open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26
Get Citation

Selektyny E i P w osoczu krwi osób z chorobą niedokrwienną serca, operowanych w krążeniu pozaustrojowym

Danuta Rość, Wojciech Ogorzeja, Maria Kotschy, Maurycy Missima i Piotr Jurkowski
DOI: 10.5603/cj.22130
·
Folia Cardiol 2004;11(10):733-740.

open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26

Abstract

Wstęp: Udział zaburzeń śródbłonka naczyniowego w patogenezie zespołu poperfuzyjnego jest kontrowersyjny. Celem badań była ocena w osoczu krwi chorych operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego wybranych białek adhezyjnych - selektyn E i P, będących wyrazem aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 32 osób (23 mężczyzn, 9 kobiet) z chorobą niedokrwienną serca, u których w warunkach krążenia pozaustrojowego wykonano zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. Kilkakrotnie w okresie okołooperacyjnym pobierano chorym krew, w której oznaczano stężenie selektyn E i P oraz fibrynogenu, a także liczbę płytek krwi. Grupę kontrolną stanowiło 29 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku.
Wyniki: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca przed zabiegiem stwierdzono wyższe stężenie selektyny E, selektyny P i fibrynogenu oraz obniżoną liczbę płytek krwi. Stężenia selektyn E i P wahały się w okresie okołooperacyjnym, jednak zawsze były istotnie wyższe od zaobserwowanych w grupie kontrolnej. W czasie operacji u chorych liczba płytek krwi była obniżona.
Wnioski: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego stwierdzono dowody pobudzenia śródbłonka naczyniowego oraz udziału mechanizmów zapalnych. Obniżenie liczby płytek w czasie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego może być powodem ewentualnego wystąpienia krwawień śródoperacyjnych i pooperacyjnych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 732-739)

Abstract

Wstęp: Udział zaburzeń śródbłonka naczyniowego w patogenezie zespołu poperfuzyjnego jest kontrowersyjny. Celem badań była ocena w osoczu krwi chorych operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego wybranych białek adhezyjnych - selektyn E i P, będących wyrazem aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 32 osób (23 mężczyzn, 9 kobiet) z chorobą niedokrwienną serca, u których w warunkach krążenia pozaustrojowego wykonano zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. Kilkakrotnie w okresie okołooperacyjnym pobierano chorym krew, w której oznaczano stężenie selektyn E i P oraz fibrynogenu, a także liczbę płytek krwi. Grupę kontrolną stanowiło 29 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku.
Wyniki: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca przed zabiegiem stwierdzono wyższe stężenie selektyny E, selektyny P i fibrynogenu oraz obniżoną liczbę płytek krwi. Stężenia selektyn E i P wahały się w okresie okołooperacyjnym, jednak zawsze były istotnie wyższe od zaobserwowanych w grupie kontrolnej. W czasie operacji u chorych liczba płytek krwi była obniżona.
Wnioski: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego stwierdzono dowody pobudzenia śródbłonka naczyniowego oraz udziału mechanizmów zapalnych. Obniżenie liczby płytek w czasie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego może być powodem ewentualnego wystąpienia krwawień śródoperacyjnych i pooperacyjnych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 732-739)
Get Citation

Keywords

krążenie pozaustrojowe; selektyny

About this article
Title

Selektyny E i P w osoczu krwi osób z chorobą niedokrwienną serca, operowanych w krążeniu pozaustrojowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica

Pages

733-740

Published online

2004-10-26

Page views

553

Article views/downloads

1409

DOI

10.5603/cj.22130

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(10):733-740.

Keywords

krążenie pozaustrojowe
selektyny

Authors

Danuta Rość
Wojciech Ogorzeja
Maria Kotschy
Maurycy Missima i Piotr Jurkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl