open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Tętniak rzekomy jako powikłanie kaniulacji tętnicy udowej — rozpoznanie, prognozowanie przebiegu i leczenie

Jolanta Wołkanin-Bartnik, Tomasz Zieliński, Dariusz Rynkun i Tomasz Rywik
Folia Cardiol 2003;10(2):213-217.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

Wstęp: Tętniak rzekomy (TR) jest istotnym powikłaniem kaniulacji tętnicy udowej wykonywanej w związku z koronarografią lub zabiegami stosowanymi w kardiologii interwencyjnej. Występuje on po 1,2–9% kaniulacji. Większość TR zamyka się samoistnie lub pod wpływem przedłużonego ucisku, a tylko kilkanaście procent wymaga leczenia chirurgicznego. Celem pracy była identyfikacja ultrasonograficznych cech TR jako wskaźników złego rokowania odnośnie możliwości jego samoistnego zamknięcia.
Materiał i metody: Spośród 98 pacjentów skierowanych do Pracowni Przepływów IK w ciągu około półtora roku z podejrzeniem powikłań po kaniulacji, TR rozpoznano u 51 pacjentów, a u 11 - przetokę tętniczo-żylną. Leczenie operacyjne zastosowano u 9 pacjentów z TR (17%).
Wyniki: Spośród kilku ocenianych parametrów ultrasonograficznych charakteryzujących TR jedynie brak podatności na ucisk i niski stopień wykrzepiania, a także lokalizacja wrót w obrębie tętnicy udowej głębokiej lub biodrowej zewnętrznej okazały się czynnikami wskazującymi na konieczność leczenia chirurgicznego. Wśród pacjentów z rozpoznaniem przetoki tętniczo-żylnej 2 operowano, u pozostałych 9 osób z niewielkimi przetokami stwierdzono ich utrzymywanie w obserwacji odległej (po roku).
Wnioski: Większość TR nie wymaga leczenia operacyjnego i ulega zamknięciu pod wpływem przedłużonego ucisku lub samoistnie. Spośród ocenianych w USG parametrów TR czynnikami złego rokowania dotyczącego możliwości jego samoistnego zamknięcia były: niepodatność na ucisk, brak tendencji do wykrzepiania TR oraz lokalizacja wrót w tętnicy głębokiej uda lub tętnicy biodrowej zewnętrznej. Przetoki tętniczo-żylne nie wykazują tendencji do samoistnego zamykania się. (Folia Cardiol. 2003; 10: 213–217)

Abstract

Wstęp: Tętniak rzekomy (TR) jest istotnym powikłaniem kaniulacji tętnicy udowej wykonywanej w związku z koronarografią lub zabiegami stosowanymi w kardiologii interwencyjnej. Występuje on po 1,2–9% kaniulacji. Większość TR zamyka się samoistnie lub pod wpływem przedłużonego ucisku, a tylko kilkanaście procent wymaga leczenia chirurgicznego. Celem pracy była identyfikacja ultrasonograficznych cech TR jako wskaźników złego rokowania odnośnie możliwości jego samoistnego zamknięcia.
Materiał i metody: Spośród 98 pacjentów skierowanych do Pracowni Przepływów IK w ciągu około półtora roku z podejrzeniem powikłań po kaniulacji, TR rozpoznano u 51 pacjentów, a u 11 - przetokę tętniczo-żylną. Leczenie operacyjne zastosowano u 9 pacjentów z TR (17%).
Wyniki: Spośród kilku ocenianych parametrów ultrasonograficznych charakteryzujących TR jedynie brak podatności na ucisk i niski stopień wykrzepiania, a także lokalizacja wrót w obrębie tętnicy udowej głębokiej lub biodrowej zewnętrznej okazały się czynnikami wskazującymi na konieczność leczenia chirurgicznego. Wśród pacjentów z rozpoznaniem przetoki tętniczo-żylnej 2 operowano, u pozostałych 9 osób z niewielkimi przetokami stwierdzono ich utrzymywanie w obserwacji odległej (po roku).
Wnioski: Większość TR nie wymaga leczenia operacyjnego i ulega zamknięciu pod wpływem przedłużonego ucisku lub samoistnie. Spośród ocenianych w USG parametrów TR czynnikami złego rokowania dotyczącego możliwości jego samoistnego zamknięcia były: niepodatność na ucisk, brak tendencji do wykrzepiania TR oraz lokalizacja wrót w tętnicy głębokiej uda lub tętnicy biodrowej zewnętrznej. Przetoki tętniczo-żylne nie wykazują tendencji do samoistnego zamykania się. (Folia Cardiol. 2003; 10: 213–217)
Get Citation

Keywords

tętniak rzekomy; kaniulacja tętnicy udowej; ultrasonografia dopplerowska; diagnostyka i leczenie

About this article
Title

Tętniak rzekomy jako powikłanie kaniulacji tętnicy udowej — rozpoznanie, prognozowanie przebiegu i leczenie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

213-217

Published online

2003-03-07

Page views

654

Article views/downloads

1162

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):213-217.

Keywords

tętniak rzekomy
kaniulacja tętnicy udowej
ultrasonografia dopplerowska
diagnostyka i leczenie

Authors

Jolanta Wołkanin-Bartnik
Tomasz Zieliński
Dariusz Rynkun i Tomasz Rywik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl