open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15
Get Citation

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na parametry hemodynamiczne i jakość życia u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Marek Maciejewski, Marzenna Zielińska, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul
DOI: 10.5603/cj.22087
·
Folia Cardiol 2004;11(3):169-176.

open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15

Abstract

Wstęp: Jedną z najczęściej występujących arytmii nadkomorowych jest migotanie przedsionków (AF). Arytmia ta może doprowadzić do istotnych zaburzeń hemodynamicznych, a nawet tachykardiomiopatii. Klinicznym odpowiednikiem zaburzeń hemodynamicznych w przebiegu AF są dolegliwości, które pacjent zgłasza. Celem pracy była ocena wpływu stymulacji VVI 80/min na jakość życia pacjentów z utrwalonym AF oraz parametry hemodynamiczne układu krążenia w ocenie echokardiograficznej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 55 pacjentów (28 mężczyzn i 27 kobiet) w wieku 52–86 lat (śr 72 ± 7,1 roku). Badanie echokardiograficzne wykonywano przy dwóch trybach stymulacji: VVI 40/min i VVI 80/min w celu oceny wpływu stabilizacji rytmu na parametry hemodynamiczne serca. Oceniano: objętość wyrzutową - SV (ml), pojemność minutową serca - CO (l/min) oraz wskaźnik sercowy - CI (l/min/m2). Nie określono frakcji wyrzutowej lewej komory. Jej zastosowanie może mieć większe znaczenie w monitorowaniu wpływu stałej stymulacji VVI 80/min na funkcję lewej komory, np. podczas 3-miesięcznej obserwacji. U każdego pacjenta oceniano jakość życia w czasie 7-dniowej obserwacji przy stymulacji VVI 40/min i VVI 80/min według własnego kwestionariusza pytań.
Wyniki: W czasie stymulacji VVI 80/min stwierdzono istotnie statystyczne wyższe wartości CO (l/min): VVI 40/min = 5,04 ± 1,87 vs. VVI 80/min = 5,8 ± 2,1 (p < 0,01) i CI (l/min/m2): VVI 40/min = 2,78 ± 1,23 vs. VVI 80/min = 3,22 ± 1,23 (p < 0,01). Objętość wyrzutowa była nieistotnie większa u pacjentów z własnym AF.
Wnioski: Stabilizacja rytmu serca u pacjentów z AF wpływa na poprawę parametrów hemodynamicznych (CO i CI) w badaniu echokardiograficznym. Stymulacja VVI 80/min istotnie redukuje większość dolegliwości związanych z szybką i niemiarową pracą serca u pacjentów z AF w obserwacji 7-dniowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 169–176)

Abstract

Wstęp: Jedną z najczęściej występujących arytmii nadkomorowych jest migotanie przedsionków (AF). Arytmia ta może doprowadzić do istotnych zaburzeń hemodynamicznych, a nawet tachykardiomiopatii. Klinicznym odpowiednikiem zaburzeń hemodynamicznych w przebiegu AF są dolegliwości, które pacjent zgłasza. Celem pracy była ocena wpływu stymulacji VVI 80/min na jakość życia pacjentów z utrwalonym AF oraz parametry hemodynamiczne układu krążenia w ocenie echokardiograficznej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 55 pacjentów (28 mężczyzn i 27 kobiet) w wieku 52–86 lat (śr 72 ± 7,1 roku). Badanie echokardiograficzne wykonywano przy dwóch trybach stymulacji: VVI 40/min i VVI 80/min w celu oceny wpływu stabilizacji rytmu na parametry hemodynamiczne serca. Oceniano: objętość wyrzutową - SV (ml), pojemność minutową serca - CO (l/min) oraz wskaźnik sercowy - CI (l/min/m2). Nie określono frakcji wyrzutowej lewej komory. Jej zastosowanie może mieć większe znaczenie w monitorowaniu wpływu stałej stymulacji VVI 80/min na funkcję lewej komory, np. podczas 3-miesięcznej obserwacji. U każdego pacjenta oceniano jakość życia w czasie 7-dniowej obserwacji przy stymulacji VVI 40/min i VVI 80/min według własnego kwestionariusza pytań.
Wyniki: W czasie stymulacji VVI 80/min stwierdzono istotnie statystyczne wyższe wartości CO (l/min): VVI 40/min = 5,04 ± 1,87 vs. VVI 80/min = 5,8 ± 2,1 (p < 0,01) i CI (l/min/m2): VVI 40/min = 2,78 ± 1,23 vs. VVI 80/min = 3,22 ± 1,23 (p < 0,01). Objętość wyrzutowa była nieistotnie większa u pacjentów z własnym AF.
Wnioski: Stabilizacja rytmu serca u pacjentów z AF wpływa na poprawę parametrów hemodynamicznych (CO i CI) w badaniu echokardiograficznym. Stymulacja VVI 80/min istotnie redukuje większość dolegliwości związanych z szybką i niemiarową pracą serca u pacjentów z AF w obserwacji 7-dniowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 169–176)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; stymulacja komorowa; parametry hemodynamiczne; jakość życia

About this article
Title

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na parametry hemodynamiczne i jakość życia u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica

Pages

169-176

Published online

2004-03-15

Page views

717

Article views/downloads

1360

DOI

10.5603/cj.22087

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(3):169-176.

Keywords

migotanie przedsionków
stymulacja komorowa
parametry hemodynamiczne
jakość życia

Authors

Michał Chudzik
Jerzy K. Wranicz
Marek Maciejewski
Marzenna Zielińska
Katarzyna Piestrzeniewicz
Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl