open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca u chorych na cukrzycę

Wacław Kochman, Konrad Nowak, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Przemysław Prokopczuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Paweł Siwołowski, Jerzy Żuk, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał
Folia Cardiol 2004;11(5):341-346.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Wstęp: Pierwotna interwencja wieńcowa (PCI, percutaneous coronary intervention) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia ostrego zawału serca za pomocą pierwotnej PCI u chorych na cukrzycę.
Materiał i metody: Analizą objęto 485 kolejnych pacjentów (w wieku 26,5–80,1 roku, śr. 58,5 roku) z ostrym zawałem serca do 12 godzin od początku wystąpienia dolegliwości leczonych za pomocą pierwotnej PCI. Grupę badaną (I) stanowiło 79 chorych na cukrzycę, grupę kontrolną (II) -406 osób bez cukrzycy. W obu grupach oceniano skuteczność zabiegu oraz częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych w obserwacji 30-dniowej.
Wyniki: Śmiertelność 30-dniowa była istotnie większa u chorych na cukrzycę i wynosiła 8,8% vs. 4,2% (p < 0,05). Chorzy na cukrzycę byli starsi (62 vs. 57 lat, p < 0,001), istotnie częściej w tej grupie występowało nadciśnienie tętnicze (63,3% vs. 37,9%, p < 0,001). W grupie II znamiennie więcej było mężczyzn (78,1% vs. 59,4%, p < 0,01). Ostry zawał ściany przedniej występował w obu grupach z podobną częstością (51,9% vs. 42,4%, p = NS). Skuteczność zabiegu w grupie I i II była podobna (93,7% vs. 97,3%, p = NS). Stenty oraz blokery glikoproteiny IIb/IIIa zastosowano u podobnego odsetka chorych w obu grupach (51,8% vs. 52%, p = NS; 54,4% vs. 44,1%, p = NS). W obserwacji 30-dniowej nie zanotowano istotnych różnic w częstości występowania ponownego zawału serca (1,3% vs. 1,4%, p = NS) oraz konieczności powtórnego wykonania PCI (1,2% vs. 2,7%).
Wnioski: Większą śmiertelnością 30-dniową obarczone było inwazyjne leczenie zawału serca u chorych na cukrzycę niż u pacjentów bez cukrzycy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 341–346)

Abstract

Wstęp: Pierwotna interwencja wieńcowa (PCI, percutaneous coronary intervention) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia ostrego zawału serca za pomocą pierwotnej PCI u chorych na cukrzycę.
Materiał i metody: Analizą objęto 485 kolejnych pacjentów (w wieku 26,5–80,1 roku, śr. 58,5 roku) z ostrym zawałem serca do 12 godzin od początku wystąpienia dolegliwości leczonych za pomocą pierwotnej PCI. Grupę badaną (I) stanowiło 79 chorych na cukrzycę, grupę kontrolną (II) -406 osób bez cukrzycy. W obu grupach oceniano skuteczność zabiegu oraz częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych w obserwacji 30-dniowej.
Wyniki: Śmiertelność 30-dniowa była istotnie większa u chorych na cukrzycę i wynosiła 8,8% vs. 4,2% (p < 0,05). Chorzy na cukrzycę byli starsi (62 vs. 57 lat, p < 0,001), istotnie częściej w tej grupie występowało nadciśnienie tętnicze (63,3% vs. 37,9%, p < 0,001). W grupie II znamiennie więcej było mężczyzn (78,1% vs. 59,4%, p < 0,01). Ostry zawał ściany przedniej występował w obu grupach z podobną częstością (51,9% vs. 42,4%, p = NS). Skuteczność zabiegu w grupie I i II była podobna (93,7% vs. 97,3%, p = NS). Stenty oraz blokery glikoproteiny IIb/IIIa zastosowano u podobnego odsetka chorych w obu grupach (51,8% vs. 52%, p = NS; 54,4% vs. 44,1%, p = NS). W obserwacji 30-dniowej nie zanotowano istotnych różnic w częstości występowania ponownego zawału serca (1,3% vs. 1,4%, p = NS) oraz konieczności powtórnego wykonania PCI (1,2% vs. 2,7%).
Wnioski: Większą śmiertelnością 30-dniową obarczone było inwazyjne leczenie zawału serca u chorych na cukrzycę niż u pacjentów bez cukrzycy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 341–346)
Get Citation

Keywords

ostry zawał serca; cukrzyca; pierwotna angioplastyka wieńcowa

About this article
Title

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca u chorych na cukrzycę

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Pages

341-346

Published online

2004-05-10

Page views

459

Article views/downloads

714

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):341-346.

Keywords

ostry zawał serca
cukrzyca
pierwotna angioplastyka wieńcowa

Authors

Wacław Kochman
Konrad Nowak
Sławomir Dobrzycki
Paweł Kralisz
Przemysław Prokopczuk
Hanna Bachórzewska-Gajewska
Kamil Gugała
Maciej Niewada
Bogumił Kamiński
Paweł Siwołowski
Jerzy Żuk
Bogdan Poniatowski
Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl