open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15
Get Citation

PQ i QT u pracowników huty miedzi narażonych zawodowo na ołów

Ewa Chlebda, Jacek Gajek i Dorota Zyśko
Folia Cardiol 2004;11(3):199-204.

open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15

Abstract

Wstęp: U zwierząt doświadczalnych i ludzi eksponowanych na ołów stwierdzano zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i okresu repolaryzacji. Celem badania była ocena przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz czasu trwania repolaryzacji u osób, które ze względów zawodowych są narażone na kontakt z ołowiem.
Materiał i metody: Badaniem objęto 22 pracowników huty miedzi w wieku 41,8 ± 8,7 roku narażonych na kontakt z ołowiem, u których wskaźniki obciążenia lub przeciążenia ołowiem były podwyższone (Pb we krwi pełnej lub FEP w erytrocytach) i których przyjęto w celu leczenia chelatującego wersenianem. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych mężczyzn dobranych pod względem wieku, systematycznie uprawiających ćwiczenia fizyczne. U wszystkich narażonych na kontakt z ołowiem i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie ołowiu we krwi pełnej i stężenie wolnych protoporfiryn erytrocytarnych (FEP). U wszystkich osób z grupy badanej i kontrolnej prowadzono monitorowanie holterowskie EKG. Na podstawie odprowadzenia CM5 oznaczono czas trwania załamka P, odstępu PQ, QT i RR po 30-minutowym przebywaniu w pozycji leżącej w dzień i o godzinie 4:00 w nocy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic czasu trwania badanych wskaźników elektrokardiograficznych między badanymi grupami. W grupie osób ze względów zawodowych narażonych na kontakt z ołowiem nie zaobserwowano skrócenia odstępu PQ w dzień, mimo podobnego skrócenia odstępu RR. Nie stwierdzono istotnych klinicznie zaburzeń przewodzenia w obu badanych grupach.
Wnioski: Przewlekłe zawodowe narażenie na kontakt z ołowiem nie wpływa w istotny klinicznie sposób na przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz czas trwania okresu repolaryzacji komór. U części osób zawodowo narażonych na kontakt z ołowiem nie występuje fizjologiczne zjawisko skracania się odstępu PQ w czasie dnia, mimo podobnego jak u osób nienarażonych skrócenia odstępu RR. Może to wskazywać na istnienie subklinicznego uszkodzenia układu bodźcoprzewodzącego serca w grupie osób eksponowanych na umiarkowane dawki ołowiu. (Folia Cardiol. 2004; 11: 199–204)

Abstract

Wstęp: U zwierząt doświadczalnych i ludzi eksponowanych na ołów stwierdzano zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i okresu repolaryzacji. Celem badania była ocena przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz czasu trwania repolaryzacji u osób, które ze względów zawodowych są narażone na kontakt z ołowiem.
Materiał i metody: Badaniem objęto 22 pracowników huty miedzi w wieku 41,8 ± 8,7 roku narażonych na kontakt z ołowiem, u których wskaźniki obciążenia lub przeciążenia ołowiem były podwyższone (Pb we krwi pełnej lub FEP w erytrocytach) i których przyjęto w celu leczenia chelatującego wersenianem. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych mężczyzn dobranych pod względem wieku, systematycznie uprawiających ćwiczenia fizyczne. U wszystkich narażonych na kontakt z ołowiem i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie ołowiu we krwi pełnej i stężenie wolnych protoporfiryn erytrocytarnych (FEP). U wszystkich osób z grupy badanej i kontrolnej prowadzono monitorowanie holterowskie EKG. Na podstawie odprowadzenia CM5 oznaczono czas trwania załamka P, odstępu PQ, QT i RR po 30-minutowym przebywaniu w pozycji leżącej w dzień i o godzinie 4:00 w nocy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic czasu trwania badanych wskaźników elektrokardiograficznych między badanymi grupami. W grupie osób ze względów zawodowych narażonych na kontakt z ołowiem nie zaobserwowano skrócenia odstępu PQ w dzień, mimo podobnego skrócenia odstępu RR. Nie stwierdzono istotnych klinicznie zaburzeń przewodzenia w obu badanych grupach.
Wnioski: Przewlekłe zawodowe narażenie na kontakt z ołowiem nie wpływa w istotny klinicznie sposób na przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz czas trwania okresu repolaryzacji komór. U części osób zawodowo narażonych na kontakt z ołowiem nie występuje fizjologiczne zjawisko skracania się odstępu PQ w czasie dnia, mimo podobnego jak u osób nienarażonych skrócenia odstępu RR. Może to wskazywać na istnienie subklinicznego uszkodzenia układu bodźcoprzewodzącego serca w grupie osób eksponowanych na umiarkowane dawki ołowiu. (Folia Cardiol. 2004; 11: 199–204)
Get Citation

Keywords

ołów; ekspozycja zawodowa; przewodzenie przedsionkowo-komorowe; okres repolaryzacji komór

About this article
Title

PQ i QT u pracowników huty miedzi narażonych zawodowo na ołów

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica

Pages

199-204

Published online

2004-03-15

Page views

522

Article views/downloads

1377

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(3):199-204.

Keywords

ołów
ekspozycja zawodowa
przewodzenie przedsionkowo-komorowe
okres repolaryzacji komór

Authors

Ewa Chlebda
Jacek Gajek i Dorota Zyśko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl