open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22
Get Citation

Różnice związane z płcią w przebiegu klinicznym i rokowaniu u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Magdalena Janus, Monika Cugowska, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Piotr Bręborowicz, Ludwina Szczepaniak, Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2004;11(11):817-823.

open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22

Abstract

Wstęp: Istnieją doniesienia o gorszym przebiegu klinicznym i rokowaniu u kobiet z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Wciąż trwają badania dotyczące rokowania u kobiet leczonych za pomocą zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) z powodu STEMI. Celem pracy jest analiza zależnych od płci różnic w charakterystyce i przebiegu klinicznym oraz rokowaniu u chorych leczonych pierwotną PTCA z powodu STEMI.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 440 osób (133 kobiet, 307 mężczyzn) leczonych za pomocą pierwotnej PTCA z powodu STEMI. Analizowano częstość występowania czynników ryzyka, przebieg kliniczny oraz rokowanie (złożony punkt końcowy: zgon sercowy, zawał serca niezakończony zgonem, niestabilna dławica piersiowa, udar mózgu) w zależności od płci. Czas obserwacji wynosił 18-27 miesięcy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu złożonego punktu końcowego w obu grupach. Kobiety były starsze (64,43 ± 11,03 vs. 59,02 ± 11,3; p = 0,00009), częściej chorowały na cukrzycę (27,07% vs. 18,7%; p = 0,02), nadciśnienie tętnicze (54,14% vs. 43,8%; p = 0,031), częściej przebyły udar mózgu (9,77% vs. 4,89%; p = 0,05), natomiast rzadziej paliły tytoń (30,83% vs. 51,3%; p = 0,0001). U kobiet powodem zawału serca częściej była niedrożność prawej tętnicy wieńcowej (56,7% vs. 39,1%; p = 0,0005), rzadziej rozpoznawano u nich zawał ściany przedniej (45,12% vs. 58%; p = 0,013) i chorobę wielu naczyń wieńcowych (60,9% vs. 73,28%; p = 0,013), ponadto frakcja wyrzutowa lewej komory była również niższa (39,5 ± 12,1 vs. 44,36 ± 7,2; p = 0,047).
Wnioski: Nie zaobserwowano istotnych różnic w rokowaniu wczesnym i odległym u kobiet w porównaniu z mężczyznami, pomimo gorszych niektórych parametrów klinicznych. Może to świadczyć, że kobiety odnoszą większe bezwzględne korzyści z leczenia STEMI za pomocą zabiegu pierwotnej PTCA niż mężczyźni. (Folia Cardiol. 2004; 11: 817-823)

Abstract

Wstęp: Istnieją doniesienia o gorszym przebiegu klinicznym i rokowaniu u kobiet z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Wciąż trwają badania dotyczące rokowania u kobiet leczonych za pomocą zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) z powodu STEMI. Celem pracy jest analiza zależnych od płci różnic w charakterystyce i przebiegu klinicznym oraz rokowaniu u chorych leczonych pierwotną PTCA z powodu STEMI.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 440 osób (133 kobiet, 307 mężczyzn) leczonych za pomocą pierwotnej PTCA z powodu STEMI. Analizowano częstość występowania czynników ryzyka, przebieg kliniczny oraz rokowanie (złożony punkt końcowy: zgon sercowy, zawał serca niezakończony zgonem, niestabilna dławica piersiowa, udar mózgu) w zależności od płci. Czas obserwacji wynosił 18-27 miesięcy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu złożonego punktu końcowego w obu grupach. Kobiety były starsze (64,43 ± 11,03 vs. 59,02 ± 11,3; p = 0,00009), częściej chorowały na cukrzycę (27,07% vs. 18,7%; p = 0,02), nadciśnienie tętnicze (54,14% vs. 43,8%; p = 0,031), częściej przebyły udar mózgu (9,77% vs. 4,89%; p = 0,05), natomiast rzadziej paliły tytoń (30,83% vs. 51,3%; p = 0,0001). U kobiet powodem zawału serca częściej była niedrożność prawej tętnicy wieńcowej (56,7% vs. 39,1%; p = 0,0005), rzadziej rozpoznawano u nich zawał ściany przedniej (45,12% vs. 58%; p = 0,013) i chorobę wielu naczyń wieńcowych (60,9% vs. 73,28%; p = 0,013), ponadto frakcja wyrzutowa lewej komory była również niższa (39,5 ± 12,1 vs. 44,36 ± 7,2; p = 0,047).
Wnioski: Nie zaobserwowano istotnych różnic w rokowaniu wczesnym i odległym u kobiet w porównaniu z mężczyznami, pomimo gorszych niektórych parametrów klinicznych. Może to świadczyć, że kobiety odnoszą większe bezwzględne korzyści z leczenia STEMI za pomocą zabiegu pierwotnej PTCA niż mężczyźni. (Folia Cardiol. 2004; 11: 817-823)
Get Citation

Keywords

różnice związane z płcią; zawał serca z uniesieniem ST; pierwotna angioplastyka wieńcowa

About this article
Title

Różnice związane z płcią w przebiegu klinicznym i rokowaniu u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica

Pages

817-823

Published online

2004-11-22

Page views

494

Article views/downloads

1189

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(11):817-823.

Keywords

różnice związane z płcią
zawał serca z uniesieniem ST
pierwotna angioplastyka wieńcowa

Authors

Magdalena Janus
Monika Cugowska
Maciej Lesiak
Janusz Rzeźniczak
Piotr Bręborowicz
Ludwina Szczepaniak
Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl