Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-12-20

open access

Page views 583
Article views/downloads 1484
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wszczepienie stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier u pacjenta z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej

Marcin Rychter, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Mirosław Jabłoński i Tomasz Białoszyński
Folia Cardiol 2004;11(12):967-971.

Abstract

Przedstawiono przypadek 58-letniego mężczyzny, którego hospitalizowano w klinice autorów niniejszej pracy z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST. W koronarografii stwierdzono istotne zwężenie dystalnej części pnia lewej tętnicy wieńcowej, które leczono za pomocą przezskórnej angioplastyki z implantacją stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier, z optymalnym wynikiem bezpośrednim. Po miesiącu pacjenta ponownie hospitalizowano z powodu ostrego zawału serca, który leczono pierwotną angioplastyką gałęzi okalającej. W pniu lewej tętnicy wieńcowej utrzymywał się optymalny wynik angiograficzny. (Folia Cardiol. 2004; 11: 967–971)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file