open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Analiza okresu repolaryzacji komór w 24-godzinnej rejestracji holterowskiej - opis nowej metody i wyniki u osób zdrowych

Radosław Parma, Maciej Sosnowski i Michał Tendera
Folia Cardiol 2004;11(5):367-372.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Wstęp: Standardowe badanie holterowskie ogranicza się do analizy odcinka ST w punkcie około 80 ms za punktem J w celu oceny epizodów niedokrwiennych. Autorzy opisują metodę rozszerzającą zakres analizy okresu repolaryzacji od 8 do 398 ms za punktem J, umożliwiającą analizę załamka T, zmienności jego amplitudy (Ta) i odstępu od punktu J (JTa) w ciągu doby, z wykorzystaniem dostępnego komercyjnie systemu.
Materiał i metody: U 16 zdrowych młodych ochotników (8 kobiet, 8 mężczyzn) rejestrowano 24-godzinny zapis 3-kanałowego EKG. Zapisy poddano standardowej analizie z zastosowaniem systemu Medilog-Excel3 (Oxford). Na podstawie automatycznego algorytmu oceny trendów odcinka ST, uśrednianego z okresów trwających 30 s, określano prawidłowość wyznaczenia punktu referencyjnego dla pomiarów amplitudy (odcinek PR) i określenia czasu (punkt J). Ocenę amplitudy odstępu ST-T w każdym kanale powtarzano 51-krotnie, z minimalnym krokiem 7,8 ms. Uzyskaną u każdego badanego macierz 24-godzinnego trendu zmian odcinka repolaryzacji redukowano poprzez wyznaczenie największych wartości amplitud załamka T i określenie ich odstępu od punktu J oraz ograniczenie zakresu częstości akcji serca (HR) do 50–110 bpm. W ten sposób u każdego badanego wyznaczono następujące parametry: średnią HR, jej zmienność oraz w każdym kanale: średnią amplitudę szczytu załamka T (Ta), średni odstęp JTa, a także zależności powyższych parametrów od częstości akcji serca.
Wyniki: Średnia HR u badanych była równa 79,3 ± 17,1 bpm. Średnie wartości Ta wynosiły odpowiednio: 397 ± 106 μV (Ch1), 203 ± 128 μV (Ch2), 294 ± 137 μV (Ch3) oraz 215,02 ± 33,15 ms (Ch1), 221,53 ± 35,31 ms (Ch2), 219,88 ± 36,8 ms (Ch3). Średnie współczynników korelacji zależności Ta/HR i JTa/HR wynosiły odpowiednio: –0,93 (Ch1), –0,82 (Ch2), –0,94 (Ch3) oraz –0,95 (Ch1), –0,93 (Ch2), –0,95 (Ch3), wszystkie z p < 0,001.
Wnioski: Standardowa aparatura holterowska pozwala na oszacowanie repolaryzacji komór w szerokim zakresie czasowym. Zaproponowana przez autorów niniejszej pracy metoda umożliwia ocenę zmienności amplitudy załamka T i jej zależności od częstości rytmu serca. (Folia Cardiol. 2004; 11: 367–372)

Abstract

Wstęp: Standardowe badanie holterowskie ogranicza się do analizy odcinka ST w punkcie około 80 ms za punktem J w celu oceny epizodów niedokrwiennych. Autorzy opisują metodę rozszerzającą zakres analizy okresu repolaryzacji od 8 do 398 ms za punktem J, umożliwiającą analizę załamka T, zmienności jego amplitudy (Ta) i odstępu od punktu J (JTa) w ciągu doby, z wykorzystaniem dostępnego komercyjnie systemu.
Materiał i metody: U 16 zdrowych młodych ochotników (8 kobiet, 8 mężczyzn) rejestrowano 24-godzinny zapis 3-kanałowego EKG. Zapisy poddano standardowej analizie z zastosowaniem systemu Medilog-Excel3 (Oxford). Na podstawie automatycznego algorytmu oceny trendów odcinka ST, uśrednianego z okresów trwających 30 s, określano prawidłowość wyznaczenia punktu referencyjnego dla pomiarów amplitudy (odcinek PR) i określenia czasu (punkt J). Ocenę amplitudy odstępu ST-T w każdym kanale powtarzano 51-krotnie, z minimalnym krokiem 7,8 ms. Uzyskaną u każdego badanego macierz 24-godzinnego trendu zmian odcinka repolaryzacji redukowano poprzez wyznaczenie największych wartości amplitud załamka T i określenie ich odstępu od punktu J oraz ograniczenie zakresu częstości akcji serca (HR) do 50–110 bpm. W ten sposób u każdego badanego wyznaczono następujące parametry: średnią HR, jej zmienność oraz w każdym kanale: średnią amplitudę szczytu załamka T (Ta), średni odstęp JTa, a także zależności powyższych parametrów od częstości akcji serca.
Wyniki: Średnia HR u badanych była równa 79,3 ± 17,1 bpm. Średnie wartości Ta wynosiły odpowiednio: 397 ± 106 μV (Ch1), 203 ± 128 μV (Ch2), 294 ± 137 μV (Ch3) oraz 215,02 ± 33,15 ms (Ch1), 221,53 ± 35,31 ms (Ch2), 219,88 ± 36,8 ms (Ch3). Średnie współczynników korelacji zależności Ta/HR i JTa/HR wynosiły odpowiednio: –0,93 (Ch1), –0,82 (Ch2), –0,94 (Ch3) oraz –0,95 (Ch1), –0,93 (Ch2), –0,95 (Ch3), wszystkie z p < 0,001.
Wnioski: Standardowa aparatura holterowska pozwala na oszacowanie repolaryzacji komór w szerokim zakresie czasowym. Zaproponowana przez autorów niniejszej pracy metoda umożliwia ocenę zmienności amplitudy załamka T i jej zależności od częstości rytmu serca. (Folia Cardiol. 2004; 11: 367–372)
Get Citation

Keywords

ambulatoryjne monitorowanie elektrokardiograficzne; załamek T; repolaryzacja komór; metoda

About this article
Title

Analiza okresu repolaryzacji komór w 24-godzinnej rejestracji holterowskiej - opis nowej metody i wyniki u osób zdrowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Pages

367-372

Published online

2004-05-10

Page views

487

Article views/downloads

979

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):367-372.

Keywords

ambulatoryjne monitorowanie elektrokardiograficzne
załamek T
repolaryzacja komór
metoda

Authors

Radosław Parma
Maciej Sosnowski i Michał Tendera

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl