open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22
Get Citation

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej - wyniki wstępne

Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Rafał Baranowski, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ewa Rydzewska, Jerzy Osak i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiol 2004;11(11):831-837.

open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22

Abstract

Wstęp: W rehabilitacji kardiologicznej stosuje się różne formy treningów. Celem pracy jest porównanie krótkoterminowych efektów treningu interwałowego na cykloergometrach oraz treningu w wodzie u pacjentów po przebytym zawale serca i operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 42 pacjentów, 22 po przebytym zawale serca i 20 po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Wszyscy chorzy w pierwszym etapie ukończyli cykl 16 treningów na ergometrze rowerowym, a następnie zostali przydzieleni losowo do następujących grup: pacjenci po przebytym zawale: trening w basenie - grupa A, trening interwałowy - grupa B; pacjenci po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego: trening w basenie - grupa C, trening interwałowy - grupa D. U wszystkich wykonano wyjściowo, po pierwszym oraz po drugim cyklu wysiłkową próbę ergospirometryczną.
Wyniki: Wszyscy pacjenci rehabilitowani w cyklu treningów na ergometrze oraz treningów w wodzie ukończyli je bez powikłań. W grupie A po dwóch cyklach rehabilitacji uzyskano VO2max 30 ± 3 ml/kg/min, istotny przyrost w porównaniu z wynikiem wyjściowym 26 ± 3 ml/kg/min (p < 0,05). Podobny przyrost obserwowano w grupie B - wynik wyjściowy 28 ± 3, końcowy 30 ± 3 ml/kg/min. Porównywalne wyniki obserwowano również w grupie C (24 ± 3,27 ± 3 ml/kg/min) i D (24 ± 4,28 ± 5 ml/kg/min).
Wnioski: Ćwiczenia w wodzie są bezpieczną i atrakcyjną formą treningu dla osób po przebytym zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Efekty ćwiczeń w wodzie są porównywalne z efektami treningu na ergometrze. Ćwiczenia w wodzie mogą być alternatywną formą treningu w rehabilitacji kardiologicznej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 831-837)

Abstract

Wstęp: W rehabilitacji kardiologicznej stosuje się różne formy treningów. Celem pracy jest porównanie krótkoterminowych efektów treningu interwałowego na cykloergometrach oraz treningu w wodzie u pacjentów po przebytym zawale serca i operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 42 pacjentów, 22 po przebytym zawale serca i 20 po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Wszyscy chorzy w pierwszym etapie ukończyli cykl 16 treningów na ergometrze rowerowym, a następnie zostali przydzieleni losowo do następujących grup: pacjenci po przebytym zawale: trening w basenie - grupa A, trening interwałowy - grupa B; pacjenci po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego: trening w basenie - grupa C, trening interwałowy - grupa D. U wszystkich wykonano wyjściowo, po pierwszym oraz po drugim cyklu wysiłkową próbę ergospirometryczną.
Wyniki: Wszyscy pacjenci rehabilitowani w cyklu treningów na ergometrze oraz treningów w wodzie ukończyli je bez powikłań. W grupie A po dwóch cyklach rehabilitacji uzyskano VO2max 30 ± 3 ml/kg/min, istotny przyrost w porównaniu z wynikiem wyjściowym 26 ± 3 ml/kg/min (p < 0,05). Podobny przyrost obserwowano w grupie B - wynik wyjściowy 28 ± 3, końcowy 30 ± 3 ml/kg/min. Porównywalne wyniki obserwowano również w grupie C (24 ± 3,27 ± 3 ml/kg/min) i D (24 ± 4,28 ± 5 ml/kg/min).
Wnioski: Ćwiczenia w wodzie są bezpieczną i atrakcyjną formą treningu dla osób po przebytym zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Efekty ćwiczeń w wodzie są porównywalne z efektami treningu na ergometrze. Ćwiczenia w wodzie mogą być alternatywną formą treningu w rehabilitacji kardiologicznej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 831-837)
Get Citation

Keywords

rehabilitacja kardiologiczna; trening interwałowy; trening w basenie

About this article
Title

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej - wyniki wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica

Pages

831-837

Published online

2004-11-22

Page views

841

Article views/downloads

1608

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(11):831-837.

Keywords

rehabilitacja kardiologiczna
trening interwałowy
trening w basenie

Authors

Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska
Rafał Baranowski
Iwona Korzeniowska-Kubacka
Ewa Rydzewska
Jerzy Osak i Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl