Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-03-07

open access

Page views 595
Article views/downloads 1170
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - powikłanie rzadkie, czy rzadko rozpoznawane?

Joanna Moszczyńska-Stulin, Grażyna Kübler, Anna Goździk, Tadeusz Pławiak, Jakub Śmiechowicz i Andrzej Kübler
Folia Cardiol 2003;10(2):231-236.

Abstract

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca jest rzadko rozpoznawanym powikłaniem elektrostymulacji. Najczęściej elektroda wewnątrzsercowa przemieszcza się przez przegrodę międzyprzedsionkową lub przetrwały otwór owalny do lewego przedsionka i przez zastawkę dwudzielną do lewej komory serca. W zapisie EKG stymulacja lewej komory prowadzi do powstania wystymulowanych zespołów QRS o kształcie całkowitego bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej można podejrzewać nietypowy przebieg elektrody, ale decydujące znaczenie dla rozpoznania ma badanie echokardiograficzne, zwłaszcza przezprzełykowe. Nieprawidłowe położenie elektrody w lewej komorze serca wiąże się z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leczenie polega na usunięciu nieprawidłowo położonej elektrody z lewej komory lub zastosowaniu przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej. W pracy opisano 2 przypadki nieprawidłowego umieszczenia elektrody komorowej stymulatora w lewej komorze serca. (Folia Cardiol. 2003; 10: 231–236)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file