open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22
Get Citation

Wszczepienie nowego układu stymulującego serce w przebiegu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem

Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski i Mieczysław Pasowicz
Folia Cardiol 2004;11(1):53-56.

open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22

Abstract

Przedstawiono przypadek kobiety, u której podjęto trudną decyzję o implantacji nowego układu stymulującego serce zamiast wymiany wyczerpanego rozrusznika. Zabieg wykonano u 26-letniej kobiety w 31 tygodniu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem. U chorej stwierdzano dodatkowo nadciśnienie płucne.
Od 11 rż. pacjentkę leczono stałą stymulacją serca z powodu całkowitego bloku przedsionkowo -komorowego, jaki wystąpił podczas zabiegu kardiochirurgicznego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
Wyczerpanie rozrusznika w czasie ciąży wykorzystano do zmiany systemu stymulacji z niefizjologicznej komorowej (VVI) na fizjologiczną przedsionkowo-komorową (VDD). Implantację nowej elektrody przeprowadzono przy użyciu fluoroskopii.
Wyczerpany rozrusznik (VVI) znajdujący się w loży głęboko pod mięśniem piersiowym lewym usunięto dopiero po porodzie i zakończeniu okresu laktacji.
Podjęta decyzja dotycząca operacji zaowocowała urodzeniem donoszonego zdrowego dziecka i poprawą wydolności serca matki z normalizacją ciśnienia w tętnicy płucnej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 53–56)

Abstract

Przedstawiono przypadek kobiety, u której podjęto trudną decyzję o implantacji nowego układu stymulującego serce zamiast wymiany wyczerpanego rozrusznika. Zabieg wykonano u 26-letniej kobiety w 31 tygodniu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem. U chorej stwierdzano dodatkowo nadciśnienie płucne.
Od 11 rż. pacjentkę leczono stałą stymulacją serca z powodu całkowitego bloku przedsionkowo -komorowego, jaki wystąpił podczas zabiegu kardiochirurgicznego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
Wyczerpanie rozrusznika w czasie ciąży wykorzystano do zmiany systemu stymulacji z niefizjologicznej komorowej (VVI) na fizjologiczną przedsionkowo-komorową (VDD). Implantację nowej elektrody przeprowadzono przy użyciu fluoroskopii.
Wyczerpany rozrusznik (VVI) znajdujący się w loży głęboko pod mięśniem piersiowym lewym usunięto dopiero po porodzie i zakończeniu okresu laktacji.
Podjęta decyzja dotycząca operacji zaowocowała urodzeniem donoszonego zdrowego dziecka i poprawą wydolności serca matki z normalizacją ciśnienia w tętnicy płucnej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 53–56)
Get Citation

Keywords

ciąża; rozrusznik serca; blok przedsionkowo-komorowy

About this article
Title

Wszczepienie nowego układu stymulującego serce w przebiegu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica

Pages

53-56

Published online

2004-01-22

Page views

427

Article views/downloads

3617

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(1):53-56.

Keywords

ciąża
rozrusznik serca
blok przedsionkowo-komorowy

Authors

Barbara Małecka
Jacek Bednarek
Jakub Machejek
Agnieszka Czunko
Jacek Lelakowski i Mieczysław Pasowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl