open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22
Get Citation

Porównanie funkcji diagnostycznych stymulatora jednojamowego (VVI) z 24-godzinnym zapisem EKG metodą Holtera u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul
Folia Cardiol 2004;11(1):19-26.

open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22

Abstract

Wstęp: U pacjentów z implantowanym stymulatorem komorowym serca (VVI) 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (HZ) rejestruje jedynie okres 24–48 godzin, potencjalnie tracąc rzadko występujące, ale ważne zdarzenia. Funkcje diagnostyczne stymulatora (HS) również mogą być wykorzystywane do oceny ilości zdarzeń w znacznie dłuższym czasie. Niestety, niewiele jest prac porównujących oba systemy.
Materiał i metody: Do badania włączono 55 pacjentów (28 mężczyzn i 27 kobiet; w średnim wieku 72 ± 7,1 roku) z utrwalonym migotaniem przedsionków i implantowanym stymulatorem VVI. Porównywano 24-godzinne HZ z HS, oceniając następujące parametry: liczbę zespołów własnych i wystymulowanych, średnią i maksymalną częstość pracy serca podczas stymulacji VVI 40/min i VVI 80/min.
Wyniki: Stwierdzono bardzo wysoką korelację (r > 0,9; p < 0,05) pomiędzy HZ i HS w ocenie odsetka zespołów własnych i wystymulowanych. Nie było różnic istotnie statystycznych w ocenie HRśr - VVI 40/min: HZ = 68,53 ± 11,86 vs. HS = 69,09 ± 11,6 (NS); VVI//80 min: HZ = 81,87 ± 2,9 vs. HS = 81,44 ± 3,3 (NS). Wartości HRmax uzyskane z HS były istotnie wyższe niż z HZ: VVI 40/min HS = 183,1 ± 29,5/min vs. HZ = 141,5 ± 28,5/min (p < 0,01); VVI 80/min - HS = 184,2 ± 33,4/min vs. HZ = 138,6 ± 26,6/min (p < 0,01).
Wnioski: Zastosowany w stymulatorze Biotronik Actros S algorytm holterowski wykazuje dużą zgodność z Holterem zewnętrznym w klasyfikacji zespołów własnych, wystymulowanych i w zakresie obliczania średniej dobowej częstości serca. Różny algorytm obliczania maksymalnej akcji serca w Holterze zewnętrznym i stymulatorowym prowadzi do różnic w otrzymanych wynikach tego parametru. (Folia Cardiol. 2004; 11: 19–26)

Abstract

Wstęp: U pacjentów z implantowanym stymulatorem komorowym serca (VVI) 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (HZ) rejestruje jedynie okres 24–48 godzin, potencjalnie tracąc rzadko występujące, ale ważne zdarzenia. Funkcje diagnostyczne stymulatora (HS) również mogą być wykorzystywane do oceny ilości zdarzeń w znacznie dłuższym czasie. Niestety, niewiele jest prac porównujących oba systemy.
Materiał i metody: Do badania włączono 55 pacjentów (28 mężczyzn i 27 kobiet; w średnim wieku 72 ± 7,1 roku) z utrwalonym migotaniem przedsionków i implantowanym stymulatorem VVI. Porównywano 24-godzinne HZ z HS, oceniając następujące parametry: liczbę zespołów własnych i wystymulowanych, średnią i maksymalną częstość pracy serca podczas stymulacji VVI 40/min i VVI 80/min.
Wyniki: Stwierdzono bardzo wysoką korelację (r > 0,9; p < 0,05) pomiędzy HZ i HS w ocenie odsetka zespołów własnych i wystymulowanych. Nie było różnic istotnie statystycznych w ocenie HRśr - VVI 40/min: HZ = 68,53 ± 11,86 vs. HS = 69,09 ± 11,6 (NS); VVI//80 min: HZ = 81,87 ± 2,9 vs. HS = 81,44 ± 3,3 (NS). Wartości HRmax uzyskane z HS były istotnie wyższe niż z HZ: VVI 40/min HS = 183,1 ± 29,5/min vs. HZ = 141,5 ± 28,5/min (p < 0,01); VVI 80/min - HS = 184,2 ± 33,4/min vs. HZ = 138,6 ± 26,6/min (p < 0,01).
Wnioski: Zastosowany w stymulatorze Biotronik Actros S algorytm holterowski wykazuje dużą zgodność z Holterem zewnętrznym w klasyfikacji zespołów własnych, wystymulowanych i w zakresie obliczania średniej dobowej częstości serca. Różny algorytm obliczania maksymalnej akcji serca w Holterze zewnętrznym i stymulatorowym prowadzi do różnic w otrzymanych wynikach tego parametru. (Folia Cardiol. 2004; 11: 19–26)
Get Citation

Keywords

utrwalone migotanie przedsionków; stymulacja komorowa serca; monitorowanie holterowskie; funkcje diagnostyczne stymulatora

About this article
Title

Porównanie funkcji diagnostycznych stymulatora jednojamowego (VVI) z 24-godzinnym zapisem EKG metodą Holtera u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica

Pages

19-26

Published online

2004-01-22

Page views

481

Article views/downloads

985

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(1):19-26.

Keywords

utrwalone migotanie przedsionków
stymulacja komorowa serca
monitorowanie holterowskie
funkcje diagnostyczne stymulatora

Authors

Michał Chudzik
Jerzy K. Wranicz
Iwona Cygankiewicz
Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl