open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09
Get Citation

Wpływ wysiłku dynamicznego na dopplerowskie parametry czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jednonaczyniową chorobą wieńcową oraz u osób zdrowych

Robert Skalik, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Anna Janocha, Ireneusz Całkosiński, Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz i Rafał Poręba
Folia Cardiol 2004;11(2):101-109.

open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09

Abstract

Wstęp: Celem pracy było porównanie wpływu wysiłku dynamicznego na ergometrze rowerowym na wybrane dopplerowskie parametry globalnej czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową jednonaczyniową oraz osób zdrowych.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 135 osób. U 84 badanych na podstawie koronarografii stwierdzono jednonaczyniową chorobę wieńcową. U 51 osób, skierowanych na diagnostykę inwazyjną serca z powodu podejrzenia choroby wieńcowej, obraz naczyń wieńcowych był prawidłowy. Osoby te stanowiły grupę kontrolną. U wszystkich badanych dokonano echokardiograficznego pomiaru wybranych dopplerowskich parametrów globalnej czynności rozkurczowej lewej komory serca w spoczynku, a następnie po obciążeniu wysiłkiem na ergometrze rowerowym.
Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami niektórych parametrów globalnej funkcji rozkurczowej lewej komory serca mierzonych w spoczynku u pacjentów z chorobą jednonaczyniową oraz osób zdrowych. Wartość wskaźnika E/A była istotnie mniejsza, a czas deceleracji fali E (tdecE) i czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) znamiennie dłuższe u pacjentów z chorobą jednonaczyniową niż u osób zdrowych (p < 0,05). U pacjentów z chorobą jednonaczyniową nie obserwowano istotnych zmian wartości parametrów czynności rozkurczowej pod wpływem wysiłku w porównaniu z wartościami wyjściowymi. U osób zdrowych wysiłek spowodował istotny wzrost wartości fali E, skrócenie tdecE oraz IVRT w stosunku do wartości stwierdzanych w spoczynku.
Wnioski: W grupie chorych z potwierdzoną angiograficznie jednonaczyniową chorobą wieńcową nie obserwowano istotnych statystycznie zmian badanych parametrów czynności rozkurczowej pod wpływem obciążenia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 101–109)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było porównanie wpływu wysiłku dynamicznego na ergometrze rowerowym na wybrane dopplerowskie parametry globalnej czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową jednonaczyniową oraz osób zdrowych.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 135 osób. U 84 badanych na podstawie koronarografii stwierdzono jednonaczyniową chorobę wieńcową. U 51 osób, skierowanych na diagnostykę inwazyjną serca z powodu podejrzenia choroby wieńcowej, obraz naczyń wieńcowych był prawidłowy. Osoby te stanowiły grupę kontrolną. U wszystkich badanych dokonano echokardiograficznego pomiaru wybranych dopplerowskich parametrów globalnej czynności rozkurczowej lewej komory serca w spoczynku, a następnie po obciążeniu wysiłkiem na ergometrze rowerowym.
Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami niektórych parametrów globalnej funkcji rozkurczowej lewej komory serca mierzonych w spoczynku u pacjentów z chorobą jednonaczyniową oraz osób zdrowych. Wartość wskaźnika E/A była istotnie mniejsza, a czas deceleracji fali E (tdecE) i czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) znamiennie dłuższe u pacjentów z chorobą jednonaczyniową niż u osób zdrowych (p < 0,05). U pacjentów z chorobą jednonaczyniową nie obserwowano istotnych zmian wartości parametrów czynności rozkurczowej pod wpływem wysiłku w porównaniu z wartościami wyjściowymi. U osób zdrowych wysiłek spowodował istotny wzrost wartości fali E, skrócenie tdecE oraz IVRT w stosunku do wartości stwierdzanych w spoczynku.
Wnioski: W grupie chorych z potwierdzoną angiograficznie jednonaczyniową chorobą wieńcową nie obserwowano istotnych statystycznie zmian badanych parametrów czynności rozkurczowej pod wpływem obciążenia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 101–109)
Get Citation

Keywords

wysiłek dynamiczny; jednonaczyniowa choroba wieńcowa; czynność rozkurczowa lewej komory serca

About this article
Title

Wpływ wysiłku dynamicznego na dopplerowskie parametry czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jednonaczyniową chorobą wieńcową oraz u osób zdrowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica

Pages

101-109

Published online

2004-02-09

Page views

542

Article views/downloads

1301

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(2):101-109.

Keywords

wysiłek dynamiczny
jednonaczyniowa choroba wieńcowa
czynność rozkurczowa lewej komory serca

Authors

Robert Skalik
Ludmiła Borodulin-Nadzieja
Anna Janocha
Ireneusz Całkosiński
Dariusz Biały
Arkadiusz Derkacz i Rafał Poręba

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl