open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - powikłanie rzadkie, czy rzadko rozpoznawane?

Joanna Moszczyńska-Stulin, Grażyna Kübler, Anna Goździk, Tadeusz Pławiak, Jakub Śmiechowicz i Andrzej Kübler
Folia Cardiol 2003;10(2):231-236.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca jest rzadko rozpoznawanym powikłaniem elektrostymulacji. Najczęściej elektroda wewnątrzsercowa przemieszcza się przez przegrodę międzyprzedsionkową lub przetrwały otwór owalny do lewego przedsionka i przez zastawkę dwudzielną do lewej komory serca. W zapisie EKG stymulacja lewej komory prowadzi do powstania wystymulowanych zespołów QRS o kształcie całkowitego bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej można podejrzewać nietypowy przebieg elektrody, ale decydujące znaczenie dla rozpoznania ma badanie echokardiograficzne, zwłaszcza przezprzełykowe. Nieprawidłowe położenie elektrody w lewej komorze serca wiąże się z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leczenie polega na usunięciu nieprawidłowo położonej elektrody z lewej komory lub zastosowaniu przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej. W pracy opisano 2 przypadki nieprawidłowego umieszczenia elektrody komorowej stymulatora w lewej komorze serca. (Folia Cardiol. 2003; 10: 231–236)

Abstract

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca jest rzadko rozpoznawanym powikłaniem elektrostymulacji. Najczęściej elektroda wewnątrzsercowa przemieszcza się przez przegrodę międzyprzedsionkową lub przetrwały otwór owalny do lewego przedsionka i przez zastawkę dwudzielną do lewej komory serca. W zapisie EKG stymulacja lewej komory prowadzi do powstania wystymulowanych zespołów QRS o kształcie całkowitego bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej można podejrzewać nietypowy przebieg elektrody, ale decydujące znaczenie dla rozpoznania ma badanie echokardiograficzne, zwłaszcza przezprzełykowe. Nieprawidłowe położenie elektrody w lewej komorze serca wiąże się z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leczenie polega na usunięciu nieprawidłowo położonej elektrody z lewej komory lub zastosowaniu przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej. W pracy opisano 2 przypadki nieprawidłowego umieszczenia elektrody komorowej stymulatora w lewej komorze serca. (Folia Cardiol. 2003; 10: 231–236)
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; niezamierzona stymulacja lewej komory; usunięcie elektrody; leczenie przeciwzakrzepowe

About this article
Title

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - powikłanie rzadkie, czy rzadko rozpoznawane?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

231-236

Published online

2003-03-07

Page views

583

Article views/downloads

1136

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):231-236.

Keywords

stymulacja serca
niezamierzona stymulacja lewej komory
usunięcie elektrody
leczenie przeciwzakrzepowe

Authors

Joanna Moszczyńska-Stulin
Grażyna Kübler
Anna Goździk
Tadeusz Pławiak
Jakub Śmiechowicz i Andrzej Kübler

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl