Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-03-07

open access

Page views 513
Article views/downloads 1544
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Chirurgiczna i przeznaczyniowa ablacja dodatkowej drogi przewodzenia u pacjenta z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych oraz anomalią Ebsteina

Agnieszka Jankowska, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński i Mariusz Pytkowski
Folia Cardiol 2003;10(2):219-224.

Abstract

Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych należy do rzadkich wrodzonych patologii układu sercowo-naczyniowego, polegającej na inwersji komór przy zachowanej ciągłości przedsionków i pni tętniczych. Izolowana wada bez patologii współistniejących zazwyczaj nie powoduje rozwoju niewydolności serca. W opisywanym przypadku pacjenta z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych (CTGA), anomalią Ebsteina dotyczącą lewostronnej zastawki trójdzielnej oraz zespołem Wolffa-Parkinsona-White´a i częstymi napadami tachyarytmii nadkomorowych poddano najpierw chirurgicznej, później przezżylnej ablacji dodatkowej drogi przewodzenia. Zniszczenie drogi dodatkowej pozwoliło na stałe wyeliminować napady częstoskurczu nadkomorowego, a tym samym zapobiec rozwojowi tachykardiomiopatii. (Folia Cardiol. 2003; 10: 219–224)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file