Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-01-22

open access

Page views 514
Article views/downloads 3731
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wszczepienie nowego układu stymulującego serce w przebiegu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem

Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski i Mieczysław Pasowicz
Folia Cardiol 2004;11(1):53-56.

Abstract

Przedstawiono przypadek kobiety, u której podjęto trudną decyzję o implantacji nowego układu stymulującego serce zamiast wymiany wyczerpanego rozrusznika. Zabieg wykonano u 26-letniej kobiety w 31 tygodniu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem. U chorej stwierdzano dodatkowo nadciśnienie płucne.
Od 11 rż. pacjentkę leczono stałą stymulacją serca z powodu całkowitego bloku przedsionkowo -komorowego, jaki wystąpił podczas zabiegu kardiochirurgicznego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
Wyczerpanie rozrusznika w czasie ciąży wykorzystano do zmiany systemu stymulacji z niefizjologicznej komorowej (VVI) na fizjologiczną przedsionkowo-komorową (VDD). Implantację nowej elektrody przeprowadzono przy użyciu fluoroskopii.
Wyczerpany rozrusznik (VVI) znajdujący się w loży głęboko pod mięśniem piersiowym lewym usunięto dopiero po porodzie i zakończeniu okresu laktacji.
Podjęta decyzja dotycząca operacji zaowocowała urodzeniem donoszonego zdrowego dziecka i poprawą wydolności serca matki z normalizacją ciśnienia w tętnicy płucnej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 53–56)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file