open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20
Get Citation

Wartość prognostyczna oceny przepływu metodą corrected TIMI Frame Count u chorych z przepływem TIMI 3 w tętnicy odpowiedzialnej za zawał po skutecznej pierwotnej interwencji wieńcowej

Aleksander Araszkiewicz, Maciej Lesiak, Stefan Grajek, Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2004;11(12):895-902.

open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena przydatności metody corrected TIMI Frame Count (CTFC) w prognozowaniu rokowania oraz czynności lewej komory serca u chorych z zawałem serca, u których osiągnięto przepływ TIMI 3 w tętnicy odpowiedzialnej za zawał, a także ocena zależności CTFC z innymi wskaźnikami reperfuzji tkankowej.
Materiał i metody: Do badania włączono 81 chorych skutecznie leczonych pierwotną interwencją wieńcową z powodu pierwszego zawału serca ściany przedniej. Po zabiegu oceniano przepływ kontrastu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał metodą CTFC, a także poziom reperfuzji tkankowej z użyciem skali myocardial blush grade (MBG) oraz normalizację uniesień odcinków ST. U chorych 3 dni oraz 6 miesięcy po zawale serca wykonywano badanie echokardiograficzne i oceniano frakcję wyrzutową lewej komory serca (LVEF) oraz wskaźnik kurczliwości ścian (WMSI).
Wyniki: Chorych podzielono na dwie grupy: pacjentów z wolnym przepływem - CTFC > 23 (n = 20) oraz z szybkim przepływem - CTFC < 23 (n = 61). U chorych z przepływem szybkim częściej stwierdzano oceny 2 i 3 w skali MBG (45% vs. 85,2%; p < 0,001) oraz normalizację uniesień odcinka ST (25% vs. 50,8%; p = 0,038) niż u chorych z wolnym przepływem. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u chorych z wolnym przepływem była niższa zarówno po 3 dniach (43,6% ± 8,1 vs. 48% ± 8,7; p = 0,017), jak i po 6 miesiącach obserwacji (48,8% ± 12,6 vs. 54,8% ± 15; p = 0,041). Śmiertelność 12-miesięczna w grupie z CTFC > 23 była nieistotnie wyższa (20% vs. 6,6%; p = 0,098). Poważne zdarzenia sercowo- -naczyniowe zaobserwowano u 12 (60%) chorych w grupie z wolnym przepływem oraz u 14 (23%) w grupie z CTFC < 23 (p = 0,03).
Wnioski: Wysoka wartość CTFC koreluje ze znacznie gorszą reperfuzją tkankową w porównaniu z grupą chorych z szybkim przepływem. Wysoka wartość CTFC (> 23 < 40) jest związana z gorszym rokowaniem oraz gorszą czynnością lewej komory w okresie wczesnym oraz odległym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 895–902)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena przydatności metody corrected TIMI Frame Count (CTFC) w prognozowaniu rokowania oraz czynności lewej komory serca u chorych z zawałem serca, u których osiągnięto przepływ TIMI 3 w tętnicy odpowiedzialnej za zawał, a także ocena zależności CTFC z innymi wskaźnikami reperfuzji tkankowej.
Materiał i metody: Do badania włączono 81 chorych skutecznie leczonych pierwotną interwencją wieńcową z powodu pierwszego zawału serca ściany przedniej. Po zabiegu oceniano przepływ kontrastu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał metodą CTFC, a także poziom reperfuzji tkankowej z użyciem skali myocardial blush grade (MBG) oraz normalizację uniesień odcinków ST. U chorych 3 dni oraz 6 miesięcy po zawale serca wykonywano badanie echokardiograficzne i oceniano frakcję wyrzutową lewej komory serca (LVEF) oraz wskaźnik kurczliwości ścian (WMSI).
Wyniki: Chorych podzielono na dwie grupy: pacjentów z wolnym przepływem - CTFC > 23 (n = 20) oraz z szybkim przepływem - CTFC < 23 (n = 61). U chorych z przepływem szybkim częściej stwierdzano oceny 2 i 3 w skali MBG (45% vs. 85,2%; p < 0,001) oraz normalizację uniesień odcinka ST (25% vs. 50,8%; p = 0,038) niż u chorych z wolnym przepływem. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca u chorych z wolnym przepływem była niższa zarówno po 3 dniach (43,6% ± 8,1 vs. 48% ± 8,7; p = 0,017), jak i po 6 miesiącach obserwacji (48,8% ± 12,6 vs. 54,8% ± 15; p = 0,041). Śmiertelność 12-miesięczna w grupie z CTFC > 23 była nieistotnie wyższa (20% vs. 6,6%; p = 0,098). Poważne zdarzenia sercowo- -naczyniowe zaobserwowano u 12 (60%) chorych w grupie z wolnym przepływem oraz u 14 (23%) w grupie z CTFC < 23 (p = 0,03).
Wnioski: Wysoka wartość CTFC koreluje ze znacznie gorszą reperfuzją tkankową w porównaniu z grupą chorych z szybkim przepływem. Wysoka wartość CTFC (> 23 < 40) jest związana z gorszym rokowaniem oraz gorszą czynnością lewej komory w okresie wczesnym oraz odległym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 895–902)
Get Citation

Keywords

corrected TIMI Frame Count; reperfuzja; zawał serca; rokowanie

About this article
Title

Wartość prognostyczna oceny przepływu metodą corrected TIMI Frame Count u chorych z przepływem TIMI 3 w tętnicy odpowiedzialnej za zawał po skutecznej pierwotnej interwencji wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica

Pages

895-902

Published online

2004-12-20

Page views

495

Article views/downloads

939

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(12):895-902.

Keywords

corrected TIMI Frame Count
reperfuzja
zawał serca
rokowanie

Authors

Aleksander Araszkiewicz
Maciej Lesiak
Stefan Grajek
Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl