open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09
Get Citation

Ocena stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) i oksydowanych LDL u pacjentów przed badaniem koronarograficznym

Małgorzata Sadkowska, Jacek Kubica, Marek Radomski, Grażyna Dymek i Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Folia Cardiol 2004;11(2):111-119.

open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) oraz oksydowanych LDL - wybranych czynników ryzyka miażdżycy - w zależności od stopnia nasilenia zmian w tętnicach wieńcowych, na podstawie badania koronarograficznego.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 142 mężczyzn (śr. wieku 55 lat), których na podstawie objawów choroby niedokrwiennej serca, klasyfikowanych według CCS, zakwalifikowano do badania koronarograficznego. Na jego podstawie wyodrębniono 4 grupy pacjentów: bez zmian w naczyniach wieńcowych oraz z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową. Grupę kontrolną stanowiło 28 mężczyzn bez objawów choroby niedokrwiennej serca oraz grupa pacjentów, u których nie stwierdzono zmian w naczyniach wieńcowych. Koronarografię wykonano za pomocą aparatu Toshiba CAS 10, homocysteinę oznaczano, korzystając z zestawu firmy Abbott, lipoproteinę (a) oraz profil lipidowy - z zestawów firmy Roche, zaś oksydowane LDL - z zestawu firmy Mercordia.
Wyniki: Stężenia homocysteiny i lipoproteiny (a) były zdecydowanie wyższe u pacjentów z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową [lipoproteina (a) 36,0–49,9 mg/dl, homocysteina 14,3–15,5 mmol/l] niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych [lipoproteina (a) 19,3 mg/dl, homocysteina 12,1 mmol/l]. Istotny wzrost stężenia oksydowanych LDL zaobserwowano tylko u pacjentów z chorobą 3 naczyń (10,9 mU/l; grupa bez zmian - 8,8 mU/l). Stwierdzono także, że częstość występowania lipoproteiny (a) w stężeniach > 30 mg/dl jest większa u pacjentów z chorobą naczyń (37,2–58%) niż u osób bez zmian w naczyniach (17,2%). Wykazano również, iż częstość występowania homocysteiny w stężeniach > 15 μmol/l jest większa w grupie pacjentów z chorobą naczyń (25,5–41,7%) niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych (17,2%).
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż rutynowe oznaczanie stężenia homocysteiny u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca oraz oznaczanie stężenia lipoproteiny (a) u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca może być ważne diagnostycznie i klinicznie użyteczne. (Folia Cardiol. 2004; 11: 111–119)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) oraz oksydowanych LDL - wybranych czynników ryzyka miażdżycy - w zależności od stopnia nasilenia zmian w tętnicach wieńcowych, na podstawie badania koronarograficznego.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 142 mężczyzn (śr. wieku 55 lat), których na podstawie objawów choroby niedokrwiennej serca, klasyfikowanych według CCS, zakwalifikowano do badania koronarograficznego. Na jego podstawie wyodrębniono 4 grupy pacjentów: bez zmian w naczyniach wieńcowych oraz z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową. Grupę kontrolną stanowiło 28 mężczyzn bez objawów choroby niedokrwiennej serca oraz grupa pacjentów, u których nie stwierdzono zmian w naczyniach wieńcowych. Koronarografię wykonano za pomocą aparatu Toshiba CAS 10, homocysteinę oznaczano, korzystając z zestawu firmy Abbott, lipoproteinę (a) oraz profil lipidowy - z zestawów firmy Roche, zaś oksydowane LDL - z zestawu firmy Mercordia.
Wyniki: Stężenia homocysteiny i lipoproteiny (a) były zdecydowanie wyższe u pacjentów z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową [lipoproteina (a) 36,0–49,9 mg/dl, homocysteina 14,3–15,5 mmol/l] niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych [lipoproteina (a) 19,3 mg/dl, homocysteina 12,1 mmol/l]. Istotny wzrost stężenia oksydowanych LDL zaobserwowano tylko u pacjentów z chorobą 3 naczyń (10,9 mU/l; grupa bez zmian - 8,8 mU/l). Stwierdzono także, że częstość występowania lipoproteiny (a) w stężeniach > 30 mg/dl jest większa u pacjentów z chorobą naczyń (37,2–58%) niż u osób bez zmian w naczyniach (17,2%). Wykazano również, iż częstość występowania homocysteiny w stężeniach > 15 μmol/l jest większa w grupie pacjentów z chorobą naczyń (25,5–41,7%) niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych (17,2%).
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż rutynowe oznaczanie stężenia homocysteiny u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca oraz oznaczanie stężenia lipoproteiny (a) u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca może być ważne diagnostycznie i klinicznie użyteczne. (Folia Cardiol. 2004; 11: 111–119)
Get Citation

Keywords

homocysteina; lipoproteina (a); oksydowane LDL; choroba wieńcowa

About this article
Title

Ocena stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) i oksydowanych LDL u pacjentów przed badaniem koronarograficznym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica

Pages

111-119

Published online

2004-02-09

Page views

473

Article views/downloads

1323

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(2):111-119.

Keywords

homocysteina
lipoproteina (a)
oksydowane LDL
choroba wieńcowa

Authors

Małgorzata Sadkowska
Jacek Kubica
Marek Radomski
Grażyna Dymek i Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl