open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09
Get Citation

Wpływ przezskórnej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową - wyniki obserwacji odległej

Jarosław Trębacz, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Paweł Rudziński, Jerzy Sadowski, Wiesława Tracz, Jacek Dubiel, Dariusz Dudek i Krzysztof Żmudka
DOI: 10.5603/cj.22096
·
Folia Cardiol 2004;11(2):91-100.

open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09

Abstract

Wstęp: Jedną z metod leczniczych pacjentów z oporną postacią dławicy piersiowej jest przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (PMLR). Celem pracy była ocena odległego wpływu tego zabiegu na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku.
Materiał i metody: U 25 pacjentów poddanych PMLR oceniono dolegliwości dławicowe według skali CCS oraz mierzono czas trwania próby wysiłkowej według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a. Oceny dokonywano po 1, 3, 6, 12 i 24 miesiącach od zabiegu.
Wyniki: Obserwowano znamienne obniżenie średniego poziomu dolegliwości dławicowych z 3,52 ± 0,51 do 2,54 ± 0,78 według klasyfikacji CCS (p < 0,0001) po 1 miesiącu od PMLR. Po 2 latach wartość ta wyniosła 2,78 ± 0,65 i była nadal znamiennie mniejsza niż przed zabiegiem. Czas trwania testu wysiłkowego wydłużył się znamiennie z 343 ± 78 s do 511 ± 131 s po 1 miesiącu (p = 0,003). W dalszej obserwacji zanotowano istotne skracanie się czasu trwania testu wysiłkowego. Po 2 latach wartość ta była jednak nadal znamiennie większa niż przed zabiegiem i wynosiła 408 ± 194 s.
Wnioski: U pacjentów z oporną postacią dławicy piersiowej, poddanych zabiegowi PMLR, obserwuje się długoterminowe zmniejszenie poziomu dolegliwości dławicowych oraz poprawę tolerancji wysiłku. (Folia Cardiol. 2004; 11: 91–100)

Abstract

Wstęp: Jedną z metod leczniczych pacjentów z oporną postacią dławicy piersiowej jest przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (PMLR). Celem pracy była ocena odległego wpływu tego zabiegu na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku.
Materiał i metody: U 25 pacjentów poddanych PMLR oceniono dolegliwości dławicowe według skali CCS oraz mierzono czas trwania próby wysiłkowej według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a. Oceny dokonywano po 1, 3, 6, 12 i 24 miesiącach od zabiegu.
Wyniki: Obserwowano znamienne obniżenie średniego poziomu dolegliwości dławicowych z 3,52 ± 0,51 do 2,54 ± 0,78 według klasyfikacji CCS (p < 0,0001) po 1 miesiącu od PMLR. Po 2 latach wartość ta wyniosła 2,78 ± 0,65 i była nadal znamiennie mniejsza niż przed zabiegiem. Czas trwania testu wysiłkowego wydłużył się znamiennie z 343 ± 78 s do 511 ± 131 s po 1 miesiącu (p = 0,003). W dalszej obserwacji zanotowano istotne skracanie się czasu trwania testu wysiłkowego. Po 2 latach wartość ta była jednak nadal znamiennie większa niż przed zabiegiem i wynosiła 408 ± 194 s.
Wnioski: U pacjentów z oporną postacią dławicy piersiowej, poddanych zabiegowi PMLR, obserwuje się długoterminowe zmniejszenie poziomu dolegliwości dławicowych oraz poprawę tolerancji wysiłku. (Folia Cardiol. 2004; 11: 91–100)
Get Citation

Keywords

oporna na leczenie dławica piersiowa; przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego; wyniki odległe

About this article
Title

Wpływ przezskórnej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową - wyniki obserwacji odległej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica

Pages

91-100

Published online

2004-02-09

Page views

592

Article views/downloads

951

DOI

10.5603/cj.22096

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(2):91-100.

Keywords

oporna na leczenie dławica piersiowa
przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego
wyniki odległe

Authors

Jarosław Trębacz
Magdalena Kostkiewicz
Piotr Podolec
Mieczysław Pasowicz
Paweł Rudziński
Jerzy Sadowski
Wiesława Tracz
Jacek Dubiel
Dariusz Dudek i Krzysztof Żmudka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl