open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Przezskórne wszczepienie stentu u 52-letniego pacjenta z ciasnym wrodzonym zwężeniem cieśni aorty i objawami niewydolności serca

Jacek Kusa, Jacek Białkowski i Małgorzata Szkutnik
Folia Cardiol 2003;10(2):225-229.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 52-letniego mężczyzny z ciasnym wrodzonym zwężeniem cieśni aorty i z objawami niewydolności serca, któremu przezskórnie wszczepiono stent do aorty. Stan ogólny pacjenta uległ szybkiej poprawie. (Folia Cardiol. 2003; 10: 225–229)

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 52-letniego mężczyzny z ciasnym wrodzonym zwężeniem cieśni aorty i z objawami niewydolności serca, któremu przezskórnie wszczepiono stent do aorty. Stan ogólny pacjenta uległ szybkiej poprawie. (Folia Cardiol. 2003; 10: 225–229)
Get Citation

Keywords

koarktacja aorty; implantacja stentu; cewnikowanie interwencyjne

About this article
Title

Przezskórne wszczepienie stentu u 52-letniego pacjenta z ciasnym wrodzonym zwężeniem cieśni aorty i objawami niewydolności serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

225-229

Published online

2003-03-07

Page views

485

Article views/downloads

1071

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):225-229.

Keywords

koarktacja aorty
implantacja stentu
cewnikowanie interwencyjne

Authors

Jacek Kusa
Jacek Białkowski i Małgorzata Szkutnik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl