open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu

Mirosław Jabłoński, Marek Radomski, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Adam Sukiennik, Marek Koziński, Tomasz Białoszyński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz i Zofia Grąbczewska
DOI: 10.5603/cj.22068
·
Folia Cardiol 2004;11(5):355-365.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej na kierunek przebudowy ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: U 64 pacjentów przed zabiegiem przezskórnej rewaskularyzacji serca oceniono remodeling w obrębie 89 segmentów tętnic wieńcowych za pomocą IVUS. Na podstawie wielkości różnicy pomiędzy polem powierzchni przekroju poprzecznego tętnicy w przekroju badanym i przekroju referencyjnym sklasyfikowano remodeling jako dodatni, ujemny lub nieobecny. Blaszki miażdżycowe pod względem budowy wewnętrznej podzielono na miękkie, mieszane i twarde oraz zwapniałe i bez zwapnień. Zwapnienia pod względem lokalizacji w blaszce miażdżycowej podzielono na powierzchowne i głębokie, natomiast tętnice wieńcowe na segmenty: proksymalny, środkowy i dystalny, zgodnie z klasyfikacją AHA/ACC.
Wyniki: W modelu wielokrotnej regresji logistycznej wykazano istnienie zależności: - między dodatnim remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 3,07; 95% CI: 1,22–7,73; p < 0,02), lokalizacją powierzchowną zwapnień (OR: 20; 95% CI: 1,9–210; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w dystalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 8,8; 95% CI: 1,1–82; p < 0,05); - między ujemnym remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 0,3; 95% CI: 0,1–0,84; p < 0,03), lokalizacją głęboką zwapnień (OR: 36,7; 95% CI: 2,8–479; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w proksymalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 5,37; 95% CI: 1,04–27,8; p < 0,05).
Wnioski: Kierunek przebudowy miażdżycowej tętnic wieńcowych zależy od budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej. Występowanie dodatniego remodelingu obserwuje się częściej w miejscu rozwoju miękkich blaszek miażdżycowych, w blaszkach z powierzchownymi zwapnieniami i w dystalnych segmentach tętnic. Natomiast występowanie ujemnego remodelingu stwierdzono częściej w blaszkach z głębokimi zwapnieniami i w proksymalnych segmentach tętnic wieńcowych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 355–365)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej na kierunek przebudowy ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: U 64 pacjentów przed zabiegiem przezskórnej rewaskularyzacji serca oceniono remodeling w obrębie 89 segmentów tętnic wieńcowych za pomocą IVUS. Na podstawie wielkości różnicy pomiędzy polem powierzchni przekroju poprzecznego tętnicy w przekroju badanym i przekroju referencyjnym sklasyfikowano remodeling jako dodatni, ujemny lub nieobecny. Blaszki miażdżycowe pod względem budowy wewnętrznej podzielono na miękkie, mieszane i twarde oraz zwapniałe i bez zwapnień. Zwapnienia pod względem lokalizacji w blaszce miażdżycowej podzielono na powierzchowne i głębokie, natomiast tętnice wieńcowe na segmenty: proksymalny, środkowy i dystalny, zgodnie z klasyfikacją AHA/ACC.
Wyniki: W modelu wielokrotnej regresji logistycznej wykazano istnienie zależności: - między dodatnim remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 3,07; 95% CI: 1,22–7,73; p < 0,02), lokalizacją powierzchowną zwapnień (OR: 20; 95% CI: 1,9–210; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w dystalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 8,8; 95% CI: 1,1–82; p < 0,05); - między ujemnym remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 0,3; 95% CI: 0,1–0,84; p < 0,03), lokalizacją głęboką zwapnień (OR: 36,7; 95% CI: 2,8–479; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w proksymalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 5,37; 95% CI: 1,04–27,8; p < 0,05).
Wnioski: Kierunek przebudowy miażdżycowej tętnic wieńcowych zależy od budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej. Występowanie dodatniego remodelingu obserwuje się częściej w miejscu rozwoju miękkich blaszek miażdżycowych, w blaszkach z powierzchownymi zwapnieniami i w dystalnych segmentach tętnic. Natomiast występowanie ujemnego remodelingu stwierdzono częściej w blaszkach z głębokimi zwapnieniami i w proksymalnych segmentach tętnic wieńcowych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 355–365)
Get Citation

Keywords

remodeling tętnic wieńcowych; ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

About this article
Title

Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Pages

355-365

Published online

2004-05-10

Page views

707

Article views/downloads

1323

DOI

10.5603/cj.22068

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):355-365.

Keywords

remodeling tętnic wieńcowych
ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Authors

Mirosław Jabłoński
Marek Radomski
Jacek Kubica
Marcin Rychter
Adam Sukiennik
Marek Koziński
Tomasz Białoszyński
Maria Bogdan
Grzegorz Grześk
Iwona Świątkiewicz i Zofia Grąbczewska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl