open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20
Get Citation

Redukcja stopnia naprężenia ściany naczynia po zabiegu aterektomii kierunkowej z następczą implantacją stentu. Ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia

Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil, Antonella Labellarte i Francesco Prati
Folia Cardiol 2004;11(12):903-912.

open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20

Abstract

Wstęp: Z wielu prospektywnych, nierandomizowanych badań wynika, że aterektomia kierunkowa przed zabiegiem implantacji stentu (DCA + stent) zmniejsza ryzyko restenozy w stencie. Celem tej pracy jest ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia po zabiegu implantacji stentu, poprzedzonym aterektomią kierunkową w ocenie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), a także porównanie tej metody z implantacją stentu poprzedzoną predylatacją (BA + stent) i ocena, czy naprężenie ściany naczynia wpływa na proces restenozy.
Materiał i metody: U 20 pacjentów leczonych DCA + stent (Grupa 1) oraz 30 po zabiegu BA + stent wykonano seryjne badanie IVUS. Oceniano całkowite pole naczynia (EEM), pole światła oraz pole blaszki miażdżycowej przed zabiegiem i po nim, zarówno w obrębie implantowanego stentu, jak i w obu segmentach referencyjnych. Wskaźnik naprężenia ściany naczynia obliczono jako różnicę między całkowitym polem naczynia po zabiegu w stosunku do wartości przed zabiegiem. Osiowe przesunięcie blaszki (APS) obliczono jako zmianę objętości blaszki w obu segmentach referencyjnych. W okresie obserwacji (6 miesięcy) odległej u wszystkich pacjentów wykonano kontrolne koronarografie.
Wyniki: Przyrost całkowitego pola naczynia był istotnie mniejszy w Grupie 1 niż w Grupie 2 (3,05 ± 0,8 mm2 vs. 4,28 ± 1,98 mm2, p < 0,001). Wartość wskaźnika naprężenia ściany naczynia byłą istotnie mniejsza w Grupie 1 niż w Grupie 2 (0.28 ± 0.12 vs. 0.61 ± 0.29, p < 0,001). Wartość APS była istotnie mniejsza w Grupie 1 w porównaniu z Grupą 2. U 10% pacjentów z Grupy 1 oraz 23,3% z Grupy 2 stwierdzono cechy restenozy w stencie (p = NS pomiędzy grupami).
Wnioski: Badanie IVUS pokazało, że usunięcie blaszki miażdżycowej za pomocą aterektomii kierunkowej przed implantacją stentu pozwala na zmniejszenie naprężenia ściany naczynia i redukuje przesunięcie osiowe blaszki w kierunku segmentów referencyjnych. Mechanizm ten wydaje się istotny w spowolnianiu indukcji procesu restenozy w stencie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 903-912)

Abstract

Wstęp: Z wielu prospektywnych, nierandomizowanych badań wynika, że aterektomia kierunkowa przed zabiegiem implantacji stentu (DCA + stent) zmniejsza ryzyko restenozy w stencie. Celem tej pracy jest ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia po zabiegu implantacji stentu, poprzedzonym aterektomią kierunkową w ocenie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), a także porównanie tej metody z implantacją stentu poprzedzoną predylatacją (BA + stent) i ocena, czy naprężenie ściany naczynia wpływa na proces restenozy.
Materiał i metody: U 20 pacjentów leczonych DCA + stent (Grupa 1) oraz 30 po zabiegu BA + stent wykonano seryjne badanie IVUS. Oceniano całkowite pole naczynia (EEM), pole światła oraz pole blaszki miażdżycowej przed zabiegiem i po nim, zarówno w obrębie implantowanego stentu, jak i w obu segmentach referencyjnych. Wskaźnik naprężenia ściany naczynia obliczono jako różnicę między całkowitym polem naczynia po zabiegu w stosunku do wartości przed zabiegiem. Osiowe przesunięcie blaszki (APS) obliczono jako zmianę objętości blaszki w obu segmentach referencyjnych. W okresie obserwacji (6 miesięcy) odległej u wszystkich pacjentów wykonano kontrolne koronarografie.
Wyniki: Przyrost całkowitego pola naczynia był istotnie mniejszy w Grupie 1 niż w Grupie 2 (3,05 ± 0,8 mm2 vs. 4,28 ± 1,98 mm2, p < 0,001). Wartość wskaźnika naprężenia ściany naczynia byłą istotnie mniejsza w Grupie 1 niż w Grupie 2 (0.28 ± 0.12 vs. 0.61 ± 0.29, p < 0,001). Wartość APS była istotnie mniejsza w Grupie 1 w porównaniu z Grupą 2. U 10% pacjentów z Grupy 1 oraz 23,3% z Grupy 2 stwierdzono cechy restenozy w stencie (p = NS pomiędzy grupami).
Wnioski: Badanie IVUS pokazało, że usunięcie blaszki miażdżycowej za pomocą aterektomii kierunkowej przed implantacją stentu pozwala na zmniejszenie naprężenia ściany naczynia i redukuje przesunięcie osiowe blaszki w kierunku segmentów referencyjnych. Mechanizm ten wydaje się istotny w spowolnianiu indukcji procesu restenozy w stencie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 903-912)
Get Citation

Keywords

aterektomia kierunkowa; stent; ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

About this article
Title

Redukcja stopnia naprężenia ściany naczynia po zabiegu aterektomii kierunkowej z następczą implantacją stentu. Ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica

Pages

903-912

Published online

2004-12-20

Page views

443

Article views/downloads

871

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(12):903-912.

Keywords

aterektomia kierunkowa
stent
ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

Authors

Tomasz Pawłowski
Robert J. Gil
Antonella Labellarte i Francesco Prati

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl