marian Zembala i Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl