open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26
Get Citation

Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Obserwacja 9-miesięczna 51 pacjentów

Małgorzata Pyda, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Mańczak, Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Marek Grygier, Stefan Grajek, Włodzimierz Skorupski, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Artur Baszko i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2004;11(10):727-732.

open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26

Abstract

Wstęp: Restenoza po zabiegach angioplastyki wieńcowej, mimo stosowania coraz nowszych metod leczenia, nadal jest jednym z głównych problemów kardiologii interwencyjnej. Celem pracy jest ocena odległego rokowania u pacjentów z restenozą w stencie (ISR), leczonych metodą brachyterapii wewnątrzwieńcowej (VBT) typu "beta", przy użyciu izotopu fosforu P32.
Materiał i metody: W latach 2002-2003 leczono 51 chorych z ISR w natywnych naczyniach wieńcowych metodą VBT promieniami beta. U wszystkich pacjentów po wcześniejszym zabiegu stentowania stwierdzono nawrót dolegliwości dławicowych oraz dodatni wynik próby wysiłkowej. Restenozę potwierdzono za pomocą badania angiograficznego (redukcja światła naczynia > 50%). U wszystkich chorych bezpośrednio przed napromieniowaniem wykonywano rutynowy zabieg angioplastyki balonowej. Brachyterapię wykonywano, stosując system Galileo ™ firmy Guidant, w którym źródło promieniowania stanowi izotop fosforu P32. Obserwację odległą wraz z koronarografią po 6-9 miesiącach przeprowadzono u wszystkich pacjentów.
Wyniki: W okresie obserwacji nie odnotowano zgonów, u 1 chorego wystąpił zawał serca spowodowany późną zakrzepicą w stencie (2%). W koronarografii w 7 przypadkach (13,7%) stwierdzono nawrót restenozy w obrębie samego stentu, a w dodatkowych 2 (3,9%) w odcinku bezpośrednio przylegającym do stentu (restenoza brzeżna). Zatem łącznie po 9 miesiącach u 10 pacjentów zabieg brachyterapii okazał się nieskuteczny (19,6%). U osób tych częściej obserwowano złożoną postać restenozy (typ III i IV).
Wnioski: Brachyterapia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia restenozy w stencie. Ryzyko wystąpienia kolejnej restenozy po brachyterapii wewnątrzwieńcowej jest większe u chorych z rozlanym typem restenozy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 727-732)

Abstract

Wstęp: Restenoza po zabiegach angioplastyki wieńcowej, mimo stosowania coraz nowszych metod leczenia, nadal jest jednym z głównych problemów kardiologii interwencyjnej. Celem pracy jest ocena odległego rokowania u pacjentów z restenozą w stencie (ISR), leczonych metodą brachyterapii wewnątrzwieńcowej (VBT) typu "beta", przy użyciu izotopu fosforu P32.
Materiał i metody: W latach 2002-2003 leczono 51 chorych z ISR w natywnych naczyniach wieńcowych metodą VBT promieniami beta. U wszystkich pacjentów po wcześniejszym zabiegu stentowania stwierdzono nawrót dolegliwości dławicowych oraz dodatni wynik próby wysiłkowej. Restenozę potwierdzono za pomocą badania angiograficznego (redukcja światła naczynia > 50%). U wszystkich chorych bezpośrednio przed napromieniowaniem wykonywano rutynowy zabieg angioplastyki balonowej. Brachyterapię wykonywano, stosując system Galileo ™ firmy Guidant, w którym źródło promieniowania stanowi izotop fosforu P32. Obserwację odległą wraz z koronarografią po 6-9 miesiącach przeprowadzono u wszystkich pacjentów.
Wyniki: W okresie obserwacji nie odnotowano zgonów, u 1 chorego wystąpił zawał serca spowodowany późną zakrzepicą w stencie (2%). W koronarografii w 7 przypadkach (13,7%) stwierdzono nawrót restenozy w obrębie samego stentu, a w dodatkowych 2 (3,9%) w odcinku bezpośrednio przylegającym do stentu (restenoza brzeżna). Zatem łącznie po 9 miesiącach u 10 pacjentów zabieg brachyterapii okazał się nieskuteczny (19,6%). U osób tych częściej obserwowano złożoną postać restenozy (typ III i IV).
Wnioski: Brachyterapia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia restenozy w stencie. Ryzyko wystąpienia kolejnej restenozy po brachyterapii wewnątrzwieńcowej jest większe u chorych z rozlanym typem restenozy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 727-732)
Get Citation

Keywords

restenoza w stencie; brachyterapia wewnątrzwieńcowa

About this article
Title

Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Obserwacja 9-miesięczna 51 pacjentów

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica

Pages

727-732

Published online

2004-10-26

Page views

2916

Article views/downloads

758

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(10):727-732.

Keywords

restenoza w stencie
brachyterapia wewnątrzwieńcowa

Authors

Małgorzata Pyda
Maciej Lesiak
Janusz Rzeźniczak
Jarosław Mańczak
Janusz Skowronek
Grzegorz Zwierzchowski
Marek Grygier
Stefan Grajek
Włodzimierz Skorupski
Przemysław Mitkowski
Marek Prech
Artur Baszko i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl