open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09
Get Citation

Poprawa czynności skurczowej lewej komory po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u chorych po zapaleniu mięśnia sercowego z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym

Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Patrycja Pruszkowska, Janusz Prokopczuk, Teresa Zielińska, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński
DOI: 10.5603/cj.22099
·
Folia Cardiol 2004;11(2):131-141.

open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09

Abstract

Wstęp: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (TIC) jest potencjalnie odwracalnym uszkodzeniem serca, którego przyczyną jest uporczywa tachyarytmia. Celem pracy jest ocena przebiegu i skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA) w leczeniu chorych z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym (EAT) i upośledzoną czynnością lewej komory, po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego oraz ocena wpływu skutecznej ablacji na przebieg kardiomiopatii w obserwacji odległej.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi ablacji oraz ich wpływ na dalszy przebieg TIC u 3 kolejnych pacjentów (1 kobieta, wiek śr. 35,0 ± 26 lat) z ustawicznymi EAT przyjętych w celu wykonania inwazyjnego badania elektrofizjologicznego (EPS) wszystkich RFCA w 3-miesięcznej obserwacji. U wszystkich chorych rozpoznano zapalenie mięśnia sercowego potwierdzone za pomocą biopsji endomiokardialnej. U pacjentów stwierdzono cechy zastoinowej niewydolności serca (NYHA śr. 2,3 ± 0,6) z frakcją wyrzutową lewej komory, jej wymiarami końcowoskurczowym i końcoworozkurczowym odpowiednio 34,3% ± 2,1; 39,7 ± 0,6 i 60,0 ± 1,7 mm. Chorych, po wykonaniu EPS, poddano zabiegowi ablacji EAT z użyciem systemu CARTO.
Wyniki: Zabiegi RFCA były skuteczne u wszystkich chorych, nie zanotowano żadnych powikłań. U 1 pacjenta z podejrzeniem nawrotu wykonano ponowny zabieg RFCA, usuwając ognisko ektopii o innej niż pierwotnie lokalizacji. Trzy miesiące po zabiegu wszystkich chorych ponownie zakwalifikowano do I klasy według NYHA, u 2 osób uzyskano normalizację frakcji wyrzutowej lewej komory, u 1 - znaczną poprawę z istotną redukcją wymiarów komory (p < 0,05).
Wnioski: Zabieg RFCA jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia EAT u chorych z dysfunkcją lewej komory po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego. Skuteczna ablacja przyczynia się do istotnej regresji obrazu kardiomiopatii. (Folia Cardiol. 2004; 11: 131–141)

Abstract

Wstęp: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (TIC) jest potencjalnie odwracalnym uszkodzeniem serca, którego przyczyną jest uporczywa tachyarytmia. Celem pracy jest ocena przebiegu i skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA) w leczeniu chorych z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym (EAT) i upośledzoną czynnością lewej komory, po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego oraz ocena wpływu skutecznej ablacji na przebieg kardiomiopatii w obserwacji odległej.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi ablacji oraz ich wpływ na dalszy przebieg TIC u 3 kolejnych pacjentów (1 kobieta, wiek śr. 35,0 ± 26 lat) z ustawicznymi EAT przyjętych w celu wykonania inwazyjnego badania elektrofizjologicznego (EPS) wszystkich RFCA w 3-miesięcznej obserwacji. U wszystkich chorych rozpoznano zapalenie mięśnia sercowego potwierdzone za pomocą biopsji endomiokardialnej. U pacjentów stwierdzono cechy zastoinowej niewydolności serca (NYHA śr. 2,3 ± 0,6) z frakcją wyrzutową lewej komory, jej wymiarami końcowoskurczowym i końcoworozkurczowym odpowiednio 34,3% ± 2,1; 39,7 ± 0,6 i 60,0 ± 1,7 mm. Chorych, po wykonaniu EPS, poddano zabiegowi ablacji EAT z użyciem systemu CARTO.
Wyniki: Zabiegi RFCA były skuteczne u wszystkich chorych, nie zanotowano żadnych powikłań. U 1 pacjenta z podejrzeniem nawrotu wykonano ponowny zabieg RFCA, usuwając ognisko ektopii o innej niż pierwotnie lokalizacji. Trzy miesiące po zabiegu wszystkich chorych ponownie zakwalifikowano do I klasy według NYHA, u 2 osób uzyskano normalizację frakcji wyrzutowej lewej komory, u 1 - znaczną poprawę z istotną redukcją wymiarów komory (p < 0,05).
Wnioski: Zabieg RFCA jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia EAT u chorych z dysfunkcją lewej komory po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego. Skuteczna ablacja przyczynia się do istotnej regresji obrazu kardiomiopatii. (Folia Cardiol. 2004; 11: 131–141)
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia tachyarytmiczna; ablacja prądem o wysokiej częstotliwości; ektopowy częstoskurcz przedsionkowy; zapalenie mięśnia sercowego

About this article
Title

Poprawa czynności skurczowej lewej komory po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u chorych po zapaleniu mięśnia sercowego z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica

Pages

131-141

Published online

2004-02-09

Page views

481

Article views/downloads

1401

DOI

10.5603/cj.22099

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(2):131-141.

Keywords

kardiomiopatia tachyarytmiczna
ablacja prądem o wysokiej częstotliwości
ektopowy częstoskurcz przedsionkowy
zapalenie mięśnia sercowego

Authors

Radosław Lenarczyk
Oskar Kowalski
Patrycja Pruszkowska
Janusz Prokopczuk
Teresa Zielińska
Jadwiga Obrębska
Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl