open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20
Get Citation

Wszczepienie stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier u pacjenta z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej

Marcin Rychter, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Mirosław Jabłoński i Tomasz Białoszyński
Folia Cardiol 2004;11(12):967-971.

open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20

Abstract

Przedstawiono przypadek 58-letniego mężczyzny, którego hospitalizowano w klinice autorów niniejszej pracy z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST. W koronarografii stwierdzono istotne zwężenie dystalnej części pnia lewej tętnicy wieńcowej, które leczono za pomocą przezskórnej angioplastyki z implantacją stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier, z optymalnym wynikiem bezpośrednim. Po miesiącu pacjenta ponownie hospitalizowano z powodu ostrego zawału serca, który leczono pierwotną angioplastyką gałęzi okalającej. W pniu lewej tętnicy wieńcowej utrzymywał się optymalny wynik angiograficzny. (Folia Cardiol. 2004; 11: 967–971)

Abstract

Przedstawiono przypadek 58-letniego mężczyzny, którego hospitalizowano w klinice autorów niniejszej pracy z powodu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST. W koronarografii stwierdzono istotne zwężenie dystalnej części pnia lewej tętnicy wieńcowej, które leczono za pomocą przezskórnej angioplastyki z implantacją stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier, z optymalnym wynikiem bezpośrednim. Po miesiącu pacjenta ponownie hospitalizowano z powodu ostrego zawału serca, który leczono pierwotną angioplastyką gałęzi okalającej. W pniu lewej tętnicy wieńcowej utrzymywał się optymalny wynik angiograficzny. (Folia Cardiol. 2004; 11: 967–971)
Get Citation

Keywords

choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej; implantacja stentu; bifurkacja tętnic wieńcowych

About this article
Title

Wszczepienie stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier u pacjenta z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica

Pages

967-971

Published online

2004-12-20

Page views

498

Article views/downloads

1381

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(12):967-971.

Keywords

choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej
implantacja stentu
bifurkacja tętnic wieńcowych

Authors

Marcin Rychter
Jacek Kubica
Adam Sukiennik
Mirosław Jabłoński i Tomasz Białoszyński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl