open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26
Get Citation

Nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Elżbieta Kukawczyńska, Michał Wojtalik i Krzysztof Wronecki
DOI: 10.5603/cj.22134
·
Folia Cardiol 2004;11(10):771-774.

open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26

Abstract

Opisano przypadek pacjenta z nieprawidłowym odejściem prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej rozpoznanym w wieku 10 lat. Jest to rzadka, ale znana nieprawidłowość łuku aorty powodująca zespół podkradania. (Folia Cardiol. 2004; 11: 771–774)

Abstract

Opisano przypadek pacjenta z nieprawidłowym odejściem prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej rozpoznanym w wieku 10 lat. Jest to rzadka, ale znana nieprawidłowość łuku aorty powodująca zespół podkradania. (Folia Cardiol. 2004; 11: 771–774)
Get Citation

Keywords

wrodzona wada naczyniowa; nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej; zespół podkradania

About this article
Title

Nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica

Pages

771-774

Published online

2004-10-26

Page views

481

Article views/downloads

2216

DOI

10.5603/cj.22134

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(10):771-774.

Keywords

wrodzona wada naczyniowa
nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej
zespół podkradania

Authors

Małgorzata Pawelec-Wojtalik
Elżbieta Kukawczyńska
Michał Wojtalik i Krzysztof Wronecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl