open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09
Get Citation

EUROPA i inne badania - znaczenie peryndoprylu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Stefan Grajek
Folia Cardiol 2004;11(2):75-82.

open access

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-02-09

Abstract

Badanie EUROPA należy do cyklu wielkich badań: CONSENSUS SOLVD, SAVE, TRACE, AIRE, HOPE, dokumentujących skuteczność leczenia inhibitorami ACE w chorobach układu krążenia. W badaniu tym wykazano istotne korzyści kliniczne ze stosowania peryndoprylu u chorych ze stabilną dławicą piersiową, bez objawów niewydolności serca i charakteryzujących się niskim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Wyniki badania EUROPA potwierdziły, że przy braku przeciwwskazań inhibitory ACE należy stosować w każdej postaci choroby niedokrwiennej serca. Spośród wszystkich inhibitorów ACE peryndopryl najskuteczniej zapobiega wystąpieniu zawału serca u chorych stosujących inne formy protekcji sercowo -naczyniowej (statyny, beta-blokery, leki przeciwpłytkowe). Korzystne mechanizmy działania uzasadniają stosowanie tego leku od momentu rozpoznania choroby i kontynuowanie leczenia tak długo, jak jest to możliwe, zwłaszcza wobec, potwierdzonej w badaniu, bardzo dobrej jego tolerancji. (Folia Cardiol. 2004; 11: 75–82)

Abstract

Badanie EUROPA należy do cyklu wielkich badań: CONSENSUS SOLVD, SAVE, TRACE, AIRE, HOPE, dokumentujących skuteczność leczenia inhibitorami ACE w chorobach układu krążenia. W badaniu tym wykazano istotne korzyści kliniczne ze stosowania peryndoprylu u chorych ze stabilną dławicą piersiową, bez objawów niewydolności serca i charakteryzujących się niskim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Wyniki badania EUROPA potwierdziły, że przy braku przeciwwskazań inhibitory ACE należy stosować w każdej postaci choroby niedokrwiennej serca. Spośród wszystkich inhibitorów ACE peryndopryl najskuteczniej zapobiega wystąpieniu zawału serca u chorych stosujących inne formy protekcji sercowo -naczyniowej (statyny, beta-blokery, leki przeciwpłytkowe). Korzystne mechanizmy działania uzasadniają stosowanie tego leku od momentu rozpoznania choroby i kontynuowanie leczenia tak długo, jak jest to możliwe, zwłaszcza wobec, potwierdzonej w badaniu, bardzo dobrej jego tolerancji. (Folia Cardiol. 2004; 11: 75–82)
Get Citation

Keywords

peryndopryl; choroba niedokrwienna; zawał serca; niewydolność serca; naczynioprotekcja

About this article
Title

EUROPA i inne badania - znaczenie peryndoprylu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

75-82

Published online

2004-02-09

Page views

568

Article views/downloads

1153

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(2):75-82.

Keywords

peryndopryl
choroba niedokrwienna
zawał serca
niewydolność serca
naczynioprotekcja

Authors

Stefan Grajek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl