Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2004-02-09

open access

Page views 584
Article views/downloads 1229
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

EUROPA i inne badania - znaczenie peryndoprylu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Stefan Grajek
Folia Cardiol 2004;11(2):75-82.

Abstract

Badanie EUROPA należy do cyklu wielkich badań: CONSENSUS SOLVD, SAVE, TRACE, AIRE, HOPE, dokumentujących skuteczność leczenia inhibitorami ACE w chorobach układu krążenia. W badaniu tym wykazano istotne korzyści kliniczne ze stosowania peryndoprylu u chorych ze stabilną dławicą piersiową, bez objawów niewydolności serca i charakteryzujących się niskim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Wyniki badania EUROPA potwierdziły, że przy braku przeciwwskazań inhibitory ACE należy stosować w każdej postaci choroby niedokrwiennej serca. Spośród wszystkich inhibitorów ACE peryndopryl najskuteczniej zapobiega wystąpieniu zawału serca u chorych stosujących inne formy protekcji sercowo -naczyniowej (statyny, beta-blokery, leki przeciwpłytkowe). Korzystne mechanizmy działania uzasadniają stosowanie tego leku od momentu rozpoznania choroby i kontynuowanie leczenia tak długo, jak jest to możliwe, zwłaszcza wobec, potwierdzonej w badaniu, bardzo dobrej jego tolerancji. (Folia Cardiol. 2004; 11: 75–82)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file