open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15
Get Citation

Wpływ zmian trybu stymulacji serca (VDD, VVI) na dyspersję załamka P u osób z dysfunkcją mięśnia lewej komory w przebiegu choroby niedokrwiennej serca

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Agnieszka Czunko, Mieczysław Pasowicz, Barbara Małecka i Jacek Bednarek
Folia Cardiol 2004;11(3):161-168.

open access

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-15

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu rodzaju stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję czasu trwania załamka P u osób z niską frakcją wyrzutową (EF). Stanowi ona kontynuację wcześniej opublikowanych badań tego stanu u chorych z prawidłową EF (> 50%).
Materiał i metody: Analizą objęto kolejnych 11 pacjentów (4 kobiety, 7 mężczyzn, w wieku 59–72 lat, śr. 66,2 ± 4,9 roku) z niską EF (< 45%). Chorzy byli zależni od stymulatora typu VDD i u wszystkich rozpoznano chorobę niedokrwienną serca. Podobnie jak w poprzedniej pracy, w trybie VDD i po przeprogramowaniu na VVI wykonywano pomiary wielkości przedsionków w badaniu echokardiograficznym. Następnie po 20-minutowym odpoczynku zapisywano jednocześnie 12 odprowadzeń EKG. Dokonywano pomiarów szerokości załamka P i jego dyspersji (Pmax , Pmin , Pdysp ) w stymulacji VDD i VVI u tego samego chorego.
Wyniki: W stymulacji VVI rejestrowano wzrost częstości rytmu przedsionków z 74,9 do 89,8/min (p< 0,001), wydłużenie Pmax z 111,8 do 130,9 ms (p < 0,001), skrócenie Pmin z 72,7 do 65,9 ms (p < 0,01), wzrost Pdysp z 40,1 do 66,8 ms (p < 0,001). Ponadto wymiary przedsionków uległy powiększeniu. Pdysp wyraźnie dodatnio korelowała z Pmax i ujemnie z Pmin. Nie stwierdzono zależności między Pdysp a powiększeniem obu przedsionków.
Wnioski: Obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory nasila niekorzystny wpływ stymulacji komorowej VVI na dyspersję czasu trwania załamka P. (Folia Cardiol. 2004; 11: 161–168)

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu rodzaju stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję czasu trwania załamka P u osób z niską frakcją wyrzutową (EF). Stanowi ona kontynuację wcześniej opublikowanych badań tego stanu u chorych z prawidłową EF (> 50%).
Materiał i metody: Analizą objęto kolejnych 11 pacjentów (4 kobiety, 7 mężczyzn, w wieku 59–72 lat, śr. 66,2 ± 4,9 roku) z niską EF (< 45%). Chorzy byli zależni od stymulatora typu VDD i u wszystkich rozpoznano chorobę niedokrwienną serca. Podobnie jak w poprzedniej pracy, w trybie VDD i po przeprogramowaniu na VVI wykonywano pomiary wielkości przedsionków w badaniu echokardiograficznym. Następnie po 20-minutowym odpoczynku zapisywano jednocześnie 12 odprowadzeń EKG. Dokonywano pomiarów szerokości załamka P i jego dyspersji (Pmax , Pmin , Pdysp ) w stymulacji VDD i VVI u tego samego chorego.
Wyniki: W stymulacji VVI rejestrowano wzrost częstości rytmu przedsionków z 74,9 do 89,8/min (p< 0,001), wydłużenie Pmax z 111,8 do 130,9 ms (p < 0,001), skrócenie Pmin z 72,7 do 65,9 ms (p < 0,01), wzrost Pdysp z 40,1 do 66,8 ms (p < 0,001). Ponadto wymiary przedsionków uległy powiększeniu. Pdysp wyraźnie dodatnio korelowała z Pmax i ujemnie z Pmin. Nie stwierdzono zależności między Pdysp a powiększeniem obu przedsionków.
Wnioski: Obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory nasila niekorzystny wpływ stymulacji komorowej VVI na dyspersję czasu trwania załamka P. (Folia Cardiol. 2004; 11: 161–168)
Get Citation

Keywords

VDD i VVI; dyspersja załamka P; niska frakcja wyrzutowa

About this article
Title

Wpływ zmian trybu stymulacji serca (VDD, VVI) na dyspersję załamka P u osób z dysfunkcją mięśnia lewej komory w przebiegu choroby niedokrwiennej serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica

Pages

161-168

Published online

2004-03-15

Page views

398

Article views/downloads

821

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(3):161-168.

Keywords

VDD i VVI
dyspersja załamka P
niska frakcja wyrzutowa

Authors

Jacek Lelakowski
Jacek Majewski
Agnieszka Czunko
Mieczysław Pasowicz
Barbara Małecka i Jacek Bednarek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl