open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22
Get Citation

Jednoczesne leczenie interwencyjne w terapii złożonych anomalii układu krążenia

Jacek Kusa, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Jacek Baranowski, Jarosław Rycaj i Blandyna Karwot
Folia Cardiol 2004;11(11):847-853.

open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest prezentacja doświadczeń dotyczących jednoczesnego leczenia interwencyjnego złożonych anomalii układu krążenia.
Materiał i metody: Analizie poddano 18 pacjentów leczonych pomiędzy lutym 1999 roku a czerwcem 2004 r. Wiek pacjentów wynosił od 2 miesięcy do 76 lat (śr. 10,4 roku), a masa ciała 3,8-68 kg (śr. 23,8 kg).
Wyniki: Siedmiu pacjentom równoczasowo przezskórnie zamknięto ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) oraz wykonano plastykę zastawki płucnej, u 1 zamknięto ASD i implantowano stent do tętnicy płucnej, u 2 chorych zamknięto przewód tętniczy (PDA) i wykonano plastykę koarktacji, u 2 kolejnych zamknięto PDA i wykonano walwuloplastykę płucną, u 1 zamknięto ASD i PDA, u innego implantowano stent do tętnicy wieńcowej i zamknięto ubytek międzykomorowy, u 1 udrożniono zespolenie systemowo-płucne i wykonano angioplastykę płucną, u 1 zamknięto zespolenie systemowo-płucne i oboczne krążenie odaortalne, 1 po zabiegu Fontany zamknięto fenestrację oraz wykonano redylatację stentu w tętnicy płucnej. U 1 niemowlaka wykonano angioplastykę rekoarktacji, ale nie udało się zamknąć ASD.
Wnioski: Jednoczasowe przezskórne leczenie mnogich defektów układu krążenia ma wyłącznie pozytywne aspekty dla pacjenta i z tego powodu powinno być znacznie powszechniej stosowane w tej grupie chorych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 847-853)

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest prezentacja doświadczeń dotyczących jednoczesnego leczenia interwencyjnego złożonych anomalii układu krążenia.
Materiał i metody: Analizie poddano 18 pacjentów leczonych pomiędzy lutym 1999 roku a czerwcem 2004 r. Wiek pacjentów wynosił od 2 miesięcy do 76 lat (śr. 10,4 roku), a masa ciała 3,8-68 kg (śr. 23,8 kg).
Wyniki: Siedmiu pacjentom równoczasowo przezskórnie zamknięto ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) oraz wykonano plastykę zastawki płucnej, u 1 zamknięto ASD i implantowano stent do tętnicy płucnej, u 2 chorych zamknięto przewód tętniczy (PDA) i wykonano plastykę koarktacji, u 2 kolejnych zamknięto PDA i wykonano walwuloplastykę płucną, u 1 zamknięto ASD i PDA, u innego implantowano stent do tętnicy wieńcowej i zamknięto ubytek międzykomorowy, u 1 udrożniono zespolenie systemowo-płucne i wykonano angioplastykę płucną, u 1 zamknięto zespolenie systemowo-płucne i oboczne krążenie odaortalne, 1 po zabiegu Fontany zamknięto fenestrację oraz wykonano redylatację stentu w tętnicy płucnej. U 1 niemowlaka wykonano angioplastykę rekoarktacji, ale nie udało się zamknąć ASD.
Wnioski: Jednoczasowe przezskórne leczenie mnogich defektów układu krążenia ma wyłącznie pozytywne aspekty dla pacjenta i z tego powodu powinno być znacznie powszechniej stosowane w tej grupie chorych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 847-853)
Get Citation

Keywords

leczenie przezskórne; wrodzone wady serca

About this article
Title

Jednoczesne leczenie interwencyjne w terapii złożonych anomalii układu krążenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica

Pages

847-853

Published online

2004-11-22

Page views

767

Article views/downloads

1173

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(11):847-853.

Keywords

leczenie przezskórne
wrodzone wady serca

Authors

Jacek Kusa
Jacek Białkowski
Małgorzata Szkutnik
Jacek Baranowski
Jarosław Rycaj i Blandyna Karwot

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl