open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Wpływ niewielkiego wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego zdrowych osób w młodym wieku

Grzegorz Raczak, Wojciech Ratkowski, Małgorzata Szwoch, Monika Figura-Chmielewska, Ludmiła Daniłowicz, Mariola Kobuszewska-Chwirot, Jacek Kubica, Grażyna Świątecka i Stefan Kornecki
Folia Cardiol 2003;10(2):195-201.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

Wstęp: Celem pracy było zbadanie, czy jednorazowy łagodny wysiłek o charakterze wytrzymałościowym powoduje u młodych mężczyzn zauważalne zmiany w czynności autonomicznego układu nerwowego.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 młodych, zdrowych mężczyzn, w wieku 20–24 lat, studentów pierwszego roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; żaden z nich nie uprawiał regularnie sportu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W pierwszym etapie badań przeprowadzono 10-minutową, ciągłą rejestrację sygnałów skurczowego ciśnienia krwi (Finapres, Ohmeda) i długości cyklu serca. W drugim etapie wykonywano próbę wysiłkową na bieżni (30 min, 65% maksymalnej częstości akcji serca). Następnie pacjent wypoczywał przez 60 min, po czym ponownie przeprowadzano badanie jak w etapie pierwszym. Z uzyskanych zapisów obliczano parametry zmienności rytmu serca (SDNN, RMSSD, pNN50, TP, LF, HF, nLF, LF/HF) oraz wrażliwości baroreceptorów tętniczych (TF-BRS i BRS-peak), wykorzytując program POLYAN (Montescano, Włochy).
Wyniki: Stwierdzono, że w drugiej rejestracji średnie wielkości SDNN, TP i TF-BRS były istotnie wyższe niż w pierwszej, wynosząc odpowiednio 74 ± 49 ms i 91 ± 53 ms (p = 0,01); 6866 ± 9793 ms2 i 9841 ± 1196 ms2 (p = 0,05); oraz 9,8 ± 5,7 ms i 13,7 ± 6,5 ms/mm Hg (p = 0,049). Stwierdzono też obniżenie ciśnienia skurczowego (z 127 ± 14 do 121 ± 12 mm Hg, p = 0,078). Pozostałe wskaźniki nie różniły się w obu badaniach w sposób istotny.
Wnioski: Niewielki wysiłek fizyczny wykonywany przez osoby młode, nieuprawiające sportu powodował korzystne zmiany w czynności autonomicznego układu nerwowego u większości badanych. (Folia Cardiol. 2003; 10: 195–201)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było zbadanie, czy jednorazowy łagodny wysiłek o charakterze wytrzymałościowym powoduje u młodych mężczyzn zauważalne zmiany w czynności autonomicznego układu nerwowego.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 młodych, zdrowych mężczyzn, w wieku 20–24 lat, studentów pierwszego roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; żaden z nich nie uprawiał regularnie sportu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W pierwszym etapie badań przeprowadzono 10-minutową, ciągłą rejestrację sygnałów skurczowego ciśnienia krwi (Finapres, Ohmeda) i długości cyklu serca. W drugim etapie wykonywano próbę wysiłkową na bieżni (30 min, 65% maksymalnej częstości akcji serca). Następnie pacjent wypoczywał przez 60 min, po czym ponownie przeprowadzano badanie jak w etapie pierwszym. Z uzyskanych zapisów obliczano parametry zmienności rytmu serca (SDNN, RMSSD, pNN50, TP, LF, HF, nLF, LF/HF) oraz wrażliwości baroreceptorów tętniczych (TF-BRS i BRS-peak), wykorzytując program POLYAN (Montescano, Włochy).
Wyniki: Stwierdzono, że w drugiej rejestracji średnie wielkości SDNN, TP i TF-BRS były istotnie wyższe niż w pierwszej, wynosząc odpowiednio 74 ± 49 ms i 91 ± 53 ms (p = 0,01); 6866 ± 9793 ms2 i 9841 ± 1196 ms2 (p = 0,05); oraz 9,8 ± 5,7 ms i 13,7 ± 6,5 ms/mm Hg (p = 0,049). Stwierdzono też obniżenie ciśnienia skurczowego (z 127 ± 14 do 121 ± 12 mm Hg, p = 0,078). Pozostałe wskaźniki nie różniły się w obu badaniach w sposób istotny.
Wnioski: Niewielki wysiłek fizyczny wykonywany przez osoby młode, nieuprawiające sportu powodował korzystne zmiany w czynności autonomicznego układu nerwowego u większości badanych. (Folia Cardiol. 2003; 10: 195–201)
Get Citation

Keywords

autonomiczny układ nerwowy; wysiłek fizyczny

About this article
Title

Wpływ niewielkiego wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego zdrowych osób w młodym wieku

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

195-201

Published online

2003-03-07

Page views

566

Article views/downloads

1048

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):195-201.

Keywords

autonomiczny układ nerwowy
wysiłek fizyczny

Authors

Grzegorz Raczak
Wojciech Ratkowski
Małgorzata Szwoch
Monika Figura-Chmielewska
Ludmiła Daniłowicz
Mariola Kobuszewska-Chwirot
Jacek Kubica
Grażyna Świątecka i Stefan Kornecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl